Francja: nowe przepisy chroniące sygnalistów

Kontakt lokalny

Adam Sawicki

22 lut 2022
Jurysdykcje Polska

Francuski parlament uchwalił 16 lutego 2022 r. prawo wdrażające unijną Dyrektywę o ochronie sygnalistów. Nowe przepisy wykraczają poza proponowany w Dyrektywie standard minimum określając m.in. szeroki zakres możliwych do zgłoszenia naruszeń oraz szerszy zakres chronionych podmiotów pomagających przy zgłoszeniu.

W zeszłym tygodniu uchwalono we Francji nowe przepisy chroniące sygnalistów, które mają dostosować tym samym istniejące francuskie przepisy antykorupcyjne tzw. SAPIN II do wymogów Dyrektywy UE w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.

Dyrektywa wprowadziła zestaw minimalnych wymogów ochrony sygnalistów przed potencjalnym odwetem nakładając zarówno na podmioty prywatne jak i publiczne szereg obowiązków, takich jak zachowanie należytej staranności przy podejmowaniu działań następczych oraz utworzenie poufnych kanałów zgłoszeniowych. Krajom członkowskim pozostawiono wybór czy ograniczą się do przeniesienie do porządku krajowego minimalnego zestawu rozwiązań zaproponowanych w Dyrektywie czy też zapewnią rozwiązania zapewniające szerszą ochronę sygnalistom.

I właśnie tą drugą drogą podążyła Francja, wprowadzając szereg zapisów pozytywnie ocenionych przez Whistleblowing International Network [1] – koalicję organizacji pozarządowych m.in. monitorujących postępy wdrażania Dyrektywy w poszczególnych krajach europejskich.

W uchwalonych przepisach warto wymienić szeroki zakres podmiotowy ustawy. Zgłaszający nieprawidłowość wyrządzającą szkodę dla interesu publicznego będzie objęty ochroną nawet wtedy gdy naruszenie nie będzie wprost odnosić się do naruszenia prawa krajowego bądź unijnego.

Ustawa dopuszcza możliwość przyjmowania zgłoszeń anonimowych. Ponadto, ochroną objęci są nie tylko sygnaliści i osoby im pomagające, ale również organizacje pozarządowe wspierające sygnalistę w dokonaniu zgłoszenia. Sygnalista może również liczyć na wsparcie psychologiczne i finansowe m.in. w zakresie pokrycia kosztów obsługi prawnej. Natomiast osoby, które dopuściły się działań odwetowych wobec sygnalisty muszą się liczyć z możliwością sankcji w postaci grzywny w wysokości do 60 tys. euro oraz karą pozbawienia wolności do lat 3.

Nowe przepisy [2] mają szansę wejść w życie we Francji w marcu 2022 r. czyli 3 miesiące po określonym w Dyrektywie na 17 grudnia 2021 r. terminie wdrożenia przepisów krajowych. Ze względu na opóźnienia Francji i innych krajów (w tym Polski), Komisja Europejska na przełomie stycznia i lutego 2022 r. wezwała formalnie prawie wszystkie kraje członkowskie UE do usunięcia uchybienia związanego z brakiem lub opóźnieniem wdrażania przepisów krajowych.

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.