Connected Capital Technologies

Zapoznaj się ze zintegrowanym pakietem technologii, które pozwolą Ci na głębszą analizę i szybsze dotarcie do kluczowych informacji. Wszystko to, aby umożliwić lepsze podejmowanie decyzji dotyczących kreowania i realizacji strategii kapitałowych i transakcyjnych. Witamy w przyszłości M&A.

Powiązane tematy Strategia i Transakcje Innowacje

Zawieranie transakcji w świecie wielkich zbiorów danych

Fuzje i przejęcia (M&A) to złożone i wymagające połączenie odpowiedniej strategii kapitałowej i transakcyjnej oraz skutecznej realizacji transakcji mającej na celu zwiększenie wartości. Dobre przygotowanie może pozwolić na wyprzedzanie konkurencji, a pomyłka może oznaczać pozostanie w tyle.

Obecna rzeczywistość to rosnąca ilość danych coraz bardziej ograniczająca podejmowanie prawidłowych decyzji. Przyszłość handlu oznacza, że należy przechwycić, przetwarzać, analizować i interpretować znacznie więcej informacji niż kiedykolwiek wcześniej. Tradycyjne środki nie są już skuteczne w zapewnianiu przewagi konkurencyjnej.

Aby wykorzystać potencjał tych danych, opracowujemy specjalnie zaprojektowane technologie i aplikacje w zakresie fuzji i przejęć. Nazywamy je Connected Capital Technologies. Zasilane przez wiodące technologie, w tym AI, automatyzację i zaawansowaną analitykę, Connected Capital Technologies są rozwiązaniami dostosowanymi do wyzwań związanych z fuzjami i przejęciami, od początku procesu po integrację. Mogą one być wdrażane jako kompletny pakiet lub jako indywidualne aplikacje.

Napędzany danymi. Napędzany przez technologię. Prowadzony przez ludzi.

Począwszy od strategii wzrostu i przekształcenia portfela, poprzez fuzje i przejęcia, sprzedaż, integrację i restrukturyzację po fuzji, Connected Capital Technologies przetwarza ogromne ilości wewnętrznych i zewnętrznych, ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych danych. Pozwalają one profesjonalistom z branży EY na dostarczenie użytecznych informacji, w szybszym tempie i na bardziej szczegółowym poziomie niż dotychczas. Rezultat może pomóc w podjęciu lepszych, opartych na faktach decyzji w celu realizacji ambicji rozwojowych w zakresie fuzji i przejęć, co pozwoli na utrzymanie się w czołówce. Connected Capital Technologies mają wiele zastosowań, a tutaj możesz przeczytać więcej o naszych flagowych inwestycjach.

Connected Capital Technologies w celu stworzenia zwycięskiej strategii fuzji i przejęć

Transakcje są bardziej konkurencyjne. Cele są trudniejsze do zidentyfikowania, a jeszcze trudniejsze do zabezpieczenia. Jak technologia może pomóc w skierowaniu strategii na właściwą drogę w kierunku realizacji ambicji rozwojowych poprzez fuzje i przejęcia? 

 • EY Embryonic

  W miarę rozwoju innowacji, tradycyjne tradycyjne liniowe podejście do wzrostu nie wystarczy. Świat jest teraz zbudowany na ekosystemach. Zrozumienie ekosystemu Twojego i Twojej konkurencji ma kluczowe znaczenie dla szybkiego wprowadzania innowacji. Ale wielu z nich stoi przed wyzwaniem zbudowania skutecznego podejścia.

  EY Embryonic jest potężną, opartą na chmurze platformą, która ożywia ekosystemy poprzez mapowanie przepływu funduszy i transakcji fuzji i przejęć oraz wizualizację relacji pomiędzy firmami tradycyjnymi i innowacyjnymi. EY Embryonic daje Ci szybki wgląd, dzięki czemu możesz podejmować decyzje oparte na faktach, gdzie zainwestować, aby zmienić swój biznes na lepsze jutro.

 • Full Potential Paradigm™

  Dobrze zaplanowana strategia biznesowa, która skupia się na optymalizacji wartości dla akcjonariuszy, zaczyna się od pewnego określenia aspiracyjnych, ale osiągalnych celów i oceny opcjonalnych ścieżek ich realizacji. Opatentowany przez firmę EY-Parthenon system diagnostyczny Full Potential Paradigm™ może zapewnić Ci sukces.

  Full Potential Paradigm™ jest głęboką, opartą na danych konstrukcją, która pomaga pewnie wyznaczać cele wydajności, ustalać priorytety inwestycji, rozumieć i wpływać na wycenę rynkową oraz ograniczać ryzyko.

  Dowiedz się więcej

Connected Capital Technologies, które zapewniają solidną realizację transakcji i tworzą wartość transakcyjną

Wiedza to władza. Z ilości informacji dostępnych na temat transakcji, w jaki sposób technologia może pomóc w uzyskaniu właściwego wglądu we właściwym czasie i w odpowiednim tempie? Aby pomóc w negocjowaniu transakcji, usprawnić procesy i zbudować lepsze zespoły robocze, które tworzą wartość poprzez umiejętne zarządzanie wymaganiami cyklu życia transakcji fuzji i przejęć.

 • Analityka transakcji

  Działamy w epoce Big data, co stwarza duże możliwości i stawia przed biznesem trudne wyzwania. Dane, które zostały źle zrozumiane, źle przeanalizowane lub po prostu przeoczone, stwarzają niemierzone ryzyko i straconą szansę.

  Oferta EY w zakresie analizy transakcji obejmuje wywiad i wizualizację danych, zaawansowaną analitykę transakcji, analizę mediów społecznościowych i benchmarking, dzięki czemu można znaleźć większą przejrzystość wśród coraz większej złożoności.

  Dowiedz się więcej

   

 • EY Capital Edge

  Co by było, gdyby istniał sposób na zmaksymalizowanie zarówno szybkości, jak i wartości, a także na usprawnienie pracy zespołowej w obszarach funkcjonalnych transakcji, tak aby Twoje zespoły mogły szybciej realizować, lepiej się koncentrować i podejmować bardziej świadome decyzje dotyczące transakcji? Co by było, gdyby istniało zintegrowane, pojedyncze źródło prawdy dla transakcji?

  Cóż, teraz jest. Capital Edge to bezpieczna internetowa platforma danych, analizy i współpracy w czasie rzeczywistym, składająca się z zarządzania programem, modułów finansowych i operacyjnych, która wspiera użytkownika przez cały cykl życia transakcji. 

 • Przetwarzanie wniosków w języku naturalnym w podatku od fuzji i przejęć

  Działalność w zakresie fuzji i przejęć ma wpływ na opodatkowanie. Specjaliści ds. podatku od transakcji w EY odgrywają kluczową rolę w dbaniu o właściwe zrozumienie podatku w wartości transakcji oraz w ochronie przed potencjalnymi komplikacjami coraz bardziej złożonego globalnego środowiska podatkowego.

  Zarządzanie tym krajobrazem oznacza obsługę wielu produktów z wielu jurysdykcji na całym świecie. Zespoły EY wykorzystują specjalistyczne aplikacje automatyzacji procesów w celu poprawy jakości i spójności tych produktów poprzez kodyfikację naszego procesu due diligence i częściową automatyzację raportów. Oznacza to, że osoby zawodowo zajmujące się ERW mogą nadal robić to, co robią najlepiej - dostarczać lepszych i bardziej specjalistycznych spostrzeżeń oraz prowadzić wartościowe konsultacje w zakresie podatku od transakcji.

  Dowiedz się więcej o podatku transakcyjnym.

 • EY Digital Direct

  Twoja umowa jest dynamiczna, więc dlaczego Twoje raporty miałyby być statyczne?

  EY Digital Direct to pojedyncza platforma online, na tablecie lub komputerze stacjonarnym, zapewniająca w jednym miejscu, bezpieczny i dostępny na żądanie wgląd do raportów i analiz transakcji. Łącznie z możliwością interakcji z danymi i dwukierunkową współpracą pomiędzy zespołami dealerów, EY Digital Direct pomaga w podejmowaniu decyzji w krótkim czasie.