Strategia wzrostu

Osiąganie wzrostu, który jest trwały i jednocześnie rentowny, to ideał trudny do urzeczywistnienia. Strategia wzrostu stanowi kluczową usługę w ramach doradztwa strategicznego EY.

Powiązane tematy Strategia Strategia i Transakcje

Co EY może dla Ciebie zrobić? 

Kwestionujemy założenia, na których zbudowany jest biznes naszych klientów, aby pomóc im w tworzeniu strategii rozwoju, optymalizacji ich portfolio i poprawie rentowności.

Pomożemy Ci zbudować strategię całego przedsiębiorstwa lub jego segmentu operacyjnego, udoskonalić strategię portfelową, zidentyfikować i ocenić szanse rozwoju na nowym rynku oraz ocenić Twój model biznesowy. Przy pomocy naszego narzędzia diagnostycznego - Full Potential Paradigm™ - możemy pomóc Ci w określaniu właściwych celów dla wyników finansowych, ustalaniu priorytetów inwestycyjnych i wyznaczaniu działań mitygujących ryzyka.

 • Czy zoptymalizowałeś wzrost swojej podstawowej działalności?
 • Jakie rynki przyległe powinieneś rozważyć i według jakich priorytetów zacząć je zdobywać, aby zoptymalizować wzrost?
 • Czy w czasie gwałtownych zmian powinieneś rozważać wzrost przez transformację, zarówno organicznie jak i przez przejęcia?
 • Strategia przedsiębiorstwa lub jego segmentu operacyjnego

  Tworzymy pragmatyczne i skuteczne strategie bazując na szerokim spektrum danych przetwarzanych podczas naszych prac np. analizie otoczenia konkurencyjnego i wynikach badań klientów, modelowaniu ekonomicznym czy wymiarowaniu rynku. Kwantyfikujemy potencjalne korzyści oraz oceniamy szanse powodzenia dla każdej z dostępnych opcji strategicznych. 

 • Strategia portfelowa

  Pomagamy naszym klientom zrozumieć rolę i potencjał różnych jednostek biznesowych, dzięki czemu mogą podejmować świadome decyzje biznesowe i inwestycyjne. Wspieramy ich także w identyfikacji potencjalnych celów akwizycji lub jednostek biznesowych do zbycia.

 • Strategie wejścia na nowe rynki

  Pomagamy naszym klientom odkrywać nowe możliwości rynkowe, takie jak ekspansja na nowe rynki geograficzne, identyfikacja nowych kanałów, adresowanie nowych segmentów klientów, a nawet tworzenie nowych kategorii produktowych. Następnie badamy, jakie luki muszą wypełnić nasi klienci, aby w pełni wykorzystać te szanse rynkowe i przedstawiamy najbardziej efektywne sposoby ich wypełnienia.

 • Strategiczny przegląd modelu biznesowego

  Mając na uwadze, że otaczający nas świat podlega ciągłym zmianom wskutek pojawiających się innowacji, modele biznesowe naszych klientów wymagają przeprowadzenia strategicznej oceny pod kątem optymalnego dopasowania do zmieniających się wymagań rynkowych.  

 • Full Potential Paradigm

  Przy pomocy naszego narzędzia diagnostycznego - Full Potential Paradigm (FPP) - możemy pomóc Ci w określaniu właściwych celów dla wyników finansowych, ustalaniu priorytetów inwestycyjnych i wyznaczaniu działań mitygujących ryzyka.

Doradztwo strategiczne

Uzyskaj informacje dotyczące strategii dla wzrostu, strategii optymalizacji i transakcji

Dowiedz się więcej

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.