Transformacja wyników

Szybkie działanie. Trwałe rezultaty.

Zapewniamy godne zaufania aktywne wsparcie w pilnych, krytycznych i złożonych sytuacjach, aby szybko rozwiązywać wyzwania biznesowe, trwale poprawiać wyniki i przemodelować biznes na lepszą przyszłość.

Powiązane tematy Strategia i Transakcje

Co EY może dla Ciebie zrobić

Dostarczamy rozwiązania spółkom publicznym i prywatnym, instytucjom rządowym, inwestorom oraz udziałowcom, ściśle współpracujemy z klientami zdeterminowanymi do zmiany wyników finansowych i/lub operacyjnych poprzez tworzenie wartości biznesu, jej zachowanie lub odbudowę; a także tam, gdzie pożądany jest trwały rezultat.

Wykorzystując naszą wiedzę i doświadczenie pomożemy Ci uzyskać odpowiedzi na następujące pytania:

 • Jak mogę szybko poprawić wyniki finansowe i operacyjne mojej firmy oraz budować wartość biznesu?
 • Jak mogę podejmować lepsze i bardziej świadome decyzje dotyczące zarządzania kapitałem w obliczu zaburzeń i ciągłych zmian wśród kontrahentów, w sektorze i w ujęciu makro?
 • Kto może pomóc w przeprowadzeniu i osiąganiu wymiernych rezultatów, nadając odpowiednie tempo, budując zaufanie i koncentrując się wyraźnie na realizacji działań?
 • Jak radzić sobie z wyzwaniami ze strony interesariuszy (w tym aktywnych dawców kapitału własnego i dłużnego ), aby tworzyć, chronić i odbudowywać wartość biznesu?
 • Kto może pomóc w opracowaniu opcji szybkich działań zaradczych, planu ratunkowego, naprawczego lub awaryjnego; a następnie pomóc znaleźć kapitał wspierający ten proces, i negocjować z zainteresowanymi stronami?

Oferujemy wsparcie, którego potrzebujesz, aby osiągnąć swoje cele:

Budowanie wartości

 • Szybka poprawa efektywności

  Większość przedsiębiorstw może w pewnym momencie doświadczyć wyzwań operacyjnych i słabych wyników. Podczas gdy przyczyny mogą być ukryte, negatywny wpływ może być bardzo widoczny - malejące zyski, spadające wskaźniki wydajności, nieosiągnięcie kluczowych kamieni milowych projektu, utrata kontraktów z klientami lub odejścia kierownictwa.

  Bez względu na to, czy firma znajduje się w kryzysie, czy po prostu stoi przed wyzwaniem operacyjnym, nasz zespół ma doświadczenie w pomaganiu kadrze zarządczej w identyfikacji i ustalaniu priorytetów najbardziej krytycznych problemów, stabilizowaniu działalności biznesu, budowaniu konsensusu pomiędzy kierownictwem spółki a zainteresowanymi rozwiązaniem stronami oraz w szybkim osiąganiu wymiernych rezultatów.

 • Tworzenie wartości biznesu private equity

  Nasi liderzy tworzą wartość dodaną pomagając firmom PE (i ich inwestorom) w realizacji ich inwestycji poprzez przyspieszenie przepływów pieniężnych i poprawę zysków, od etapu samej idei po rezultaty. Priorytetem naszego zaangażowania jest skupienie się na sytuacjach w których posiadamy największe doświadczenie: skomplikowanych wydzieleniach (carve-outs), transformacjach funkcjonalnych oraz wsparciu przedsiębiorstw zagrożonych lub w trudnej sytuacji.

 • Poprawa płynności i kapitału obrotowego

  Powiedzenie, że "gotówka jest królem" jest dziś bardziej aktualne niż kiedykolwiek. Dynamiczne i pełne zakłóceń rynki, niepewność geopolityczna oraz stale rosnąca przejrzystość korporacyjna wywierają coraz większą presję na płynność i przepływy pieniężne przedsiębiorstw. Wiele zarządów spółek walczy o utrzymanie dobrej kontroli nad krótkoterminowymi przepływami pieniężnymi i kapitałem obrotowym, będącymi ich kołem zamachowym, lecz ich przedsiębiorstwa pozostają nadal podatne na zmiany rynkowe i operacyjne.

  Mamy doświadczenie we wspieraniu pełnego spektrum przedsiębiorstw, zarówno tych, które odnoszą sukcesy w dążeniu do zwiększenia wartości dla akcjonariuszy, jak i tych, które przeżywają kryzys płynnościowy. Pomagamy rozwijać trzy główne składowe efektywnego zarządzania kapitałem obrotowym: identyfikację możliwości generowania środków pieniężnych, prognozowanie przepływów pieniężnych oraz ścisłą i kontrolę i identyfikację wyzwań za pomocą naszych zaawansowanych technik analizy danych.

Zachowanie wartości

 • Prowadzenie restrukturyzacji/zmian w organizacji

  Restrukturyzacja i zmiany w organizacji niosą ze sobą wiele wyzwań wykraczających poza codzienne związane z prowadzeniem biznesu, na przykład: zarządzanie konkurującymi ze sobą zadaniami i oczekiwaniami, zyskanie czasu na opracowanie opcji działań, właściwa ocena opcji w sytuacji, gdy informacje mogą być niedokładne oraz szybkie podejmowanie decyzji w celu utrzymania wsparcia interesariuszy w napiętym otoczeniu.

  Budujemy zrozumienie, wypracowujemy konsensus i wsparcie ze strony wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy. Koncentrujemy się na działaniach, które pomagają w osiąganiu wyników transformacji i możemy dostarczyć rozwiązania w zakresie tymczasowego wsparcia w zarządzaniu biznesem, które pomogą w osiąganiu dobrych wyników.

 • Zachowanie wartości dla interesariuszy

  Oczekuje się od interesariuszy szybkiej reakcji w przypadku, gdy przedsiębiorstwa osiągają słabe wyniki lub cierpią na niedobór płynności lub spadek wartości. Pomagamy zapewnić wsparcie w szybko zmieniającym się środowisku, gdy informacje są niekompletne, oczekiwania przestają być zbieżne, a zaufanie jest zmniejszone.

  Współpracujemy ze wszystkimi interesariuszami w celu zachowania, tworzenia i realizacji wartości poprzez doradztwo w zakresie restrukturyzacji, krytyczną ocenę bieżącej działalności firmy, wsparcie w rozmowach z interesariuszami, analizę opcji i priorytetów dla przedsiębiorstwa.

  Dowiedz się więcej

 • Restrukturyzacja zadłużenia, pozyskiwanie kapitału, fuzje i przejęcia

  Zachowanie wartości dla firmy i jej interesariuszy często wymaga przekształcenia struktury kapitałowej i aktywów w portfelu. Często osiąga się to poprzez połączenie restrukturyzacji finansowej i zarządzania zobowiązaniami oraz fuzji i przejęć w celu zbycia aktywów niezwiązanych z podstawową działalnością i ewentualnego pozyskania nowego kapitału własnego. Specjaliści EY mają doświadczenie w analizowaniu, strukturyzowaniu, negocjowaniu z interesariuszami i wdrażaniu najlepszych możliwych rozwiązań.


  Dowiedz się więcej

Odbudowa wartości

 • Planowanie awaryjne i rozwiązania na wypadek niewypłacalności

  Większość restrukturyzacji potrzebuje "planu B" - czy to jako planu awaryjnego, który zapewni komfort zarządom i interesariuszom, czy też, alternatywnie, interesariuszom finansowym, który stworzy odpowiednie warunki do przełamania impasu i pomoże wszystkim stronom osiągnąć porozumienie. W szczególnie trudnych sytuacjach, gdy zarządy i przedsiębiorstwa stoją w obliczu rosnącego ryzyka i wyzwań związanych z utrzymaniem działalności komercyjnej, zyskujemy czas, przestrzeń i środowisko do opracowania i dostarczenia właściwych rozwiązań.

  Współpracujemy z zarządami i interesariuszami finansowymi, aby wykorzystać właściwe tempo, ochronę, uprawnienia i elastyczność dostępne w ramach prawa upadłościowego do rozwiązywania problemów zagrażających przetrwaniu przedsiębiorstwa. Korzystamy z rozwiązań w zakresie planowania awaryjnego i niewypłacalności, aby stworzyć warunki restrukturyzacyjne poprzez zwiększenie szansy na restrukturyzację za obopólną zgodą dzięki wiarygodnemu "planowi B", zapewniającemu ratunek, który w innym przypadku nie mógłby zostać osiągnięty, zachowujące i odbudowujące wartość biznesu, stabilizujące kluczowe działania spółki i chroniące miejsca pracy lub zapewniającemu kontrolowane wyjście.

 • Uproszczenie struktury korporacyjnej

  Struktury grupy mogą stawać się coraz bardziej złożone poprzez fuzje i przejęcia, joint ventures i rozwój organiczny. Może to prowadzić do zwiększenia kosztów, a także trudności w obszarach: zarządzania ryzykiem, uproszczenia operacji, poprawy przejrzystości i zgodności ze zmieniającymi się przepisami.

  Mamy doświadczenie we wspieraniu pełnego spektrum organizacji, zarówno dużych międzynarodowych korporacji dążących do zmniejszenia swojego globalnego zasięgu oddziaływania, jak i małej krajowej organizacji dążącej do usunięcia ze swojej struktury jednego podmiotu w określonym celu. Nasz zespół integruje wiedzę z zakresu restrukturyzacji, doradztwa podatkowego i finansowego, aby pomóc organizacjom ocenić, zracjonalizować i uprościć ich struktury prawne w następujących kluczowych fazach upraszczania struktur przedsiębiorstw: analiza założeń i złożoności grupy, zarządzanie programem, badanie due diligence oraz rozwiązywanie problemów i eliminacją zbędnych podmiotów.

  Dowiedz się więcej

Względy podatkowe przy tworzeniu, zachowaniu i odbudowie wartości

Doradzamy w realizacji transakcji handlowych, które równoważą istotne aspekty podatkowe z ogólnymi celami biznesowymi. Dowiedz się więcej (EN)

Webcast: Przekształcanie firmy w kierunku zrównoważonego rozwoju

Reprodukcja w zegarku (EN)

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.