4 min. czytania 2 cze 2022
Podatek cyfrowy

Raport EY: Odpowiedzialność osobista i korporacyjna za sprawy podatkowe

Autorzy
Bartosz Czerwiński

EY Polska, Doradztwo Podatkowe, Senior Manager

Bartosz wspiera podatników w obronie ich słusznych praw. Spory podatkowe to jego specjalność.

Piotr Kołodziejczyk

EY Polska, Doradztwo Podatkowe, Senior Manager

Piotr Kołodziejczyk jest starszym menedżerem w Zespole Postępowań Podatkowych i Sądowych w Dziale Doradztwa Podatkowego EY. Posiada uprawnienia doradcy podatkowego i adwokata.

4 min. czytania 2 cze 2022
Prawo podatkowe nakłada na podatników szereg obowiązków. Niesprostanie im naraża spółki oraz konkretne osoby fizyczne na szereg rygorystycznych sankcji. Przedstawiamy raport dotyczący podstaw odpowiedzialności kadry zarządzającej.

Na członkach zarządów spółek ciąży wiele ryzyk nieodłącznie związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty, którymi kierują. W wyniku prawomocnego skazania mogą odpowiadać karnie oraz finansowo, a także mogą stracić prawo do wykonywania zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej. Przygotowaliśmy opracowanie przybliżające podstawy ciążącej na członkach zarządów spółek odpowiedzialności karnoskarbowej oraz wskazujące sposoby na zarządzanie związanym z nią ryzykiem.

Opracownie zostało podzielone na kilka ważnych bloków tematycznych, w tym m.in.:

 • wykroczenia i przestępstwa skarbowe;
 • sankcje karne;
 • przykładowy zakres odpowiedzialności za raportowanie schematów podatkowych (MDR);
 • przykładowy zakres odpowiedzialności za podatek u źródła (WHT);
 • odpowiedzialność skarbowa związana ze złożeniem informacji o cenach transferowych;
 • zarządzanie ryzykiem związanym z odpowiedzialnością karnoskarbową.

Szczególną uwagę zwracamy na pojawienie się w ostatnim czasie nowych regulacji dotyczących m.in. raportowania schematów podatkowych (tzw. MDR), cen transferowych, czy podatku u źródła, które znacząco zwiększają ryzyka po stronie członków zarządu za ewentualne nieprawidłowości powstałe w związku z nienależytym wykonywaniem obowiązków podatkowych. Co ważne - mogą one dotyczyć również członków zarządu bezpośrednio niezajmujących się sprawami podatkowymi.

Praktyka postępowań karnych skarbowych

Najczęściej pierwsze czynności organów kierowane są przeciwko  członkom zarządu. Ustalenia prawomocnego wyroku skazującego co dopopełnienia przestępstwa wiążą sąd administracyjny, a w praktyce też organy podatkowe. W związku z tym, ważne jest, aby od jak najwcześniejszego etapu postępowania karnego skarbowego/postępowania w przedmiocie odpowiedzialności podmiotu zbiorowego zapewnić wsparcie profesjonalnego pełnomocnika/obrońcy. Dzięki takiemu wsparciu możliwe jest zapewnienie należytej ochrony interesów osobistych i majątkowych członka zarządu, w tym zabezpieczenie jego uprawnień procesowych w toku postępowania, przykładowo.:

 • w sytuacjach wymagających niezwłocznych działań  (zatrzymania, przeszukania, przesłuchania, przedstawienia zarzutów i w toku innych czynności dochodzeniowo-śledczych);
 • w postępowaniach przygotowawczych i sądowych w sprawach karnych skarbowych oraz w zakresie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych.

Odpowiedzialność osobista i korporacyjna za sprawy podatkowe

Pobierz raport EY

 

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj

Podsumowanie

Potencjalna odpowiedzialność członków zarządu za nieprawidłowości w obszarze podatków może być bardzo szeroka. Dodatkowo pociągnięcie do odpowiedzialności karnoskarbowej członków zarządu nie wyklucza możliwości pociągnięcia do odpowiedzialności również innych osób w firmie odpowiedzialnych za podatki. Zapraszamy do lektury analizy EY "Odpowiedzialność osobista i korporacyjna za sprawy podatkowe".

Kontakt

Chcesz dowiedziec sie wiecej? Skontaktuj sie z nami.

Informacje

Autorzy
Bartosz Czerwiński

EY Polska, Doradztwo Podatkowe, Senior Manager

Bartosz wspiera podatników w obronie ich słusznych praw. Spory podatkowe to jego specjalność.

Piotr Kołodziejczyk

EY Polska, Doradztwo Podatkowe, Senior Manager

Piotr Kołodziejczyk jest starszym menedżerem w Zespole Postępowań Podatkowych i Sądowych w Dziale Doradztwa Podatkowego EY. Posiada uprawnienia doradcy podatkowego i adwokata.

 • Facebook
 • LinkedIn
 • Twitter