#terazpłynność

Płynność finansowa przedsiębiorstw jest kluczem do powrotu gospodarki na ścieżkę wzrostu. Odbuduj ją z nami.

Dołącz do dyskusji

Nawet w czasach wzrostu gospodarczego, utrata płynności finansowej jest istotnym powodem upadłości wielu przedsiębiorstw, również tych generujących zyski. Bankructwo jednej firmy pociąga za sobą kłopoty z płynnością jej partnerów handlowych, co również, w skrajnych przypadkach, może spowodować ich niewypłacalność. W warunkach wzrostu gospodarczego taki negatywny łańcuch zdarzeń jest relatywnie łatwy do przerwania, na przykład poprzez zapewnienie dodatkowego finansowania zewnętrznego dla podmiotu mającego kłopoty z płynnością lub poprzez przejęcie przedsiębiorstwa przez inną firmę. Niestety w warunkach lockdown’u gospodarki wyrwanie się ze spirali samonapędzających się upadłości jest bardzo trudne – ale możliwe.

Jako firma odpowiedzialna społecznie, już w maju tego roku, zainicjowaliśmy akcję #terazpłynność. Miała ona na celu uświadomienie, jak ważne obecnie jest to aby firmy, których rotacja należności jest regularna, płaciły terminowo faktury, a w konsekwencji w łańcuchu połączonych podmiotów, udrażniały płynność finansową. Ma to istotny wpływ na kondycję całej gospodarki. Dodatkowo, w ramach promowania akcji, od wszystkich uregulowanych w terminie na naszą rzecz faktur w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca, przekazaliśmy 1% wartości wpływów z faktur na wsparcie kolejnych działań związanych z walką z epidemią.

Teraz wspinamy się poziom wyżej i oprócz charakteru społecznego, nasza inicjatywa będzie także realnym wsparciem dla wszystkich przedsiębiorców, po to by odbudować płynność finansową pomagając jednocześnie wychodzić naszej gospodarce z kryzysu wywołanego przez pandemię.

Najnowsze treści bezpośrednio na Twój e-mail

Subskrybuj i bądź na bieżąco

Zapisz się

EY wavespace™

EY wavespace łączy ekspertów i profesjonalistów dostarczając narzędza i metodyki do skutecznego poszukiwania innowacji.
W dzisiejszym kryzysie pracujemy efektywnie podczas wirtualnych sesji wavespace. 
Poszukujemy nowych rozwiązań, budujemy odporność organizacji, wspieramy ciągłość biznesu. 

Dowiedz się więcej