Restrukturyzacja zadłużenia, pozyskiwanie kapitału oraz fuzje i przejęcia

Obszar: Doradztwo transakcyjne

Eksperci z zespołu Doradztwa Transakcyjnego, EY świadczą usługi w zakresie restrukturyzacji finansowej na rzecz przedsiębiorstw, wierzycieli, inwestorów i innych zainteresowanych stron na całym świecie, aby pomóc w zachowaniu wartości przedsiębiorstwa.

Powiązane tematy Doradztwo transakcyjne

Jak EY może pomóc?

Oferujemy szeroki zakres usług, począwszy od analizy struktury kapitałowej i przygotowania propozycji planu restrukturyzacyjnego, aż po negocjowanie i wdrażanie tych rozwiązań we współpracy ze wszystkimi zainteresowanymi stronami. W razie potrzeby korzystamy z szerszego zakresu usług świadczonych przez doradców EY, w tym usług w zakresie restrukturyzacji operacyjnej, wyceny i modelowania finansowego, audytu śledczego czy doradztwa podatkowego.

Osiągnięcie optymalnej struktury kapitałowej może być wyzwaniem gdy firma stoi w obliczu czynników zakłócających jej działalność i rentowność. Istniejące umowy finansowania mogą wymagać zmiany harmonogramu spłat zadłużenia lub refinansowania, historycznie bierni interesariusze mogą stać się aktywni, a tradycyjne opcje rynku kapitałowego mogą przestać być dostępne (tymczasowo lub na stałe).

W takich sytuacjach pomagamy klientom myśląc kreatywnie o dostępnych dla nich możliwościach działania i współdziałając ze wszystkimi zainteresowanymi stronami w celu zbudowania konsensusu wokół rozwiązania restrukturyzacyjnego, które ma pomóc zmaksymalizować wartość dla wszystkich zainteresowanych stron. Każda sytuacja jest wyjątkowa, a my tworzymy rozwiązania dostosowane do wymagań klientów i okoliczności.

Dokładniej mówiąc, możemy:

  • Pomóc w określeniu różnych opcji przekształcenia struktury kapitałowej oraz identyfikacji i minimalizacji ryzyka związanego z realizacją każdej z nich, tak aby można było podjąć świadomą decyzję, jakie wnioski należy przedstawić zainteresowanym stronom.
  • Działać jako Twój doradca finansowy, wspierając Cię w negocjacjach z zainteresowanymi stronami, wypracowaniu konsensusu i uzyskaniu zgody wszystkich stron na przedstawione propozycje, a następnie wdrożenie jej w życie.
  • Pomóc w pozyskaniu nowego finansowania dłużnego, kapitałowego lub hybrydowego od inwestorów lokalnych i międzynarodowych.

Oprócz podstawowych umiejętności z zakresu Corporate Finance - wyceny, modelowania oraz prowadzenia procesów fuzji i przejęć - nasze usługi doradcze świadczymy w oparciu o bogatą wiedzę i doświadczenie w zakresie strukturyzacji finansowania dłużnego i kapitałowego; zarządzania zobowiązaniami przedsiębiorstwa (w tym wykupem wierzytelności), pozyskiwania kapitału, szczególnie na rozwijających się rynkach długu prywatnego, restrukturyzacji zobowiązań emerytalnych czy też w zakresie kwestii podatkowych, które zawsze stanowią istotny element niezbędny dla przeprowadzenia udanej transakcji.

Webcast: Przekształcanie firmy w kierunku zrównoważonego rozwoju

Obejrzyj nagranie (EN)

Kontakt

Podoba ci się to, co widziałeś? Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.