Co EY może dla Ciebie zrobić

Ewolucja technologii cyfrowych zasadniczo zmieniła zachowanie klientów i zrewolucjonizowała sposób w jaki przedsiębiorstwa prowadzą swoją działalność. Przełamała tradycyjne bariery, tworząc nowe łańcuchy wartości dla klientów i nowe możliwości biznesowe. Mając możliwość zaangażowania się w jedne z największych transakcji na świecie, pomagamy korporacjom i funduszom private equity zabezpieczyć ich działalność na przyszłość, budując możliwości digitalowe i napędzając ich nieorganiczny wzrost.

Korzystając z naszej wiedzy branżowej i doświadczenia w zakresie transakcji, analizujemy różne spektrum transakcji, niezależnie od tego, czy dotyczą one nowych technologii, produktów czy usług. Pomagamy firmom wprowadzać innowacje i realizować ich nieorganiczne strategie rozwoju poprzez kapitałową agendę. Pomagamy firmom budować digitalowy ekosystem i znaleźć dla nich odpowiednich partnerów, z którymi mogą współpracować lub ich nabywać. Doradzamy i wspieramy przez cały cykl życia transakcji, aby w pełni wykorzystać ich potencjał.

Kluczowe strategiczne pytania, które nasi klienci często zadają: 
 • W jaki sposób mogę przygotować swoją firmę na cyfrową rewolucję w przyszłości?
 • Jaka jest najlepsza strategia kapitałowa, aby inwestować w technologie cyfrowe?
 • Czy powinienem przeprowadzić dezinwestycje, aby zainwestować w technologie cyfrowe?
 • Jak zbudować cyfrowy ekosystem?
 • Jak mogę najlepiej wycenić cyfrowy biznes?
 • Jak chronić nabywane podmioty przed zakłóceniami cyfrowej rewolucji?
 • Jak zmaksymalizować zwrot z inwestycji w technologie cyfrowe?
 •  Jak mogę chronić swoje portfolio przed zakłóceniami rewolucji cyfrowej?

Możemy pomóc odpowiedzieć na te pytania: 

Dealing in digital world graphic
 • Kupowanie vs tworzenie: pomagamy firmom w ocenie otoczenia konkurencyjnego, wewnętrznych luk technologicznych i umiejętności, a także w identyfikacji możliwości i potencjalnych inwestycji lub partnerów.
 • Cyfrowa strategia kapitałowa: pomagamy w określeniu najbardziej efektywnej ścieżki rozwoju transakcji poprzez planowanie scenariuszy rozwiązań cyfrowych, modelowanie finansowe, efektywną strukturę pod względem podatkowym i modelowanie ram współpracy.
 • Strategiczny przegląd portfolio: pomagamy klientom generować kapitał do reinwestowania w ramach ich strategii cyfrowej poprzez analizę portfolio, prognozowanie scenariuszy rynkowych i efektywną strukturyzację podatkową.
 • Pozyskiwanie nowych możliwości: pomagamy klientom analizować zagrożenia i szanse oraz identyfikować szereg najlepiej dopasowanych podmiotów do przejęcia i opcji partnerstwa w całym łańcuchu wartości.
 • Wycena technologii cyfrowych: pomagamy klientom oceniać transakcje w technologie cyfrowe rozważając różne modele i miary w celu określenia ich właściwej wartości.
 • Cyfrowe due diligence: wykorzystując nowe innowacyjne procesy, pomagamy klientom odkrywać kluczowe trendy, potencjalne ryzyka i niepewność wyceny przedmiotu transakcji.
 • Strategiczny model operacyjny: pomagamy klientom identyfikować ryzyka i uzyskiwać synergie wynikające z cyfrowej integracji z nabywanym podmiotem lub partnerem do współpracy.
 • Skanowanie portfolio private equity: pomagamy klientom private equity chronić ich przedsiębiorstwa przed następstwami rewolucji cyfrowej.

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.