Rozdzielenie operacyjne

Nasze zespoły pomagają klientom skutecznie rozdzielić procesy, ludzi i systemy oraz skupić się na kluczowych czynnikach zwiększających wartość firmy podczas sprzedaży lub wydzielenia jednostki biznesowej, oddziału lub całej jednostki.

Powiązane tematy Doradztwo transakcyjne Strategia

Jak EY może pomóc?

Nasze kompetencje obejmują:
  • Strategię dezinwestycji: Pomagamy w opracowaniu strategii rozdzielenia biznesu, biorąc pod uwagę podejście rynkowe, tymczasowy i przyszły model organizacji, implikacje wynikające z utrzymania pracowników i klientów, wymagania dotyczące przeprojektowania procesów, analizę danych oraz kwestie związane z kapitałem obrotowym. Po rozdzieleniu, identyfikujemy możliwości tworzenia wartości dla pozostałej działalności.

    Dowiedz się więcej
  • Operacyjne due diligence: Oferujemy więcej niż wczesną identyfikację problemów operacyjnych mających wpływ zarówno na bieżącą działalność jak i założenia dotyczące rozdzielenia. Koncentrujemy się na kluczowych zagadnieniach związanych z Państwa działalnością, przygotowując raporty analityczne, analizując koszty jednostkowe i osierocone, pomagając przygotować kierownictwo do negocjacji, analizując efektywność i opracowując oparte na faktach wnioski w zakresie docelowych modeli operacyjnych umów o usługach przejściowych (TSAs).

    Dowiedz się więcej
  • Planowanie i realizacja rozdzielenia: Wspieramy opracowywanie i realizację planów separacji w celu zminimalizowania zakłóceń w prowadzonej działalności oraz ustrukturyzowania złożonych obszarów - w tym klientów i kontraktów, struktury prawnej, infrastruktury i aplikacji IT, łańcucha dostaw i zasobów ludzkich. Nasze wiodące praktyczne narzędzia pomagają zarządzać Twoimi transakcjami w sposób skoordynowany.

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.