Wsparcie w procesach restrukturyzacji w celu zachowania wartości dla interesariuszy

Interesariusze powinni reagować szybko, gdy przedsiębiorstwa osiągają słabe wyniki lub mają problem z płynnością czy spadkiem wartości. Zapewniamy pomoc w trudnych i złożonych sytuacjach, dążąc do szybkiego wypracowania rozwiązania, jego realizacji i osiągnięcia założonych celów.

Powiązane tematy Doradztwo transakcyjne Strategia

Co EY może zrobić dla ciebie

Współpracujemy ze wszystkimi interesariuszami, aby zachować i tworzyć wartość przedsiębiorstwa poprzez:

  • Doradztwo w zakresie restrukturyzacji: negocjacje z kredytodawcami, negocjowanie umów kredytowych oraz kowenantów, pozyskanie kapitału, zamiany zadłużenia na akcje lub udziały, przeprowadzenie przyspieszonego procesu M&A, również w trudnych okolicznościach oraz wsparcie w innych szczególnie trudnych sytuacjach, w tym sądowych i pozasądowych.
  • Niezależną ocenę bieżącej rentowności przedsiębiorstwa: niezależne przeglądy działalności biznesowej (tzw. Independent Business Review - IBR), z wykorzystaniem zaawansowanej analityki danych, w celu ustalenia przyczyn pogorszenia się wyników oraz miejsca generowania lub utraty wartości i środków pieniężnych. Pozwala to stworzyć wiarygodny "pakiet informacyjny" dla wierzycieli, umożliwiający identyfikację źródeł problemów, jednocześnie zapewniając wysoką jakość, transparentność i niezależność prezentowanych informacji.
  • Wsparcie w rozmowach pomiędzy interesariuszami: w przypadku istnienia wielu zewnętrznych i wewnętrznych interesariuszy (w tym kredytodawców, pracowników, związków zawodowych, dostawców, klientów, organów regulacyjnych i udziałowców lub akcjonariuszy czy innych wierzycieli), będą oni mieli różne - czasem sprzeczne - priorytety, jak również przysługujące im prawa. Niwelowanie tej luki, budowanie zaufania i porozumienia wokół dostępnych opcji ma kluczowe znaczenie dla stabilizacji i zapewnienia konsensusu.
  • Analizę dostępnych opcji: zrozumienie zakresu i implikacji dostępnych wariantów działania pozwala przedstawić interesariuszom metody ograniczenia ryzyka i zachowania wartości.
  • Analizę zaspokojenia wierzycieli: poprzez analizę struktury korporacyjnej, prawnej, finansowej i operacyjnej, pomagamy w pełni zrozumieć, w jaki sposób wartość przedsiębiorstwa będzie płynąć do różnych interesariuszy w trakcie kontynuacji działalności, jak i w przypadku upadłości. Umożliwia to analizę progu rentowności w różnych scenariuszach (w tym w postępowaniu sądowym i pozasądowym), dzięki czemu decyzje dotyczące bieżącej ekspozycji i ryzyka inwestycji podejmowane są w oparciu o rzetelne informacje.

Webcast: Przekształcanie firmy w kierunku zrównoważonego rozwoju

Obejrzyj nagranie (EN)

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.