ey - tarcza

Dzień Otwarty EY

Ostatnie miesiące dla wszystkich były sporym wyzwaniem. Nowa sytuacja wywołana kryzysem, nowe warunki działania, niepewność jutra. Jest wiele pytań, na które wciąż brakuje jasnych i szybkich odpowiedzi.

Jako EY Polska od lat wspieramy przedsiębiorców oferując to, co mamy najcenniejsze – naszą wiedzę i doświadczenie. W czasie kryzysu informowaliśmy o zmianach w prawie, ułatwieniach w prowadzeniu firmy, systemach wsparcia oraz o dotacjach.

Teraz idziemy krok dalej i już 3 września chcemy się z Państwem spotkać on-line podczas Dnia Otwartego EY.

Tego dnia eksperci Działu Doradztwa Podatkowego, Działu People Advisory Services (Ludzie w firmie) oraz Kancelarii Prawnej EY będą do Państwa dyspozycji, by odpowiedzieć na ważne dla Państwa pytania dotyczące nowych regulacji podatkowych i prawnych, możliwych sposobów pozyskania finansowania i wiele innych.

Chcemy zaoferować Państwu bezpłatną 30-minutową rozmowę dotyczącą wybranego przez Państwa zagadnienia.

Jak się na nią umówić?

Wystarczy wybrać tematykę i eksperta, do którego chcą Państwo zwrócić się z danym pytaniem bądź zagadnieniem. Po otrzymaniu zgłoszenia, skontaktujemy się z Państwem i ustalimy godzinę rozmowy. Zastrzegamy, że zgłoszenia mogą pochodzić jedynie z firmowych adresów e-mail, a nie z ogólnodostępnych kont poczty elektronicznej typu gmail.com, op.pl itp.

Lista naszych ekspertów oraz formularz do zapisów, znajdują się poniżej.

Webcast

Czas Twój czas lokalny

Tylko z zaproszeniami

Lista ekspertów EY

Zespół Eksperci EY Tematyka
Dział Doradztwa Podatkowego

Paulina Bzymek-Iwanowicz, Starszy Menedżer

Michał Wiącek, Starszy Menedżer

Ceny transferowe w kontekście ryzyka odpowiedzialności osobistej
Dział Doradztwa Podatkowego

Bartosz Niedźwiedzki, Partner

Michał Lesiuk, Partner

Agnieszka Skręt-Bednarz, Menedżer

Łukasz Wilk, Menedżer

Instrumenty wsparcia finansowego dla firm
Dział Doradztwa Podatkowego

Michał Lesiuk, Partner

Tomasz Socha, Associate Partner 

Agnieszka Roman, Starszy Menedżer

Pakiety ulg podatkowych
Dział Doradztwa Podatkowego

Andrzej Broda, Partner

Małgorzata Kucewicz, Starszy Menedżer

Magdalena Zalech, Associate Partner

Raportowanie schematów podatkowych. Praktyka stosowania regulacji MDR oraz ostatnie zmiany regulacji w tym zakresie
Dział Doradztwa Podatkowego

Natalia Kowalska, Starszy Menedżer

Aleksander Brzozowski, Senior

Postępowania Podatkowe i Sądowe:

 • Jak przygotować się na przyjście kontroli podatkowej?
 • Odpowiedzialność osobista za rozliczenia podatkowe.
Dział Doradztwa Podatkowego

Aneta Błażejewska-Gaczyńska, Partner

Aleksandra Jackowska, Starszy Menedżer

Aneta Grzyb, Menedżer

 • Ceny transferowe w bieżącej działalności spółek w roku 2020.
 • Restrukturyzacje i reorganizacje, zmiany warunków współpracy z podmiotami powiązanymi. 
 • Zasada ceny rynkowej obowiązkiem podatnika – jak się z niej wywiązać. 
 • Zmiany otoczenia rynkowego a analiza poprawności warunków współpracy w grupie. 
 • Obowiązkowe raportowanie transakcji z podmiotami powiązanymi w nowym standardzie wymaganym od roku 2019. 
 • Nowa deklaracja TP-R i oświadczenie zarządu. 
 • Zbliżające się terminy – na co położyć szczególny nacisk. 
Dział Doradztwa Podatkowego

Jacek Łabanowski, Dyrektor

Małgorzata Kucewicz, Starszy Menedżer

Bieżące kwestie podatkowe w podmiotach finansowych,w szczególności:

 • WHT
 • MDR 
 • Obowiązki TP.
 • Zmiany VAT. 
 • Efektywne podatkowo rozliczanie nakładów technologicznych.
Dział Doradztwa Podatkowego

Łukasz Jeśkiewicz, Partner

Mikołaj Bokowy, Associate Partner 

Barbara Adamczak,Senior

Maksym Jabłkiewicz, Senior

Międzynarodowe usługi podatkowe i transakcyjne:

 • Reorganizacje a GAAR/SAAR
 • Nowe ograniczenia w odliczeniach koszów finansowych (ATAD; ATAD 2) 
Dział Doradztwa Podatkowego

Andrzej Broda, Partner

Marcin Opiłowski, Associate Partner

Magdalena Zalech, Associate Partner

Wojciech Kaczmara, Starszy Menedżer

Magdalena Piec, Starszy Menedżer

Edyta Winnicka, Menedżer

Arkadiusz Kołłątaj, Menedżer

Marcel Zenowicz, Menedżer

Podatki Międzynarodowe

 • Podatek u źródła: nowe zasady,  beneficial owner, procedury.
 • Ulgi podatkowe w CIT, w tym IP box (5% CIT zamiast 19%), ulga na badania i rozwój.
 • Finansowanie: aspekty podatkowe finansowania, w tym WHT, ograniczenia odliczalności odsetek, nowe przepisy dot. Dyrektywy ATAD II. 
 • Cash-pooling – o czym należy pamiętać przy wdrażaniu cash-poolingu w organizacji.
 • Reorganizacje: połączenia spółek, podziały, przekształcenia, sprzedaż udziałów i inne.
 • Transakcje w ramach grupy: krajowe i z podmiotami zagranicznymi.
 • Wpływ klauzul antyabuzywnych. 
 • Założenie podatkowej grupy kapitałowej.
 • CFC.
 • Exit tax.
 • Permanent establishment – zakład w rozumieniu przepisów CIT i umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. 
 • Stosowanie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.
 • Wyjście na rynki zagraniczne – otwarcie działalności gospodarczej za granicą.
Dział Doradztwa Podatkowego Dorota Pokrop, Partner
 • Najnowsze zmiany w VAT – JPK, matryca stawek, quick fixes
 • Trendy w kontrolach VAT 
 • Zwiększenie efektywności rozliczeń VAT
 • Oszczędności w zakresie VAT, cła i akcyzy
Dział Doradztwa Podatkowego

Karolina Gizicka, Partner

Michał Sawicki, Dyrektor

Magdalena Chochołek, Starszy Menedżer

Magdalena Kujawa, Starszy Menedżer

Grzegorz Rogala, Menedżer

Izabela Sadlik, Menedżer

Maciej Grzeszczyk, Starszy Konsultant

Zarządzanie Ryzykiem Podatkowym
Dział Doradztwa Podatkowego

Karolina Gizicka, Partner

Zbigniew Deptuła, Partner

Barbara Dróżdż, Menedżer

Jerzy Toczyński, Menedżer

Bezpieczne rozliczenia podatkowe w zakresie CIT i VAT
Dział Doradztwa Podatkowego

Aleksandra Sewerynek, Starszy Menedżer

Robert Łuszczyna, Menedżer

Jednolity Plik Kontrolny - nowa odsłona

Raportowanie elektroniczne zatorów płatniczych

Dział Doradztwa Podatkowego Tomasz Rolewicz, Associate Partner Bezpieczeństwo podatkowe osobiste i firmy w trudnych czasach.
Kancelaria prawna EY

Magdalena Kasiarz, Dyrektor

Małgorzata Chruściak, Ekspert

Piotr Podsiadło, Menedżer

Restrukturyzacja sądowa a zmiana warunków finansowania - z jakiej procedury korzystać podczas rozmów z wierzycielami
Kancelaria prawna EY

Małgorzata Chruściak, Ekspert

Katarzyna Mnich -Żołyniak, Senior

Joanna  Werner, Senior

Ryzyka dla przedsiębiorców związane ze stosowaniem wzorców umownych
Kancelaria prawna EY

Zbigniew Pindel, Starszy Menedżer

Karol Chyliński, Starszy Prawnik

Paperless - likwidacja obiegu dokumentów papierowych w organizacji, w szczególności: 

 • w sprawach pracowniczych, 
 • w relacjach z kontrahentami, 
 • w relacjach wewnętrznych.
Kancelaria prawna EY Piotr Gogol, Menedżer Zatory płatnicze
Kancelaria prawna EY

Justyna Wilczyńska - Baraniak, Associate Partner

Wioletta Kulińska, Menedżer/Adwokat

Zakazany transfer danych z Unii Europejskiej do USA
Kancelaria prawna EY

Justyna Wilczyńska - Baraniak, Associate Partner

Joanna Galajda, Senior

Transformacja do chmury z perspektywy prawnej
People Advisory Services (Ludzie w firmie)

Marek Jarocki, Partner

Witold Widurek, Associate Partner

Eliza Skotnicka, Starszy Menedżer

Przemysław Karwacki, Starszy Menedżer

Rafał Tołwiński, Starszy Menedżer

Joanna Fierla-Jakubowicz, Project Manager

Skuteczne i efektywne wynagradzanie personelu: najlepsze praktyki rynkowe by przyciągnąć i właściwie doceniać najlepszych specjalistów

 • Czy da się zabezpieczyć wypłaty netto co najmniej na obecnych poziomach mimo rosnącego fiskalizmu?
 • Jak wynagradzać członków zarządu, prokurentów, menedżerów, pracowników IT, inżynierów – ugruntowane i bezpieczne rozwiązania.
 • Programy motywacyjne i gamifikacyjne pozwalające zapewnić realizację celów biznesowych  przez rozproszone zespoły, w tym także uregulowanie i wdrożenie pracy zdalnej.
 • Wsparcie kadry menedżerskiej w motywowaniu pracowników zdalnych. 
People Advisory Services (Ludzie w firmie)

Witold Widurek, Associate Partner

Eliza Skotnicka, Starszy Menedżer

Karol Chyliński, Starszy Prawnik

Rafał Tołwiński, Starszy Menedżer

Agnieszka Rak, Menedżer

Mobilność pracowników – nowa rzeczywistość

 • Oddelegowania z Polski za granicę – nowe obowiązki polskich płatników – wdrożenie dyrektywy o delegowaniu pracowników w EU (zmiany przepisów z 30 lipca 2020)
 • Oddelegowania do Polski - nowe obowiązki nałożone w Polsce na pracodawców 
 • Praca zdalna z zagranicy – nowe szanse i ryzyka
 • Podróże służbowe w czasie pandemii
 • Kwestie pozwoleń na pracę i innych obowiązków o charakterze imigracyjnym
People Advisory Services (Ludzie w firmie)

Witold Widurek, Associate Partner

Przemysław Karwacki, Starszy Menedżer 

Działalność gospodarcza - indywidualna i w formie spółki osobowej 

 • Jak współpracować bez ryzyka z osobami prowadzącymi indywidualną działalność gospodarczą? 
 • Czy prowadzenie biznesu w formie spółki osobowej jest bezpieczniejsze? 
 • Praktyczne porady na temat warunków, możliwości i zagrożeń związanych z zawieraniem umów z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą oraz opodatkowaniem biznesu liniową stawką 19% PIT.
People Advisory Services (Ludzie w firmie)

Grzegorz Piliszek, Starszy Menedżer

Tomasz Olszewski, Menedżer

Efektywność kosztowa i prawo pracy oraz restrukturyzacje w obszarze ludzkim

 • Składki ZUS w tym składka wypadkowa – metody uzyskania zwrotów (obecnie ZUS podaje, że do zwrotu jest ponad 3,5 mld PLN!) 
 • Wpłaty na PFRON 
 • Podatek akcyzowy od nośników energii 
 • Podatek od nieruchomości
 • B+R i kredyt technologiczny
 • Kontrole związane z dofinansowaniem z Tarczy przeciwko COVID19
 • Wsparcie z PFR
People Advisory Services (Ludzie w firmie)

Joanna Fierla-Jakubowicz, Project Manager

Karol Chyliński, Starszy Prawnik

Eliza Skotnicka, Starszy Menedżer

Praca zdalna w czasie COVID i po ustaniu pandemii 

 • Uregulowanie wewnętrzne pracy zdalnej wobec zmieniających się i nieostrych przepisów prawa pracy
 • Uwzględnienie najlepszych praktyk i benchmarków oraz dopasowanie rozwiązań do specyfiki pracodawcy
 • Wdrożenie rozwiązań organizacyjnych zapewniających efektywność pracy spoza biura
 • Wsparcie kadry menedżerskiej w organizowaniu pracy i motywowaniu wirtualnych zespołów
 • Uzyskanie zwolnienia z PIT i ZUS na ekwiwalent za narzędzia pracy zdalnej 
 • Zagraniczna praca zdalna – jak będąc pracodawcą nie popaść w kłopoty

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj

Inne nasze webcasty

Zapisz się na nadchodzące wydarzenia lub obejrzyj nagrania archiwalne.
Użyj filtra po prawej stronie aby zdefiniować zakres wyszukiwania. 

Kontakt

                                                                                          Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.