Zaproszenie na Webcast EY: Pracodawca 4.0 - Najnowsze zmiany w Kodeksie Pracy

Pracodawca 4.0 - Najnowsze zmiany w Kodeksie Pracy

Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu Pracodawca 4.0. Tym razem omówimy najnowsze zmiany w Kodeksie Pracy.

Powiązane tematy Doradztwo prawne

W sierpniu 2022 r. mija termin na wdrożenie do polskiego porządku prawnego postanowień dyrektywy 2019/1152 w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz dyrektywy 2019/1158 w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów (tzw. dyrektywa work-life balance). W trakcie webcastu przedstawimy projekt polskiej ustawy zmieniającej Kodeks Pracy oraz omówimy najważniejsze zmiany jakie czekają pracowników i pracodawców, w tym m.in.:

  • Obowiązek uzasadnienia wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony;
  • Nowe zasady zawierania umów na okres próbny;
  • Wprowadzenie zakazu zabraniania pracownikowi jednoczesnego pozostawania w stosunku pracy z innym pracodawcą;
  • Nowe uprawnienia urlopowe pracowników;
  • Nowe obowiązki informacyjne pracodawców.

Serdecznie zapraszamy!

Prelegenci

Michał Włodarczyk
EY Polska, Kancelaria EY Law, Manager, Adwokat
Wioletta Marciniak-Mierzwa
EY Poland, People Advisory Services, Senior Manager

Organizatorzy

EY Polska
Firma doradcza. Audyt, doradztwo podatkowe, consulting, strategia i transakcje.

Webcast

Czas Twój czas lokalny

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj

Kontakt


                                                                                                  Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.