Kim jesteśmy

Angażujemy się w działania na rzecz budowania lepiej funkcjonującego świata.

Polecamy Od czego zacząć, jeśli chcesz zmienić świat?

  Nasz cel

  W EY naszym celem jest budowanie lepiej funkcjonującego świata. Nasza wiedza i wysokiej jakości usługi przyczyniają się do budowania zaufania do rynków kapitałowych i gospodarek na całym świecie. Wspieramy rozwój liderów dzięki, którym dotrzymujemy obietnicy, którą niesie nasza marka. Działając w ten sposób, pomagamy naszym klientom, pracownikom, przedsiębiorcom oraz lokalnym społecznościom w wykorzystaniu pełnego potencjału i dostrzeganiu nowych możliwości rozwoju.

  W świecie, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek, nasz cel - zaangażowanie w działania na rzecz lepiej funkcjonującego świata - jest niczym Gwiazda Polarna, wyznaczająca drogę, którą podąża 280 000 pracowników. Przypominając każdemu z nas o tym co jest istotą naszej pracy. Pomagamy przedsiębiorstwom działać w środowisku cyfrowym, wspieramy rządy w przechodzeniu przez kryzysy, pracujemy nad nowymi metodami leczenia uwzględniającymi analitykę danych, a także zapewniamy wysokiej jakości audyty, budując zaufanie do rynków finansowych i biznesu. Współpracujemy z przedsiębiorcami, firmami, gospodarkami oferując indywidualnie dopasowane rozwiązania, które pomagają im zmierzyć się ze stojącymi przed nimi wyzwaniami.

  Poprzez nasze cztery zintegrowane linie biznesowe – audyt, doradztwo biznesowe, podatkowe i transakcyjne - oraz naszą dogłębną wiedzę branżową, pomagamy naszym klientom w wykorzystaniu możliwości rynkowych oraz ocenie ryzyka i zarządzaniu nim w celu zapewnienia odpowiedzialnego rozwoju. Nasze multidyscyplinarne zespoły pomagają klientom spełniać wymogi regulacyjne, informować inwestorów i zaspokajać potrzeby interesariuszy.

  Wierzymy, że lepiej funkcjonujący świat to taki, w którym wzrost gospodarczy jest zrównoważony i sprzyja włączeniu społecznemu. Nieustannie pracujemy nad poprawą jakości wszystkich naszych usług, inwestując w naszych pracowników i nowoczesne technologie. Jesteśmy dumni, że możemy współpracować z naszymi klientami i wszystkimi interesariuszami, wykorzystując naszą wiedzę, umiejętności i doświadczenie, które pomaga nam realizować nasz cel i wprowadzać pozytywne zmiany.

  Carmine's signature
  Redakcja Carmine Di Sibio

  EY Global Chairman and CEO

  Passionate about our clients and the power of our global organization. Driver of growth and innovation. Relationship builder. Sports fan.

  Nasi ludzie

  Nasz cel, "Building a better working world", jest fundamentem naszej kultury organizacyjnej.

  W EY rozwijamy liderów, którzy angażują się w działania na rzecz lepszego funkcjonowania świata.

  Ponad 280 000 obecnych pracowników i 1 milion byłych pracowników EY tworzą silną sieć. Każda z tych osób inspiruje innych, zarówno trakcie pracy w EY, jak i już poza organizacją, realizując nasz wspólny cel w codziennej pracy.

  Better begins with you, to nasz globalny program wyróżnień, w którym co roku pracownicy EY nominują spośród siebie tych, którzy znaleźli inspirujące i znaczące sposoby czy możliwości wprowadzenia w życie celu EY jakim jest "building better working world".

  Fundacja EY

  Fundacja EY

  Kompleksowo wspieramy rozwój i edukację dzieci i młodzieży z rodzinach zastępczych, aby zwiększać ich szanse do dobrą przyszłość oraz pomagamy opiekunom zastępczym w ich codziennej pracy.

  Dowiedz się więcej

  Alumni image

  Alumni

  Nasze zaangażowanie w działania na rzecz lepszego funkcjonowania globalnej rzeczywistości wspiera milion byłych pracowników EY, którzy są dla nas źródłem inspiracji.

  Dołącz do alumnów EY

  Colourful boats on Phewan lake sunrise image
  Różnorodność jest podstawą tego, kim jesteśmy i jak pracujemy. Wspólnie angażujemy się w tworzenie środowiska, w którym wszystkie różnice są cenione. Dowiedz się więcej o naszym podejściu w oświadczeniu EY Global Executive Diversity & Inclusion Statement.

  Przeczytaj GE D&I (EN)

  Jak działamy

  Koncentrując się na naszym celu, jakim jest budowanie lepiej funkcjonującego świata, jesteśmy świadomi, że nasze działania mają ogromny wpływ nie tylko na naszych pracowników, ale także na klientów i społeczności, w których żyjemy.

  Dzięki faktom i liczbom, studiom przypadku i filmom, nasz Global Review (EN) opowiada historię naszego roku. Pokazuje, w jaki sposób wykorzystujemy naszą wiedzę i doświadczenie każdego dnia, aby budować lepszy świat, dzięki naszym usługom dla klientów, zaufaniu, jakim obdarzamy rynki kapitałowe oraz wsparciu, jakiego udzielamy społecznościom, w których nasi ludzie żyją i pracują.

  W szybko zmieniającym się świecie, EY niezmiennie koncentruje się na swoim celu i angażuje się w działania na rzecz lepszego funkcjonowania globalnej rzeczywistości.

  Carmine Di Sibio

  EY Global Chairman i CEO

   

  Nasze wartości określają, kim jesteśmy

  • Profesjonalistami, dla których najważniejsze są: uczciwość, szacunek i praca zespołowa.
  • Jesteśmy pełni energii i entuzjazmu. Mamy odwagę wskazywać innym właściwą drogę.
  • Budujemy relacje w oparciu o przekonanie, że to co robimy jest właściwe.

  Jak odpowiednio zadane pytanie, może być kluczem do sukcesu?

  Sprawdź (EN)

  Wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu

  Wierzymy, że w dobrze funkcjonującej rzeczywistości każdy działa na rzecz zrównoważonego wzrostu gospodarczego i może w takim samym stopniu korzystać z jego efektów.

  Szybko postępujący rozwój technologiczny, globalizacja i czynniki demograficzne przyniosły światu ogromne korzyści, ale jednocześnie sprawiły, że wielu ludzi ma poczucie, że nie nadąża za wszystkimi zmianami.

  Uważamy, że wzrost gospodarczy i integracja społeczna zawsze idą w parze, a zwiększenie dobrobytu można osiągnąć jedynie przy równych szansach.

  Za pośrednictwem naszych usług i dzięki naszemu podejściu do odpowiedzialności społecznej, angażujemy się we wspieranie szeroko rozumianego wzrostu, który uwzględnia wszystkich i z którego efektów mogą wszyscy korzystać, zarówno dziś, lecz także w przyszłości.

  Jay Nibbe

  Czy liderzy przedsiębiorstw są gotowi na globalne wyzwania?

  Dowiedz się więcej o naszych działaniach na rzecz wspierania zrównoważonego wzrostu, włączenia społecznego i naszym członkostwie w United Nations Global Compact.

  Przeczytaj całość (EN)

  Budowanie zaufania na rynkach kapitałowych

  Zapewniamy zaufanie na rynkach kapitałowych poprzez promowanie przejrzystości, wspieranie stabilności finansowej i wspieranie wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu.

  Najwyższej jakości audyty są kluczowe dla zdrowych rynków kapitałowych. Wszystkie nasze usługi pomagają organizacjom poprawić ich wyniki i budować wzrost gospodarczy z korzyścią dla wszystkich w społeczeństwie. Bardzo poważnie podchodzimy do naszej roli na rynkach kapitałowych i regularnie omawiamy z interesariuszami najważniejsze kwestie. Dzięki tym rozmowom pogłębiamy nasze zrozumienie istotnej roli, jaką biznes odgrywa w społeczeństwie i na jakie potrzeby powinien odpowiadać. Wykorzystujemy tę wiedzę do prowadzenia dyskusji z ustawodawcami, organami regulacyjnymi i inwestorami na temat zmian regulacyjnych i szerszych kwestii politycznych.
   

  Man working with a laptop

  Oferty pracy

  #FutureOfWork to już teraźniejszość. EY to ponad 280 000 osób w 150 krajach. Dlatego właśnie możliwości rozwoju w EY są nieograniczone.

  Dołącz do nas