4 min. czytania 19 maj 2021
Nowy Polski Ład, a struktura wynagrodzeń

Nowy Polski Ład, a struktura wynagrodzeń

Autor Eliza Skotnicka

EY Polska, Doradztwo Podatkowe, People Advisory Services, Senior Manager

Nie ma firmy bez ludzi. W świecie VUCA działy HR mają misję - liderów transformacji.

4 min. czytania 19 maj 2021
Powiązane tematy Ludzie w firmie

Polski rząd zapowiada przebudowę całego systemu podatkowego. Jakie zmiany czeka podatek dochodowy i składki ZUS? Czy nowe przepisy zmuszą pracodawców do rewizji prowadzonego biznesu i struktur wynagrodzeń pracowniczych? 

Co w trawie piszczy

Nowym Ładem określa się reformy ekonomiczno-społeczne wprowadzone w Stanach Zjednoczonych niemal sto lat temu, których celem było przeciwdziałanie skutkom wielkiego kryzysu poprzez stabilizację i pobudzenie gospodarki.  Obecnie nazwę tę zaczął wykorzystywać polski rząd do opisania swojego nowego programu, który ma na celu pomoc w walce z kryzysem wywołanym przez pandemię. 

Nowy Polski Ład został ogłoszony  15 maja. Zawiera on koncepcję głębokiej przebudowy systemu podatkowego, ale nie tylko.  Zakłada doprowadzenie do większej sprawiedliwości w systemie podatkowym, tak, by ci, którzy zarabiają mniej, procentowo płacili niższy podatek, a ci  lepiej uposażeni odprowadzali do budżetu państwa odpowiednio więcej. Planowana jest:

- likwidacja odliczenia składki zdrowotnej w PIT, 

- podniesienie progu podatkowego z obecnych 85 tys. zł do 120 tys. zł lat oraz 

- podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30.000 zł. 

Nie ulega wątpliwości, że zapowiadane zmiany uderzą głównie w osoby zarabiające najwięcej, a w skrajnych przypadkach ich obciążenia podatkowe (wliczając daninę solidarnościową) sięgną nawet 45%!  Nowe reguły mocno dotkną również ludzi prowadzących działalność gospodarczą. Wysokość płaconej przez nich składki zdrowotnej zamiast stałego ryczałtu będzie teraz zależna od wypracowanego dochodu.

Jak przygotować się na Nowy Ład?

Szczególnie ta ostatnia zmiana budzi u przedsiębiorców, często dotkniętych bardzo przez pandemię, negatywne  emocje. Niektórzy z nich rozważają nawet kroki zmierzające do pozbycia się polskiej rezydencji co w postpandemicznej rzeczywistości na pozór może nie być aż tak trudne. Koniecznie trzeba jednak pamiętać o szeregu narzędzi wprowadzonych przez fiskusa, które mają na celu udaremnienie  realizacji tego typu planów (tzw. exit tax czy profiskalne podejście do rezydencji podatkowej – temat ten będzie przedmiotem kolejnego artykułu).

Jak wskazywaliśmy w publikacji  „Kiedyś urlop na żądanie. Teraz praca na żądanie. Czyli o transformacji modelu pracy” dzięki szybszemu rozwojowi technologii w czasach pandemii zaczęły zacierać się granice geograficzne i językowe. Dla wielu pracowników świadczących usługi zdalnie traci znaczenie fakt czy adres ich pracodawcy znajduje się trzy ulice czy trzy tysiące kilometrów od aktualnego miejsca ich pobytu. Dodatkowo, szybko rośnie liczba freelancerów reprezentujących specjalistyczne kompetencje i kwalifikacje, a pracodawcy coraz chętniej „wynajmują”, „pożyczają” lub „dzielą się” utalentowanymi pracownikami, aby zaspokoić specjalistyczne potrzeby swoich firm. Dlatego pracodawcy powinni na bieżąco analizować strukturę wynagrodzeń oraz obowiązujące formy współpracy , tak, by szukając dodatkowych oszczędności nie stracić na jakości pracowników wchodzących w skład budowanych zespołów. 

Należy pamiętać, że oprócz umowy o pracę i tzw. samozatrudnienia (umowy B2B) można, o ile zostaną spełnione określone przesłanki, zatrudniać pracowników m.in. na postawie kontraktu menadżerskiego, umowy zlecenia lub umowy o dzieło. Warto zatem rozważyć, czy w danym przypadku zmiana podstawy wynagradzania może realnie wpłynąć na wysokość wynagrodzenia i koszty ponoszone przez spółki. Jak pisaliśmy w artykule „Na co zwrócić uwagę realizując współpracę na zasadach B2B”, dzięki oparciu współpracy na umowie B2B podatnik może zaoszczędzić na podatku dochodowym i składkach ZUS: „pracownik z tytułu umowy o pracę po przekroczeniu drugiego progu podatkowego ponosi koszt podatku w wysokości 32 proc., natomiast osoba wynagradzana na podstawie umowy B2B może pod pewnymi warunkami opłacać podatek liniowy w wysokości 19 proc”. 

Otwarcie się na nowe nieetatowe formy zatrudnienia  nie tylko może pociągać za sobą dodatkowe korzyści finansowe, ale również odpowiadać na obecne potrzeby pracowników. Kodeksowe założenia umowy o pracę coraz częściej nie odpowiadają bowiem potrzebom sytuacji rynkowej, szczególnie gdy pracownicy szukają większej elastyczności. Podobna sytuacja dotyczy pracy zdalnej. Choć nie są  obecnie znane nowe przepisy mające ją zdefiniować to z enuncjacji prasowych wynika, że będą one w dużej mierze kalką przepisów o telepracy. Może to rodzić uzasadnione wątpliwości dotyczące  efektywności tego rozwiązania oraz dostosowania projektowanych norm do nowych realiów i potrzeb.

Na co zwrócić uwagę analizując struktury wynagrodzeń?

Wprowadzanie zmian w strukturach wynagrodzeń nie jest prostym procesem. Konsekwencje podjętych wyborów będą bowiem odczuwalne nie tylko na gruncie podatku dochodowego, ale również podatku VAT i obciążeń ZUS-owskich. 

Wyprowadzka z Polski – utrata polskiej rezydencji podatkowej może oznaczać konieczność zapłaty dotkliwego exit tax. 

Analizy obecnych struktur należy dokonać  tak, aby przygotować się na różne scenariusze działań m.in. korzystanie w większym stopniu z ulg i preferencji, rozszerzanych w programie Polski Ład, które pozwolą zbudować „poduszkę” podatkową. Warto skorzystać w tym celu z kalkulatorów EY. Nie warto odkładać tego na ostatnią chwilę.

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj

Podsumowanie

Wprowadzanie zmian w strukturach wynagrodzeń nie jest prostym procesem. Konsekwencje podjętych wyborów będą bowiem odczuwalne nie tylko na gruncie podatku dochodowego, ale również podatku VAT i obciążeń ZUS-owskich. Wyprowadzka z Polski – utrata polskiej rezydencji podatkowej może oznaczać konieczność zapłaty dotkliwego exit tax. Analizy obecnych struktur należy dokonać  tak, aby przygotować się na różne scenariusze działań m.in. korzystanie w większym stopniu z ulg i preferencji, rozszerzanych w programie Polski Ład, które pozwolą zbudować „poduszkę” podatkową. Warto skorzystać w tym celu z kalkulatorów EY. Nie warto odkładać tego na ostatnią chwilę.

Kontakt

Chcesz dowiedziec sie wiecej?

Skontaktuj sie z nami.

Informacje

Autor Eliza Skotnicka

EY Polska, Doradztwo Podatkowe, People Advisory Services, Senior Manager

Nie ma firmy bez ludzi. W świecie VUCA działy HR mają misję - liderów transformacji.

Powiązane tematy Ludzie w firmie
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter