Raportarea dumneavoastră nefinanciară descrie modul în care creați valoare?

10 min. de citit 29 nov. 2018
Teme conexe Assurance

Arată atașamente

 • Does your nonfinancial reporting tell your value creation story? (pdf)

Factorii de mediu, sociali și de guvernanță („MSG”) sau factorii nefinanciari au devenit o parte integrantă a procesului de luare a deciziilor de investiții.

Studiul global privind schimbările climatice și serviciile adresate dezvoltării durabile desfășurat de EY în 2018 asupra investitorilor instituționali dezvăluie un consens mondial cu privire la faptul că informațiile MSG sunt acum de o importanță majoră pentru procesul decizional al investitorilor. Investitorii din întreaga lume au ajuns să se aștepte la o raportare mai vastă, mai utilă a informațiilor privind performanțele nefinanciare semnificative, pe care le folosesc din ce în ce mai mult pentru a evalua crearea unei valori pe termen lung.

După ani de raportare sporadică, deseori promoțională, a informațiilor nefinanciare, emitenții s-au ridicat la înălțimea provocării de a veni în întâmpinarea cerințelor investitorilor de a dezvălui informații nefinanciare de o înaltă calitate. Primul lor pas în a face acest lucru este de a înțelege mai bine subiectele semnificative pentru o organizație sau industrie: respectiv, de a determina care subiecte, evaluate conform căror indicatori, vor furniza cea mai utilă imagine asupra riscurilor și oportunităților care impulsionează valoarea pe termen lung a societăților lor. O transparență mai mare și date consecvente, comparabile privind aceste subiecte pot ajuta, de asemenea, la refacerea încrederii în afaceri într-un moment în care credibilitatea instituțiilor corporative este în pericol.

Investitorii participanți la sondaj în cadrul studiului din acest an afirmă că, deși societățile și-au îmbunătățit capacitatea de a discerne ce este și ce nu este semnificativ pentru evaluare, atât emitenții, cât și investitorii, așteaptă cu interes un consens privind modul în care să se raporteze și să se evalueze performanțele privind aceste subiecte semnificative. Este probabil că un astfel de consens va necesita o colaborare inteligentă între guvern, grupurile din domeniile industriale și investitori în anii care vor urma și poate oferi afacerilor oportunitatea de a livra o siguranță sporită investitorilor, acționarilor și clienților deopotrivă.

Imagini luate din aer asupra unor bărci de pescuit
(Chapter breaker)
1

Capitolul 1

Investitorii se bazează din ce în ce mai mult pe MSG ori informații nefinanciare

Aproape toți cei supuși sondajului au declarat că desfășoară o evaluare a informațiilor MSG și că aceste informații au jucat un rol central în luarea deciziilor.

Bazarea crescândă pe MSG

După mai mulți ani de dovezi crescânde ale impactului comerțului asupra schimbărilor climatice, scandalurile legate de slaba guvernanță corporativă și o nouă reciere a impactului social al afacerilor, este din ce în ce mai probabil ca investitorii instituționali să utilizeze informații nefinanciare privind performanțele drept o componentă esențială a luării deciziilor de investiție. Aproape toți investitorii care au răspuns la acest sondaj (97%) declară că desfășoară fie o evaluare informală (65%), fie una structurată, metodică (32%) a informațiilor nefinanciare ale societății țintă.

Investitorii evaluează informațiile nefinanciare ale societății

97%

dintre investitorii care au răspuns la acest sondaj declară că desfășoară fie o evaluare informală, fie una structurată.

Întrebare: În opinia dumneavoastră, care considerați că este nivelul curent al încrederii între public și afacerile de mare amploare?

Aceasta reprezintă o creștere de aproximativ 20 de puncte procentuale de la sondajul global privind schimbările climatice și serviciile adresate dezvoltării durabile desfășurat de EY în 2017 asupra investitorilor în care 78% dintre respondenți au declarat că au desfășurat fie o evaluare informală, fie una structurată. În 2018, doar 3% dintre respondenți declară că desfășoară o revizuire redusă sau nicio revizuire a informațiilor nefinanciare, comparativ cu 22% în 2017 și 48% în 2015.

Aplicarea versatilă a factorilor MSG

Informațiile MSG joacă un rol din ce în ce mai important în procesul de luare a deciziilor de investiții, iar respondenții consideră că factorii MSG pot ajuta la reducerea riscului de evoluție negativă. Aproape toți respondenții (96%) declară că astfel de informații au jucat ocazional (62%) sau frecvent (34%) un rol central în luarea deciziilor.

Întrebare: În opinia dumneavoastră, care considerați că este nivelul curent al încrederii între public și afacerile de mare amploare?

Din nou, această utilizare sporită a informațiilor MSG reprezintă o creștere dramatică față de rezultatele  sondajului din 2017, în care 68% dintre investitori au declarat că folosesc informațiile MSG frecvent sau ocazional.

Investitorii declară că este mai probabil să analizeze informațiile nefinanciare ocazional sau frecvent atunci când ajustează evaluarea în funcție de riscuri (70%), când examinează dinamica și reglementările din domeniu (63%) și când revizuiesc rezultatele investițiilor (61%).

Investitorii consideră că factorii MSG pot furniza protecție împotriva riscului de evoluție negativă – 89% declară că informațiile MSG sunt mai valoroase (80%) sau cu mult mai valoroase (9%) în luarea deciziilor de investiții în cazul unei recesiuni a pieței.

Bazarea sporită pe rapoartele integrate și anuale

Investitorii se bazează din ce în ce mai mult pe informațiile MSG emise de însăși societățile-țintă, iar utilizarea de către acestea a rapoartelor privind responsabilitatea socială corporativă (CSR) sau privind dezvoltarea durabilă, cercetarea capitaluri proprii aflate la brokeri-dealeri, relatările din presă și alte surse externe este în scădere ori rămâne neschimbată. Aproape toți respondenții (94%) au declarat că rapoartele integrate sunt surse foarte utile (88%) sau esențiale (6%) de informații nefinanciare. Același procent a declarat că rapoartele anuale sunt surse foarte utile (82%) sau esențiale (12%) de informații nefinanciare. Același procent a declarat că rapoartele anuale sunt surse foarte utile (82%) sau esențiale (12%) de informații nefinanciare.

Investitorii experimentează beneficiile raportării integrate

88%

dintre investitorii care au răspuns la acest sondaj declară că raportarea integrată este foarte folositoare.

Întrebare: În opinia dumneavoastră, care considerați că este nivelul curent al încrederii între public și afacerile de mare amploare?

În sondajul global privind schimbările climatice și serviciile adresate dezvoltării durabile desfășurat de EY în 2017 asupra investitorilor, doar 57% au declarat că rapoartele integrate au fost foarte utile sau esențiale și 63% au raportat același lucru despre rapoartele anuale corporative.

Peste jumătate dintre respondenți (56%) declară că informațiile nefinanciare ale unei societăți fie nu sunt disponibile, fie sunt inadecvate pentru o comparație relevantă cu informațiile altor societăți. Investitorii declară că sunt dezvăluite multe informații privind documentele formale de guvernanță, politicile și practicile implementate, dar lipsesc măsurile legate de responsabilitate – informații privind modul în care sunt stabiliți și gestionați factorii nefinanciari. Investitorii analizează societățile pentru a identifica factorii de mediu și sociali care sunt importanți pentru a-i ajuta să-și îndeplinească obiectivele strategice și pentru a stabili obiectivele care vor fi relevante în acel orizont de timp.

Barcă de pescuit albastră cu patină de rugină
(Chapter breaker)
2

Capitolul 2

Emitenții devin mai pricepuți la evaluarea semnificației

Investitorii solicită date MSG mai ample și caută informații consecvente, utile pentru investiții, care să le sprijine luarea deciziilor.

Dezvăluirea de către societăți a riscurilor MSG se îmbunătățește – în special în ceea ce privește guvernanța

Investitorii declară că majoritatea societăților pot evalua semnificația factorilor de guvernanță, 87% dintre aceștia declarând că majoritatea (78%) sau aproape toate (9%) societățile pe care le urmăresc evaluează semnificația MSG în mod adecvat.

Investitorii declară că majoritatea societăților pot evalua semnificația factorilor aferenți guvernanței

87%

dintre investitorii care au răspuns la acest sondaj declară că majoritatea sau aproape toate societățile evaluează în mod adecvat semnificația MSG.

Întrebare: Care dintre următoarele opțiuni descrie cel mai bine timpul pe care echipa dumneavoastră îl poate devota generării de informații impulsionate de date?
Procesul privind semnificația ajută la definirea aspectelor-cheie când se evaluează impactul riscului MSG.
Dr. Matthew Bell
Coordonatorul departamentului de schimbări climatice și servicii adresate dezvoltării durabile din cadrul EY Asia Pacific

Investitorii cotează evaluarea semnificației guvernanței drept fiind cea mai bună (8,28 pe o scară de la 1 la 10), urmată de cea socială (7,72) și cea de mediu (6,19).

Întrebare: Care dintre următoarele opțiuni descrie cel mai bine timpul pe care echipa dumneavoastră îl poate devota generării de informații impulsionate de date?

Conformitatea și managementul riscurilor sunt factori motivaționali

Într-o măsură copleșitoare, investitorii declară că ei consideră conformitatea de reglementare (90%), urmată de managementul riscului (87%), ca fiind factorii care motivează societățile cel mai mult să raporteze detalii privind activitățile nefinanciare și MSG. Strategia pentru valoarea pe termen lung (78%) și presiunea concurențială (70%) au fost considerate a fi alte motive convingătoare.

Întrebare: Care dintre următoarele opțiuni descrie cel mai bine timpul pe care echipa dumneavoastră îl poate devota generării de informații impulsionate de date?
Privire aeriană asupra complexului de cascade
(Chapter breaker)
3

Capitolul 3

Rezultă patru factori ca fiind cei mai importanți pentru luarea deciziilor

Principalii factori MSG în luarea deciziilor de investiții sunt guvernanța, lanțul de aprovizionare, drepturile omului și schimbările climatice.

Factori MSG cheie

Investitorii participanți la studiul din anul acesta declară că principalii factori MSG din procesul de luare a deciziilor de investiții au legătură cu riscurile privind guvernanța, lanțul de aprovizionare, drepturile omului și schimbările climatice.

Întrebare: Sunteți de acord sau nu sunteți de acord că rezistența și barierele culturale din cadrul echipei financiare reprezintă bariere asupra inovării digitale?

Riscurile sau istoricul de practici de guvernanță ineficiente face ca 63% să elimine imediat o investiție.  Similar, riscurile privind lanțul de aprovizionare legate de MSG (52%), riscurile sau istoricul unor practici ineficiente privind drepturile omului (49%) și riscurile de schimbări climatice (48%) declanșează, de asemenea, evitarea unei investiții. Aceste valori sunt comparabile celor din sondajul global privind schimbările climatice și serviciile adresate dezvoltării durabile desfășurat de EY în 2017 asupra investitorilor, în care aceștia au declarat că ar elimina imediat o investiție în baza guvernanței (38%), drepturilor omului (32%), capacității de a verifica datele și reclamațiile legate de MSG (20%) și lanțului de aprovizionare (15%). Schimbările climatice a fost factorul care a obținut scorul cel mai redus, doar 8%.

Riscurile de tranziție față de riscurile fizice în cadrul schimbărilor climatice

Investitorii continuă să ne declare că schimbările climatice sunt, în mod consecvent, unul dintre aspectele cele mai semnificative aspecte identificate de declaranți. Totuși, în acest sondaj, ne-au declarat că sunt mai îngrijorați de implicațiile fizice ale riscurilor de schimbări climatice decât de riscurile de tranziție precum cele legate de adaptarea la noile reglementări, practici și procese. Șaptezeci la sută declară că, în decursul următorilor doi ani, vor plăti o sumă importantă ori vor dedica mult timp și atenție riscurilor fizice. Patruzeci și opt la sută declară același lucru despre riscurile de tranziție. Patruzeci și opt la sută declară același lucru despre riscurile de tranziție.

Întrebare: Sunteți de acord sau nu sunteți de acord că rezistența și barierele culturale din cadrul echipei financiare reprezintă bariere asupra inovării digitale?
Gheizer albastru cu aburi
(Chapter breaker)
4

Capitolul 4

Obiectivele de investiții impulsionează folosirea verificării și schimbările de strategie pentru portofoliu

Factorii MSG pot fi folosiți atât drept verificări pozitive, cât și negative, pentru potențialele investiții.

Verificările pozitive și negative

Investitorii care au răspuns la sondaj declară că verificările negative produc rentabilitate în exces (85%) și reduce riscurile (67%) față de repere sau de obiectiv. Investitorii au declarat, de asemenea, că verificările pozitive reduc riscurile (79%) și îndeplinesc obiectivele nefinanciare importante ale unui portofoliu (73%).

Întrebare: Cât de importanți vor fi experții AI pentru inovarea digitală în finanțe și raportare în următorii doi ani?

Investitorii sprijină, de asemenea, schimbările de strategie pentru portofoliu bazate pe MSG

Respondenții declară că subponderarea pentru valori negative ale MSG reduce riscurile (67%) și produce rentabilitate în exces (68%) față de un reper sau obiectiv, în timp ce supraponderarea pentru atribute MSG pozitive atinge obiectivele nefinanciare importante ale unui portofoliu (72%) și reduce riscurile față de un reper sau obiectiv (69%).

Instrumente specifice MSG

Investitorii participanți la sondaj declară că instrumentele specifice MSG, precum obligațiunile „verzi”, pot reduce riscurile față de un reper sau țintă (72%), pot îndeplini obiectivele nefinanciare ale unui portofoliu (71%) și pot produce rentabilitate în exces față de un reper sau de un obiectiv (69%).

Doi pescari ținând plase conice din metal
(Chapter breaker)
5

Capitolul 5

Investitorii caută colaborare pentru a stabili standardele de raportare MSG

Cererea investitorilor pentru standarde contabile nefinanciare este în creștere, iar guvernele, organele de reglementare și mediul de afaceri trebuie să colaboreze.

Cerere pentru standarde

Investitorii exprimă o nevoie urgentă pentru standarde contabile nefinanciare prescriptive. Cincizeci și nouă de procente au declarat că standardele contabile prescriptive pentru informațiile nefinanciare ar fi foarte benefice. Aceasta reprezintă o creștere de 26 de puncte procentuale de la sondajul global privind schimbările climatice și serviciile adresate dezvoltării durabile desfășurat de EY în 2017 asupra investitorilor.

Întrebare: Cât de importanți vor fi experții AI pentru inovarea digitală în finanțe și raportare în următorii doi ani?

Mai mult decât atât, cererea relativă pentru standarde a pus-o în planul secund pe cea pentru următorii trei factori clasați în funcție de importanță: rapoarte integrate care urmează cadrul Consiliului Internațional pentru Raportarea Integrată (International Integrated Reporting Council, „IIRC”), informații dezvăluite despre societăți bazate pe ceea ce conducerea consideră drept cel mai semnificativ pentru strategia societății de a crea valoare și rapoarte definite de societate care integrează informații financiare și non-financiare.

Cerere pentru eforturi coordonate de stat

Investitorii au răspuns declarând că organele de reglementare naționale sunt cele mai adecvate (70%) pentru a coordona eforturile de a elimina decalajul dintre cererea investitorilor pentru informații nefinanciare și informațiile efectiv furnizate de emitenți. Alte entități care ar trebui să joace un rol includ organizațiile internaționale și ONG-urile (60%) și chiar și însuși investitorii și managerii de active (56%). Doar 20% dintre respondenți consideră că emitenții sau organizațiile comerciale din sectorul privat trebuie să preia inițiativa. Doar 20% dintre respondenți consideră că emitenții sau organizațiile comerciale din sectorul privat trebuie să preia inițiativa.

Întrebare: Cât de importanți vor fi experții AI pentru inovarea digitală în finanțe și raportare în următorii doi ani?
Mulțimea privind gheizerul cum erupe
(Chapter breaker)
6

Capitolul 6

Ce urmează în continuare?

Organizațiile ar trebui să caute să construiască un scenariu strategic despre modul în care caută să dezvolte valoarea necorporală pentru a-și ajuta afacerile să prospere.

Cererea în creștere a investitorilor pentru raportarea asupra activelor nefinanciare reflectă o înțelegere mai sofisticată a acestora privind legătura dintre performanțe și factorii MSG. Aceasta înseamnă că, împreună cu raportarea dumneavoastră financiară, ar trebui să existe un scenariu coerent și strategic privind modul în care căutați să dezvoltați valoarea necorporală pentru a vă ajuta afacerea să prospere. 

Deținerea acestui cadru și a datelor poate ajuta să vă sprijine poziția organizației de a purta conversații cu investitorii și de a vă pregăti pentru noutățile de reglementare viitoare.

Întrebare: Cât de importanți vor fi experții AI pentru inovarea digitală în finanțe și raportare în următorii doi ani?

Se consideră că există patru arii principale pe care ar trebui să le analizeze organizațiile:

 1. Stabilirea unui proces de analiză structurată a semnificației
 2. Evaluarea și raportarea rezultatelor sociale și de mediu
 3. Evaluarea și raportarea valorii pe termen lung
 4. Raportarea mai comprehensivă privind toate riscurile climatice și implicarea alături de părțile interesate, inclusiv investitorii
 • Despre această cercetare

  În mai 2018, EY a contractat laboratorul de cercetări personalizate privind investitorii instituționali („II”) să desfășoare al patrulea său sondaj asupra investitorilor instituționali pentru a le examina punctele de vedere privind utilizarea informațiilor nefinanciare în luarea deciziilor de investiții.

  II și EY au colaborat la redactarea chestionarului, încorporând unele întrebări consecvente din anii anteriori împreună cu mai multe întrebări tematice asupra unor subiecte de interes apropiate momentului. II a colectat 260 de răspunsuri de la persoane cu funcții de decizie, senioare, din partea instituțiilor aflate de partea cumpărătorilor din întreaga lume.

   

  Întrebare: Cât de importanți vor fi experții AI pentru inovarea digitală în finanțe și raportare în următorii doi ani?

Punctele de vedere ale terților prezentați în acest articol nu sunt în mod necesar punctele de vedere ale organizației globale EY sau ale firmelor sale membre. Mai mult decât atât, ar trebui analizate în contextul momentului în care au fost emise.

Rezumat

Aceasta este cea de-a patra ediție a cercetării privind schimbările climatice și serviciile adresate dezvoltării durabile desfășurate de EY asupra atitudinilor investitorilor față de MSG și raportarea nefinanciară și asupra rolului acestora în luarea deciziilor.

Studiul din anul acesta dezvăluie un consens remarcabil privind importanța MSG sau a informațiilor nefinanciare în cadrul procesului de luare a deciziilor de către investitori. La nivel global, investitorii preconizează o raportare mai abundentă și mai utilă a informațiilor nefinanciare semnificative privind performanțele la un nivel consecvent și ridicat de calitate. Implementarea acestor practici va livra o raportare mai vastă impulsionată de valoare, pentru a ajuta la susținerea unei mai mari încrederi între afaceri și părțile lor interesate.

Despre articol

Related topics Assurance