Comunicat de presă

19 nov. 2021 Bucharest, RO

Analiză sectorială EY România: Randamentele așteptate de investitori reflectă o ușoară tendință de creștere în cel de-al treilea trimestru al anului

Persoană de contact pentru presă
EY Romania

Multidisciplinary professional services organization

  • Costul capitalului a revenit pe o tendință ușor crescătoare, după o perioadă de stabilitate înregistrată în cel de-al doilea trimestru al anului 2021, conform analizei sectoriale EY România.

Trimestrul al treilea a fost caracterizat de evoluții preponderent pozitive ale piețelor financiare, ca urmare a redresării economice, care a început încă de la finalul trimestrului al II-lea 2021. Deși varianta Delta a virusului s-a răspândit rapid, țările europene dezvoltate au eliminat majoritatea restricțiilor, odată cu creșterea accelerată a gradului de vaccinare în rândul populației.

La nivel global, evoluția randamentelor solicitate de investitori în cel de-al treilea trimestru a fost influențată de contextul general al mediului de afaceri, precum și de tendința principalilor indicatori macroeconomici. Pe fondul relaxării restricțiilor pe perioada verii, optimismul accentuat a condus la accelerarea consumului. Reprezentanții FED (Sistemul Federal de Rezerve al SUA) au anunțat în luna septembrie intenția de temperare a programului de relaxare cantitativă din SUA, în contextul în care deficitul de cerere nu mai reprezintă o problemă actuală.

Efectul combinat al creșterii prețului gazelor naturale provenite din Rusia, al reducerii stocurilor de petrol din SUA, precum și redresarea cererii agregate au condus la creșterea prețului petrolului la nivel internațional și creșterea abruptă a prețurilor pentru energie pe plan internațional, dar și local, unde creșterile au fost accentuate și de liberalizarea pieței energiei electrice. Așteptările sunt ca aceste creșteri ale prețurilor energiei electrice să sporească presiunile inflaționiste în 2022. 

Randamentele așteptate de investitori au înregistrat o ușoară tendință de creștere pe fondul evoluției situației pandemice și a optimismului investitorilor. Se așteaptă ca presiunile inflaționiste să persiste și în 2022, în contextul presiunilor asupra costurilor de producție generate de distorsiuni ale procesului de aprovizionare cu materii prime și de evoluția prețurilor energiei electrice. Perspective favorabile, dar și incertitudini, provin din zona pachetelor de stimuli, urmărită la nivel european, dar și local, prin operaționalizarea Planului Național de Redresare și Reziliență.

Cea mai ridicată volatilitate a costului capitalului în ultimele 4 trimestre se remarcă în sectorul IT, fiind urmată de sectorul serviciilor medicale, cele două sectoare fiind puternic influențate de evoluția pandemiei, conform analizei trimestriale EY a valorii de piața a companiilor. Analiza se bazează pe datele financiare disponibile la sfârșitul celui de-al treilea trimestru (T3) al anului 2021, recent publicate de companiile listate din principalele 10 sectoare din România: bunuri de consum și de larg consum, energie, servicii financiare, servicii medicale, produse industriale, tehnologia informației, materii prime, proprietăți imobiliare și servicii de telecomunicații.   

În T3 2021, sectoarele ale căror randamente au înregistrat cele mai scăzute valori sunt telecomunicațiile și tehnologia informației, în timp ce în zona de real estate și cea a serviciilor financiare sunt cele mai ridicate. Comparativ cu trimestrul precedent, randamentele în sectorul serviciilor financiare au revenit pe o pantă descendentă.

 

  • Evoluția multiplicatorilor financiari variază între industriile analizate, se remarcă însă  o ușoară tendință de scădere

Dacă evoluția ascendentă a multiplicatorilor financiari a fost susținută de creșterea piețelor bursiere din prima parte a anului, în cel de-al treilea trimestru, aceasta a fost în linie cu evoluția robustă a pieței de fuziuni și achiziții, care s-a situat totuși la un nivel mult mai scăzut comparativ cu cel înregistrat anterior.

Redresarea piețelor emergente se află pe o pantă fragilă în cea de-a doua jumătate a anului. Întârzierea progresului vaccinării în multe dintre aceste țări, răspândirea unor variante Covid-19 mai contagioase, creșterea temporară a inflației și incertitudinea cu privire la aplicarea politicii FED pun în dificultate conturarea perspectivelor economice, mai ales în cazul economiilor mai vulnerabile.

Progresul inegal al vaccinării dintre țările emergente și cele dezvoltate conduce la un proces nesincronizat în privința redresării economice globale. În timp ce China a condus redresarea globală încă din 2020, piața financiară a fost afectată negativ în ultimele luni de problemele de solvabilitate ale dezvoltatorului imobiliar Evergrande. În prezent, SUA înregistrează o creștere accentuată, alimentată de un sprijin fiscal semnificativ și de redeschiderea economică. În zona euro se estimează că redresarea a început în cel de-al doilea trimestru al anului 2021, urmând să accelereze, pe măsură ce redeschiderea economiei continuă.

Sectoarele ai căror multiplicatori financiari au înregistrat creșteri în a doua parte a anului curent sunt serviciile de sănătate precum și sectorul de energie.

În România, în cel de-al doilea trimestru al anului, avansul Produsului Intern Brut a înregistrat un ritm trimestrial de 1,8%, fiind mai temperat comparativ cu cel din prima parte a anului. O ccontribuție negativă la această evoluție a avut-o exportul net prin creșterea nivelului importurilor.

Piețele emergente au beneficiat de redresarea cererii în economiile avansate. Acest lucru a influențat atât exporturile de bunuri, cât și prețurile materiilor prime. Pe plan local, ca urmare a întreruperilor pe lanțurile internaționale de producție și aprovizionare, cel mai afectat sector a fost cel auto, ca urmare a crizei mondiale a semiconductorilor. Importurile au evoluat într-un ritm mai alert comparativ cu exporturile, având o contribuție negativă la creșterea economică la nivel național. Se așteaptă ca această tendință să continue, ca urmare a necesarului de bunuri intermediare și a creșterii absorbției interne.

Instrumentul de analiză sectorială este dezvoltat de Echipa de evaluare, analiză economică și modelare financiară (Valuation, Modelling and Economics - VME) din cadrul departamentului de Strategie și Tranzacții al EY România, iar analiza sectorială poate fi accesată în secțiunea site-ului EY “Valuation Insights”/”Perspective de Evaluare”, baza de date fiind actualizată trimestrial. 

 

***

Despre EY România

EY este una dintre cele mai mari firme de servicii profesionale la nivel global, cu 312.250 de angajați în peste 700 de birouri în 150 de țări și venituri de aproximativ 40 miliarde de USD în anul fiscal încheiat la 30 iunie 2021. Rețeaua noastră este cea mai integrată la nivel global, iar resursele din cadrul acesteia ne ajută să le oferim clienților servicii prin care să beneficieze de oportunitățile din întreaga lume.
Prezentă în România din anul 1992, EY este liderul de pe piața serviciilor profesionale. Cei peste 800 de angajați din România și Republica Moldova furnizează servicii integrate de audit, asistență fiscală, juridică, strategie și tranzacții, consultanță către companii multinaționale și locale. Avem birouri în București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Chișinău. EY România s-a afiliat în 2014 singurei competiții de nivel mondial dedicată antreprenorialului, EY Entrepreneur Of The Year. Câștigătorul ediției locale reprezintă România în finala mondială ce are loc în fiecare an, în luna iunie, la Monte Carlo. În finala mondială se acordă titlul World Entrepreneur Of The Year. Pentru mai multe informații, vizitați pagina noastră de internet: www.ey.com

 

Despre Departamentul de Strategie și Tranzacții

Răspunzând nevoilor din piață, prin serviciile EY de strategie și tranzacții, se acordă sprijin companiilor pentru dezvoltarea și convertirea viziunii strategice ale acestora în planuri concrete. Datele de ultimă oră, soluțiile tehnologice și accesul la o bază largă de investitori și soluții de finanțare, corelate cu informațiile strategice furnizate de echipele EY, vor sprijini companiile să abordeze aspecte complexe, ajutându-le să își redefinească ecosistemele, să își remodeleze portofoliile și să se reinventeze pentru un viitor mai bun. 

Despre Instrumentul de analiză sectorială:

Instrumentul oferă estimări despre evoluția randamentului, dar și despre valoarea relativă în 10 sectoare, pe baza datelor înregistrate începând cu 30 septembrie 2015 până în prezent (30 septembrie 2021). Randamentul fiecărui sector a fost estimat prin determinarea costului capitalului propriu (pentru sectorul de servicii financiare) și al costului mediu ponderat al capitalului (pentru celelalte sectoare analizate). Mai multe detalii referitoare la metodologia de calcul sunt disponibile aici.

Valoarea relativă a fiecăruia dintre sectoarele analizate a fost estimată prin cuantificarea multiplicatorilor financiari, care reprezintă indicatori de evaluare folosiți pe scară largă pentru evaluarea companiilor.

Conform principiului că active similare sunt vândute pe piață la prețuri similare, prin utilizarea unor multiplicatori rezultați dintr-o analiză a unui grup de companii comparabile și aplicarea asupra unor indicatori specifici companiei subiect, se poate obține valoarea acesteia, dintr-o perspectivă de piață. Mai multe detalii referitoare la metodologia de calcul sunt disponibile aici.

Analiza este fundamentată pe prelucrări de date generate de baza de date S&P Capital IQ și are în vedere un eșantion de companii listate reprezentative din Europa (inclusiv România), aferente fiecărui sector analizat, așa cum sunt acestea clasificate de către sursa citată. Mai multe detalii despre sectoarele analizate și principalii jucători din cadrul fiecăruia sunt disponibile aici.

De avut în vedere:

  • Prezentul exercițiu nu a inclus o analiză de lichiditate și nici o analiză privind caracteristicile individuale (ex: mărimea companiei, nivelul veniturilor) ale fiecărei companii din grupul de comparabile utilizat. Criteriile pe baza cărora a fost realizată selecția au în vedere regiunea geografică și încadrarea sectorială, așa cum este aceasta prezentată în baza de date utilizată (S&P Capital IQ).
  • Ratele de actualizare fundamentate nu cuprind prime specifice (de ex. prima pentru mărimea companiei subiect), întrucât prezenta analiză este sectorială și nu o analiză individuală, specifică unei companii anume. Această primă poate fi aplicată, dacă este cazul.
  • Nivelurile costului capitalului prezentate sunt exprimate în euro. Pentru a asigura o comparabilitate a datelor, cât și corectitudinea calculului, acestea ar trebui aplicate unor fluxuri de numerar exprimate în aceeași monedă.
  • În aplicarea multiplicatorilor trebuie luat în considerare faptul că nu există două companii identice, acestea fiind diferențiate de multiple caracteristici individuale. Astfel, abordarea ar trebui aplicată ținând cont de acest aspect cu ajustările necesare, dacă este cazul. De asemenea, în aplicarea multiplicatorilor este foarte relevant indicatorul financiar al companiei la care se aplică (de ex. venituri, EBITDA). Pentru a avea o perspectivă clară și cât mai aproape de realitate, indicatorul ar trebui să fie unul normalizat, adică să reflecte un nivel pe care compania se așteaptă să îl poată realiza în mod constant.