Analiză EY România: Randamentele așteptate de investitori înregistrează o ușoară creștere în 2021, comparativ cu finalul anului trecut, în mai multe sectoare din România

2 min. de citit 21 mai 2021
De EY Romania

Multidisciplinary professional services organization

2 min. de citit 21 mai 2021

·         Evoluția costului capitalului pentru majoritatea industriilor este corelată cu evoluția macroeconomică din prima parte a anului 2021, fiind observată o încetinire a avântului economic înregistrat la sfârșitului lui 2020

Costul capitalului a urmat o tendință ușor crescătoare în primul trimestru al anului 2021, după scăderile înregistrate spre finalul anului 2020, conform analizei sectoriale EY România. La un an de la declanșarea pandemiei, randamentele așteptate de investitori sunt în scădere, în special pentru sectoarele devenite critice și incluse în programele de reziliență și relansare deschise de UE, acest aspect fiind direct corelat cu riscul perceput de investitori.

Evoluția randamentelor așteptate de investitori este legată de așteptările privind tendința principalilor indicatori macroeconomici, în special rata inflației și rata de creștere a produsului intern brut, pentru majoritatea sectoarelor analizate. Dacă creșterea economică accelerată a României de la finalul anului 2020 a permis recuperarea parțială a decalajului produs de criza Covid-19, începutul de an 2021 indică o temperare a acesteia, în contextul unei rate pozitive a consumului intern, contrabalansată de evoluții anuale negative la nivelul industriei prelucrătoare și a construcțiilor, în mod special.

Randamentele obligațiunilor de stat pe termen lung (30 ani) au înregistrat creșteri în prima parte a anului 2021, după valorile foarte scăzute observate la sfârșitul anului 2020, tendință cauzată și de așteptări privind o rată a inflației în creștere atât în SUA, cât și în Europa.

Analiza trimestrială a valorii de piață a companiilor se bazează pe datele financiare disponibile la sfârșitului primului trimestru al anului 2021, recent publicate de companiile listate din principalele 10 sectoare din România: bunuri de consum și de larg consum, energie, servicii financiare, servicii medicale, produse industriale, tehnologia informației, materii prime, proprietăți imobiliare și servicii de telecomunicații.   

 

Evoluția costului capitalului pentru majoritatea sectoarelor în primele trei luni ale anului 2021 este influențată de evoluția principalilor indicatori macroeconomici și de așteptările privind implementarea unor programe de susținere a revenirii economiilor europene. Deși primele trei luni ale anului 2021 relevă un optimism moderat din perspectiva evoluției produsului intern brut și un nivel al ratei inflației în creștere, se observă o preferință a investitorilor pentru sectoarele care sunt în atenția programelor de finanțare europene sau naționale, ceea ce a avut ca rezultat reducerea costului capitalului comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent.
Ileana Guțu
EY Romania Strategy and Transactions, Head of Valuation, Modelling & Economics practice

Atât în primul trimestru al anului 2021, cât și pe toată perioada analizată (5 ani), sectoarele ale căror randamente înregistrează în continuare valori scăzute și au o evoluție relativ constantă rămân cele de materii prime și produse industriale, precum și cel al energiei și al telecomunicațiilor.

·         Tendința ascendentă a multiplicatorilor financiari se menține și în debutul anului 2021

În prima parte a anului 2021, evoluția ascendentă a multiplicatorilor financiari, susținută de creșterea piețelor bursiere, a fost generată în principal de așteptările investitorilor privind îmbunătățirea performanțelor companiilor.

Eforturile guvernelor și ale băncilor centrale de susținere a economiilor, nivelul ridicat de lichiditate din piață la sfârșitul anului 2020, precum și perspectivele redeschiderii complete a economiei pe parcursul anului 2021 generează noi oportunități pe care companiile sunt pregătite să le fructifice.

Sectoarele ai căror multiplicatori financiari au înregistrat creșteri atât pe parcursul anului 2020, cât și în prima parte a anului curent sunt serviciile medicale, IT și energie, precum și zona de real estate - industrii dinamice, cu o activitate intensă pe bursa de valori în perioada analizată.

Așteptările de revenire economică au influențat pozitiv și multiplicatorii aferenți sectorului financiar și ai companiilor producătoare de bunuri de larg consum.

Ne așteptăm ca o abordare sectorială a investițiilor să fie din ce în ce mai mult utilizată de către investitori pentru identificarea acelor sectoare care se tranzacționează la discount-uri și a căror probabilitate de revenire și creștere este ridicată. Instrumentul dezvoltat de echipa EY oferă estimări utile atât investitorilor interesați, cât și reprezentanților companiilor pentru dezvoltarea și convertirea viziunii strategice a acestora în planuri concrete.
Ileana Guțu
EY Romania Strategy and Transactions, Head of Valuation, Modelling & Economics practice

Instrumentul de analiză sectorială este dezvoltat de Echipa de evaluare, analiză economică și modelare financiară (Valuation, Modeling and Economics - VME) din cadrul departamentului de Strategie şi Tranzacții al EY România, iar analiza sectorială poate fi accesată în secțiunea site-ului EY “Valuation Insights”/”Perspective de Evaluare”, baza de date fiind actualizată trimestrial. 

Despre Instrumentul de analiză sectorială:

Instrumentul oferă estimări despre evoluția randamentului, dar și despre valoarea relativă în 10 sectoare, pe baza datelor înregistrate începând cu 30 septembrie 2015 până în prezent (30 aprilie 2021). Randamentul fiecărui sector a fost estimat prin determinarea costului capitalului propriu (pentru sectorul de servicii financiare) și al costului mediu ponderat al capitalului (pentru celelalte sectoare analizate). Mai multe detalii referitoare la metodologia de calcul sunt disponibile aici.

Valoarea relativă a fiecăruia dintre sectoarele analizate a fost estimată prin cuantificarea multiplicatorilor financiari, care reprezintă indicatori de evaluare folosiți pe scară largă pentru evaluarea companiilor.

Conform principiului că active similare sunt vândute pe piață la prețuri similare, prin utilizarea unor multiplicatori rezultați dintr-o analiză a unui grup de companii comparabile și aplicarea asupra unor indicatori specifici companiei subiect, se poate obține valoarea acesteia, dintr-o perspectivă de piață. Mai multe detalii referitoare la metodologia de calcul sunt disponibile aici.

Analiza este fundamentată pe prelucrări de date generate de baza de date S&P Capital IQ și are în vedere un eșantion de companii listate reprezentative din Europa (inclusiv România), aferente fiecărui sector analizat, așa cum sunt acestea clasificate de către sursa citată. Mai multe detalii despre sectoarele analizate și principalii jucători din cadrul fiecăruia sunt disponibile aici.

De avut în vedere:

·         Prezentul exercițiu nu a inclus o analiză de lichiditate și nici o analiză privind caracteristicile individuale (ex: mărimea companiei, nivelul veniturilor) ale fiecărei companii din grupul de comparabile utilizat. Criteriile pe baza cărora a fost realizată selecția au în vedere regiunea geografică și încadrarea sectorială, așa cum este aceasta prezentată în baza de date utilizată (S&P Capital IQ).

·         Ratele de actualizare fundamentate nu cuprind prime specifice (de ex. prima pentru mărimea companiei subiect), întrucât prezenta analiză este sectorială și nu o analiză individuală, specifică unei companii anume. Această primă poate fi aplicată, dacă este cazul.

·         Nivelurile costului capitalului prezentate sunt exprimate în euro. Pentru a asigura o comparabilitate a datelor, cât și corectitudinea calculului, acestea ar trebui aplicate unor fluxuri de numerar exprimate în aceeași monedă.

·         În aplicarea multiplicatorilor trebuie luat în considerare faptul că nu există două companii identice, acestea fiind diferențiate de multiple caracteristici individuale. Astfel, abordarea ar trebui aplicată ținând cont de acest aspect cu ajustările necesare, dacă este cazul. De asemenea, în aplicarea multiplicatorilor este foarte relevant indicatorul financiar al companiei la care se aplică (de ex. venituri, EBITDA). Pentru a avea o perspectivă clară și cât mai aproape de realitate, indicatorul ar trebui să fie unul normalizat, adică să reflecte un nivel pe care compania se așteaptă să îl poată realiza în mod constant.

Rezumat

Despre articol

De EY Romania

Multidisciplinary professional services organization