Comunicat de presă

24 feb. 2022

Studiu EY: 43% dintre liderii de business se confruntă cu lipsa de angajament a consiliilor de administrație pentru asumarea impactului de mediu, social și de bună guvernanță

Persoană de contact pentru presă
EY Romania

Multidisciplinary professional services organization

  • 82% dintre respondenți au declarat că au făcut progrese semnificative în gestionarea riscurilor de mediu, sociale și de bună guvernanță (ESG)
  • 85% au spus că incertitudinile economice pe termen scurt reprezintă principalul obstacol extern pentru adoptarea unui plan de bună guvernanță solid

 

Studiul anual EY Long-Term Value and Corporate Governance a evidențiat o majorare semnificativă, de la 66% la 84%, a numărului de executivi și consilii de administrație care au declarat că pandemia COVID-19 a crescut așteptările consumatorilor, ale salariaților, ale autorităților și societății în general în privința asumării de către companii a impactului social, a sustenabilității în raport cu mediul înconjurător și a dezvoltării incluzive.

Cu toate acestea, studiul a identificat o creștere de la 28% la 43% a numărului de respondenți care au indicat o lipsă de angajament din partea consiliilor de administrație față de luarea unor decizii care să integreze pe deplin factorii de mediu, sociali și de bună guvernanță (ESG) în vederea creării de valoare pe termen lung. 55% dintre respondenți au declarat că există diferențe de opinie semnificative în rândul conducerii cu privire la modalitatea de găsire a unui echilibru între aspectele pe termen scurt, pe de-o parte, și investițiile pe termen lung și creșterea durabilă, pe de altă parte. Acest procent sare la 68% în cazul președinților și al membrilor neexecutivi din consiliile de administrație.

Studiul, care a sondat 200 de persoane din top management, din 15 țări europene și 25 de sectoare de activitate, a constatat o tensiune între avantajele oferite de strategiile organizaționale bazate pe factorii ESG pentru o creștere incluzivă pe termen lung și disponibilitatea liderilor de a sprijini aceste strategii prin intermediul guvernanței corporative. 66% din totalul liderilor consideră că principalele două avantaje ale integrării factorilor ESG în strategia organizațională sunt, în primul rând, valoarea pe termen lung obținută prin intermediul noilor produse și servicii bazate pe ESG și, în al doilea rând, reziliența la riscurile ESG. 83% dintre respondenți au declarat că și-ar dori raportarea obligatorie a indicatorilor de performanță ESG în conformitate cu standarde globale.

Majoritatea respondenților (82%) sunt de părere că au făcut progrese substanțiale în ceea ce privește introducerea mijloacelor de control și a sistemelor de management al riscului necesare pentru gestionarea riscurilor ESG semnificative. Potrivit respondenților, principalele două obstacole care împiedică organizațiile să își realizeze obiectivele ESG sunt, pe plan extern, incertitudinea economică pe termen scurt (85%) și, pe plan intern, absența angajamentului din partea consiliului de administrație (43%).

Comparativ cu câțiva ani în urmă, ESG face parte acum din discuțiile zilnice în mediul de business, la toate nivelurile organizației, dar și cu stakeholderii externi. Totuși, atenția sporită acordată factorilor ESG poate produce rezultate tangibile și pe termen lung numai dacă aceştia fac parte integrantă din strategia de afaceri și din cadrul general de guvernanță al organizației.
Massimo Bettanin
Partener Schimbări Climatice și Sustenabilitate, EY România

Analiza constată că, pentru ca organizațiile să aibă succes în valorificarea oportunităților asociate cu ESG, consiliile de administrație trebuie să își consolideze guvernanța prin intermediul unui nou model de funcționare a consiliului, o nouă componență și noi abilități, prin abordări inovative în ceea ce privește recompensarea și remunerarea și prin raportări ESG eficace și implicarea investitorilor.

Abordările robuste și inovative privind guvernanța corporativă sunt esențiale pentru a prelua inițiativa în domeniul ESG. Acesta va fi un proces de evoluție pentru multe companii, în contextul în care conducerile executive sunt tot mai orientate către clienți și alți actori cointeresați, în timp ce perspectiva consiliilor de administrație se concentrează asupra acționarilor. Există în prezent o reală susținere față de obligativitatea rapoartelor de sustenabilitate, crucială pentru responsabilizarea consiliului de administrație. Pe multe piețe se fac demersuri semnificative în vederea impunerii publicării informațiilor ESG și sporirii valorii raportărilor, printre acestea numărându-se și Uniunea Europeană, prin inițiativa financiară alocată sustenabilităţii. Suita standardelor de raportare ESG avute în vedere în cadrul acesteia va cataliza „înverzirea” piețelor de capital din UE.
Andrew Hobbs
EY EMEIA Public Policy Leader

***

Despre studiul Long-Term Value and Corporate Governance

Au fost sondați 200 de membri ai consiliilor de administrație și din top management ale unor companii pentru a înțelege progresele înregistrate de acestea și obstacolele cu care se confruntă în ceea ce privește promovarea valorii pe termen lung, precum și implicațiile asupra guvernanței corporative. 20% dintre respondenți sunt președinți sau membri neexecutivi ai consiliilor de administrație, 20% sunt directori generali (CEO), iar restul provin din rândul conducerilor executive superioare. Jumătate dintre organizațiile respondenților înregistrează venituri anuale de peste 1 miliard de euro, iar cealaltă jumătate venituri între 100 de milioane și 999 de milioane de euro. Respondenții provin din 15 țări europene și 25 de sectoare de activitate.

Despre EY România

EY este una dintre cele mai mari firme de servicii profesionale la nivel global, cu 312.250 de angajați în peste 700 de birouri în 150 de țări și venituri de aproximativ 40 miliarde de USD în anul fiscal încheiat la 30 iunie 2021. Rețeaua lor este cea mai integrată la nivel global, iar resursele din cadrul acesteia îi ajută să le ofere clienților servicii prin care să beneficieze de oportunitățile din întreaga lume.
Prezentă în România din anul 1992, EY este liderul de pe piața serviciilor profesionale. Cei peste 800 de angajați din România și Republica Moldova furnizează servicii integrate de audit, asistență fiscală, juridică, strategie și tranzacții, consultanță către companii multinaționale și locale. Avem birouri în București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Chișinău. EY România s-a afiliat în 2014 singurei competiții de nivel mondial dedicată antreprenorialului, EY Entrepreneur Of The Year. Câștigătorul ediției locale reprezintă România în finala mondială ce are loc în fiecare an, în luna iunie, la Monte Carlo. În finala mondială se acordă titlul World Entrepreneur Of The Year.