Comunicat de presă

15 feb. 2022

Analiză sectorială EY: În România, randamentele așteptate de investitori au înregistrat o tendință de creștere pe parcursul anului, atingând la finalul lui 2021 un nivel cu 20% mai ridicat comparativ cu cel înregistrat în anul precedent

Persoană de contact pentru presă
EY Romania

Multidisciplinary professional services organization

  • Sectorul produselor industriale, cel al materiilor prime și cel al proprietăților imobiliare au înregistrat valori maxime ale costului capitalului la finalul anului 2021

Costul capitalului a urmat o evoluție crescătoare în ultimul trimestru din 2021, după perioada de stabilitate remarcată în prima parte a anului, conform analizei sectoriale EY România.

După un an 2020 caracterizat de volatilitate, 2021 a fost conturat de perspective pozitive asociate cu relansarea economică, concomitent cu creșterea ratelor de vaccinare din regiune. Totuși, îngrijorările privind noile mutații ale Covid-19 produc în continuare incertitudini. În ciuda provocărilor generate de contextul pandemic, produsul intern brut a crescut la nivel global, finalizând tranziția de la redresare la expansiune și depășind nivelul înregistrat anterior pandemiei. Spre finalul anului 2021, pe fondul unui ritm atipic de redresare și a unui mediu în continuare imprevizibil, ritmul global de creștere a încetinit, cu precădere în economiile emergente. Presiunile inflaționiste și contextul geopolitic afectează de asemenea mediul investițional.

Pachetul de instrumente de finanțare nerambursabilă, subiect urmărit la nivel european, dar și în România, provoacă în continuare atât oportunități, cât și incertitudini. Astfel, anul 2021 s-a încheiat într-o notă pozitivă datorită avizării Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) de către Consiliul Uniunii Europene. Există însă îngrijorări referitoare la capacitatea de absorbție a acestor fonduri, având în vedere faptul că România se situează sub media europeană în ceea ce privește gradul de absorbție a fondurilor europene alocate prin programele operaționale anterioare (50% comparativ cu media europeană de 61% pentru fondurile aferente Cadrului Financiar Multianual 2014-2020).

În România, randamentele așteptate de investitori au înregistrat o evoluție ascendentă pe fondul evoluției situației pandemice, dar și a contextului geopolitic și macroeconomic. Ne așteptăm ca presiunile inflaționiste să persiste și în 2022, în contextul creșterii costurilor de producție, generate de distorsiuni ale procesului de aprovizionare cu materii prime, evoluției prețurilor energiei electrice și gazelor, creșterii salariilor, dar și a ratelor dobânzilor.
Ileana Guțu
EY Romania Strategy and Transactions, Head of Valuation, Modelling & Economics practice

Conform analizei trimestriale EY, la nivel local, cea mai ridicată volatilitate a costului capitalului pe parcursul anului 2021 se remarcă în sectorul produselor industriale, fiind urmată de sectorul materiilor prime. Lanțurile de aprovizionare globale deja destabilizate au fost afectate puternic de pandemia Covid-19. Acest lucru a dus la o reducere semnificativă a materiilor prime critice în Europa, ceea ce a provocat dificultăți industriei în asigurarea accesului la resurse. Unul din principalele motive pentru care întreaga Uniune Europeană se confruntă cu lipsuri și vulnerabilități în lanțul de aprovizionare este dependența masivă de importuri din surse unice.

La finalul anului 2021, în România, sectoarele ale căror randamente au înregistrat cele mai scăzute valori sunt telecomunicațiile și tehnologia informației, în timp ce sectorul proprietăților imobiliare și al serviciilor financiare se află la limita superioară. Comparativ cu trimestrul precedent, randamentele în sectorul serviciilor financiare au revenit pe o pantă ascendentă, în linie cu evoluția tuturor sectoarelor analizate.

Analiza se bazează pe datele financiare disponibile la sfârșitului ultimului trimestru (T4) al anului 2021, publicate de companiile listate din principalele 10 sectoare din România: bunuri de consum și de larg consum, energie, servicii financiare, servicii medicale, produse industriale, tehnologia informației, materii prime, proprietăți imobiliare și servicii de telecomunicații.   

  • În România multiplicatorii financiari au variat diferit în funcție de industrie, însă poate fi observată o ușoară tendință de scădere, conturată încă din timpul celui de-al treilea trimestru al anului 2021

Apetitul investitorilor, dorința de a remodela afaceri și de a consolida pozițiile din piață au putut fi observate prin intensificarea activității pe piața tranzacțiilor în 2021, un an al recordurilor pe piața de fuziuni și achiziții, atât la nivel local, cât și internațional. Interesul companiilor pentru listarea la bursă și atragerea de finanțări prin intermediul bursei a fost și este în creștere.

Planurile de investiții ale companiilor sunt însă afectate de riscuri provenind din mediul extern acestora. Competitivitatea crescută, îngrijorările în legătură cu creșterea costurilor de producție, dar și încetinirea ritmului de creștere al Produsului Intern Brut au redefinit valorile înregistrate de multiplicatorii financiari pe finalul anului 2021.

Sectoarele din România ale căror multiplicatori financiari au înregistrat creșteri în a doua parte a anului 2021 sunt serviciile de sănătate precum și sectorul energiei.

În România, în cel de-al treilea trimestru al anului 2021, avansul Produsului Intern Brut a înregistrat o temperare a ritmului trimestrial, cu un nivel de 0,4%. Pe de altă parte, din perspectiva creșterii economice anuale, România se află printre primele poziții din clasament, cu o creștere de 8,1% raportată la aceeași perioadă a anului precedent, comparativ cu media Uniunii Europene de 4,1%. 

La circa doi ani de la începutul pandemiei COVID-19, care s-a tradus într-o recesiune profundă, dar de scurtă durată, ne aflăm într-un context de excese și extreme — o lichiditate a pieței rezultată primordial din stimulente publice. Vedem anul 2022 ca pe un an critic, în care ne dorim ca dezechilibrele provocate de pandemie să se atenueze, iar ciclurile de afaceri să se normalizeze. Lucrurile depind, în mod evident, foarte mult de evoluția contextului geopolitic. Ritmul de creștere al economiei și al inflației vor genera însă rate nominale și reale ale dobânzilor mai ridicate, fiind asociate cu o comprimare a multiplicatorilor în sectoarele care nu reușesc să reflecte în prețurile de vânzare creșterea costurilor de producție sau costurile bancare.
Ileana Guțu
EY Romania Strategy and Transactions, Head of Valuation, Modelling & Economics practice

Instrumentul de analiză sectorială este dezvoltat de Echipa de evaluare, analiză economică și modelare financiară (Valuation, Modelling and Economics - VME) din cadrul departamentului de Strategie şi Tranzacții al EY România, iar analiza sectorială poate fi accesată în secțiunea site-ului EY “Valuation Insights”/”Perspective de Evaluare”, baza de date fiind actualizată trimestrial. 

***

Despre Instrumentul de analiză sectorială:

Instrumentul oferă estimări despre evoluția randamentului, dar și despre valoarea relativă în 10 sectoare, pe baza datelor înregistrate începând cu 30 septembrie 2016, până în prezent (31 decembrie 2021). Randamentul fiecărui sector a fost estimat prin determinarea costului capitalului propriu (pentru sectorul de servicii financiare) și al costului mediu ponderat al capitalului (pentru celelalte sectoare analizate). Mai multe detalii referitoare la metodologia de calcul sunt disponibile aici.

Valoarea relativă a fiecăruia dintre sectoarele analizate a fost estimată prin cuantificarea multiplicatorilor financiari, care reprezintă indicatori de evaluare folosiți pe scară largă pentru evaluarea companiilor.

Conform principiului că active similare sunt vândute pe piață la prețuri similare, prin utilizarea unor multiplicatori rezultați dintr-o analiză a unui grup de companii comparabile și aplicarea asupra unor indicatori specifici companiei subiect, se poate obține valoarea acesteia, dintr-o perspectivă de piață. Mai multe detalii referitoare la metodologia de calcul sunt disponibile aici.

Analiza este fundamentată pe prelucrări de date generate de baza de date S&P Capital IQ și are în vedere un eșantion de companii listate reprezentative din Europa (inclusiv România), aferente fiecărui sector analizat, așa cum sunt acestea clasificate de către sursa citată. Mai multe detalii despre sectoarele analizate și principalii jucători din cadrul fiecăruia sunt disponibile aici.

De avut în vedere:

·         Prezentul exercițiu nu a inclus o analiză de lichiditate și nici o analiză privind caracteristicile individuale (ex: mărimea companiei, nivelul veniturilor) ale fiecărei companii din grupul de comparabile utilizat. Criteriile pe baza cărora a fost realizată selecția au în vedere regiunea geografică și încadrarea sectorială, așa cum este aceasta prezentată în baza de date utilizată (S&P Capital IQ).

·         Ratele de actualizare fundamentate nu cuprind prime specifice (de ex. prima pentru mărimea companiei subiect), întrucât prezenta analiză este sectorială și nu o analiză individuală, specifică unei companii anume. Această primă poate fi aplicată, dacă este cazul.

·         Nivelurile costului capitalului prezentate sunt exprimate în euro. Pentru a asigura o comparabilitate a datelor, cât și corectitudinea calculului, acestea ar trebui aplicate unor fluxuri de numerar exprimate în aceeași monedă.

·         În aplicarea multiplicatorilor trebuie luat în considerare faptul că nu există două companii identice, acestea fiind diferențiate de multiple caracteristici individuale. Astfel, abordarea ar trebui aplicată ținând cont de acest aspect cu ajustările necesare, dacă este cazul. De asemenea, în aplicarea multiplicatorilor este foarte relevant indicatorul financiar al companiei la care se aplică (de ex. venituri, EBITDA). Pentru a avea o perspectivă clară și cât mai aproape de realitate, indicatorul ar trebui să fie unul normalizat, adică să reflecte un nivel pe care compania se așteaptă să îl poată realiza în mod constant.

 

***

Despre EY România

EY este una dintre cele mai mari firme de servicii profesionale la nivel global, cu 312.250 de angajați în peste 700 de birouri în 150 de țări și venituri de aproximativ 40 miliarde de USD în anul fiscal încheiat la 30 iunie 2021. Rețeaua noastră este cea mai integrată la nivel global, iar resursele din cadrul acesteia ne ajută să le oferim clienților servicii prin care să beneficieze de oportunitățile din întreaga lume.
Prezentă în România din anul 1992, EY este liderul de pe piața serviciilor profesionale. Cei peste 800 de angajați din România și Republica Moldova furnizează servicii integrate de audit, asistență fiscală, juridică, strategie și tranzacții, consultanță către companii multinaționale și locale. Avem birouri în București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Chișinău. EY România s-a afiliat în 2014 singurei competiții de nivel mondial dedicată antreprenorialului, EY Entrepreneur Of The Year. Câștigătorul ediției locale reprezintă România în finala mondială ce are loc în fiecare an, în luna iunie, la Monte Carlo. În finala mondială se acordă titlul World Entrepreneur Of The Year. Pentru mai multe informații, vizitați pagina noastră de internet: www.ey.com

 

Despre Departamentul de Strategie și Tranzacții

Răspunzând nevoilor din piață, prin serviciile EY de strategie și tranzacții, se acordă sprijin companiilor pentru dezvoltarea și convertirea viziunii strategice ale acestora în planuri concrete. Datele de ultimă oră, soluțiile tehnologice și accesul la o bază largă de investitori și soluții de finanțare, corelate cu informațiile strategice furnizate de echipele EY, vor sprijini companiile să abordeze aspecte complexe, ajutându-le să își redefinească ecosistemele, să își remodeleze portofoliile și să se reinventeze pentru un viitor mai bun.