Decizia de punere în aplicare a Consiliului de autorizare a României în vederea implementării facturării electronice obligatorii pentru tranzacțiile B2B

Contact local

EY Romania

28 iul. 2023
Subiect Tax Alert
Categorii Tax alert
Jurisdicții Romania

Pe 27 iulie, Consiliul Uniunii Europene a publicat decizia de autorizare a României în vederea aplicării unei măsuri speciale de derogare de la articolele 218 și 232 din Directiva de TVA.

România poate introduce facturarea electronică obligatorie pentru tranzacțiile B2B începând chiar cu data de 1 ianuarie 2024.

Prin derogare de la articolul 218 din Directiva de TVA, România este autorizată să accepte facturile emise de persoane impozabile stabilite în România doar în format electronic.

Prin derogare de la articolul 232 din Directiva de TVA, România este autorizată să prevadă că utilizarea facturilor electronice emise de persoane impozabile stabilite în România nu face obiectul acceptării de către destinatarul stabilit în România.

Ca atare, facturile electronice vor fi comunicate prin sistemul RO e-Factura, administrat de Ministerul Finanțelor Publice, în timp ce emitentul nu ar mai avea nevoie să obțină acordul destinatarului pentru a emite o factură în format electronic.

Derogarea este aplicabilă începând de la 1 ianuarie 2024 până la 31 decembrie 2026, sau până la data la care statele membre urmează să aplice prevederile naționale privind ViDA, în funcție de data care survine mai întâi.

România poate să transmită Comisiei o cerere de prelungire a aplicării derogării după 31 Decembrie 2026.

Până la finalul lunii August, prin ordin ANAF ar trebui să se stabilească categoriile de contribuabili care trebuie să adopte facturarea electronică obligatorie pentru tranzacțiile B2B și data de la care intervine această obligație.

Sistemul actual RO e-Factura va fi folosit ca bază pentru introducerea generalizată a facturii electronice.

Termenul de 1 ianuarie 2024 este în concordanță cu ceea ce a comunicat ANAF ca termen avut în vedere pentru introducerea facturării electronice obligatorii pentru tranzacțiile B2B.

Ca atare recomandăm companiilor să înceapă demersurile necesare pentru a fi pregătiți sa emită facturi electronice chiar începând cu 1 ianuarie 2024.

Echipa EY este pregătită să vă asiste în implementarea soluției e-factura dezvoltată de EY sau să vă ofere suport pe parcursul procesului de analiză și implementare. Vă rugăm să consultați pliantul atașat pentru mai multe detalii despre cum echipa noastră vă poate ajuta.  

Echipa EY este disponibilă pentru detalii suplimentare privind cele menționate mai sus. 

Pregătit de către:

  • Oana Popescu, Manager, Taxe Indirecte

Pentru informații suplimentare, persoana de contact este:

  • Alex Milcev, Lider al Departamentului de Asistență fiscală și juridică
  • Georgiana Iancu, Lider al Departamentului de Taxe Indirecte
  • Georgiana Constantin, Senior Manager, Taxe Indirecte
  • Andreea Mitroi, Manager, Taxe Indirecte
  • Oana Popescu, Manager, Taxe Indirecte