Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2023 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru sectoarele construcții, agricol și industria alimentară

Contact local

EY Romania

8 nov. 2023
Subiect Tax Alert
Categorii Tax alert
Jurisdicții Romania

Ordonanța de Urgență nr. 93/2023, publicată în Monitorul Oficial nr. 993 din 1 noiembrie 2023 aduce modificări cu privire la nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru sectoarele construcții, agricol și industria alimentară.

Astfel, pentru sectorul construcții, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se stabilește în bani, fără a include indemnizațiile, sporurile și alte adaosuri, la suma de 4.582 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 165,333 ore pe lună (în medie 27,714 lei/oră); prevederile privind acest salariu minim se aplică exclusiv domeniilor de activitate prevăzute la art. 60 pct. 5 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Pentru sectorul agricol și industria alimentară, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, fară a include indemnizațiile, sporurile și alte adaosuri, va fi de 3.436 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 165,333 ore pe lună (în medie 20,782 lei/oră); prevederile privind acest salariu minim se aplică exclusiv domeniilor de activitate prevăzute la art. 60 pct. 7 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Nerespectarea, de către angajatori, a nivelurilor salariului minim mai sus menționate, în situațiile prevăzute de legislație, atrage, pe lângă încadrarea ca și contravenție (cu amenda corespunzătoare prevăzută de Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii), și anularea acordării facilitaților fiscale.

Prevederile acestui act normativ se aplică începând cu veniturile aferente lunii noiembrie 2023.

Pregătit de către:

  • Andra Ciotic – Senior Manager, Departamentul de Impozit pe venit și Contribuții sociale

Pentru informații suplimentare, persoana de contact este:

  • Alex Milcev, Partener – Lider al Departamentului de Asistență Fiscală și Juridică, România și Moldova
  • Corina Mîndoiu, Partener – Departamentul de Impozit pe venit și Contribuții sociale