Noi modificări legislative în domeniul mediului

Contact local

EY Romania

14 nov. 2023
Subiect Tax Alert
Categorii Tax alert
Jurisdicții Romania

Ordonanța de urgență nr. 96/2023 privind unele măsuri de eficientizare a gestionării deșeurilor

Hotărârea nr. 1075/2023 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1074/2021 privind stabilirea sistemului de garanție-returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile 

În data de 3 noiembrie 2023 s-a publicat în Monitorul Oficial nr. 1003 Ordonanța de urgență nr. 96/2023 privind unele măsuri de eficientizare a gestionării deșeurilor. S-a mai publicat în Monitorul Oficial nr. 1016 și Hotărârea Guvernului nr. 1075/2023 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1074/2021 privind stabilirea sistemului de garanție-returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile.

Care sunt principalele modificări?

Printre cele mai importante modificări și completări amintim:

Ordonanța de urgență nr. 96/2023

S-a introdus contribuția la Fondul pentru Mediu pentru ambalaje primare nereutilizabile, începând cu data de 01 ianuarie 2024.

Operatorii economici care introduc pe piață produse ambalate în ambalaje primare nereutilizabile prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1074/2021 privind stabilirea sistemului de garanție-returnare („SGR”) pentru ambalaje primare nereutilizabile, vor avea următoarele obligații:

 • Să plătească prin intermediul administratorului SGR o contribuție anuală până la data de 25 ianuarie inclusiv, a anului următor raportării. Această  contribuție  se va datora pentru diferența dintre cantitățile de ambalaje primare nereutilizabile corespunzătoare obiectivelor minime anuale de returnare și cantitățile de ambalaje efectiv validate în baza codului de bare ca fiind returnate în cadrul SGR, astfel:
  • pentru fiecare unitate de ambalaj nereutilizabil din metal pentru care nu au fost îndeplinite obiectivele minime anuale de returnare, contribuția este egală cu valoarea garanției;
  • pentru fiecare unitate de ambalaj nereutilizabil din sticlă și/sau plastic, după caz, pentru care nu au fost îndeplinite obiectivele minime anuale de returnare, contribuția este egală cu valoarea dublă a garanției.
 • Suplimentar față de obligațiile legale de raportare în vigoare, să declare trimestrial, prin intermediul administratorului SGR, până la data de 25 a lunii următoare trimestrului de raportare, anumite informații despre ambalajele SGR: cantitățile de ambalaje primare nereutilizabile pe tip de material, introduse pe piață, cantitățile de ambalaje returnate precum și cantitățile de ambalaje încredințate de administratorul SGR spre reciclare.
 • Operatorii economici au obligația de a menționa distinct, ambalajele primare nereutilizabile în declarația privind obligațiile la Fondul pentru mediu.
 • Începând cu data intrării în funcțiune SGR, obiectivele minime anuale de returnare ale operatorilor economici în ceea ce privește ambalajele primare nereutilizabile care fac obiectul SGR, se realizează exclusiv prin intermediul administratorului SGR. 

Hotărârea nr. 1075/2023

 • Producătorii care introduc pe piață produse ambalate în ambalaje SGR vor trebui:
  • să înregistreze în Registrul Ambalajelor SGR, programul informatic pus la dispoziție online de către administratorul SGR, fiecare tip de ambalaj SGR introdus pe piață;
  • să plătească administratorului SGR, tariful de administrare și valoarea garanției aferente produselor în ambalaje SGR introduse pe piața națională, prin transfer bancar;
  • să preia, să transporte şi să recicleze ambalaje SGR exclusiv prin intermediul administratorului  SGR.
 • Administratorul SGR va rambursa comercianților HORECA costurile privind manipularea ambalajelor SGR și le va achita un tarif de gestionare.
 • Au fost excluse din definiția ambalajelor supuse SGR: pahare pentru băuturi, ambalaje flexibile de tip pungă în straturi, ambalaje pentru băuturi în cutie închisă de carton și orice alt ambalaj care nu își poate păstra forma după golire.
 • Produsele în ambalajele SGR, exportate sau vândute intracomunitar trebuie raportate în conformitate cu formatul și procedura stabilite de administratorul SGR.
 • Data până la care stocurile existente (fără să fie marcate SGR) pot fi introduse pe piaţă, respectiv comercializate, a fost redusă de la  31 decembrie 2024 la 30 iunie 2024, dată după care introducerea acestora pe piaţa naţională, respectiv comercializarea lor este interzisă.
 • A fost stabilit cuantumul tarifului de administrare și tarifului de gestionare de către administratorul SGR pentru perioada 30 noiembrie 2023 – 31 decembrie 2024, astfel:   

Tariful de administrare:

Tariful de gestionare:

Ce înseamnă acest lucru pentru dumneavoastră?

Dacă produceți/importați/exportați/achiziționați intra-comunitar produse în ambalaje primare nereutilizabile care se supun SGR, vă recomandăm să analizați din timp implicațiile ultimelor modificări legislative.

Echipa EY este disponibilă pentru detalii suplimentare privind cele menționate mai sus.

Pregătit de către:

 • Daniela Neagoe - Senior Manager, Taxe indirecte
 • Mihai Petre - Director, Taxe indirecte

Pentru informații suplimentare, persoana de contact este:

 • Alex Milcev, Partener – Lider al Departamentului de Asistență fiscală și juridică, EY România & Moldova
 • Georgiana Iancu, Partener - Lider al Departamentului de Taxe indirecte