Noutăți legislative în domeniul relațiilor de muncă

Contact local

EY Romania

26 mai 2022
Subiect Tax Alert
Categorii Impozit companii
Jurisdicții Romania

Modificări privind salariul minim în agricultură și în industria alimentară

Legea nr. 135/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative (Legea nr. 135/2022) a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 489 din data de 17 mai 2022 și a intrat în vigoare la 20 mai 2022.

Începând cu 1 iunie 2022 și până la 31 decembrie 2028, salariul de bază minim brut pe țară pentru salariații din sectorul agricol și din industria alimentară va fi de minimum 3.000 RON/lună (aprox. 600 EUR/lună), fără a include indemnizațiile, sporurile și alte adaosuri.

Noile dispoziții legale se aplică doar pentru salariații angajatorilor ce desfășoară activități în sectoarele menționate mai sus, în limitele codurilor CAEN prevăzute de Legea 135/2022.

Salariații ce realizează venituri din salarii cuprinse între 3.000 și 30.000 RON (aprox. 6.000 EUR), la angajatori care desfășoară activități ce îndeplinesc condițiile anterior amintite  și care realizează din aceste activități o cifra de afaceri de cel puțin 80% din cifra de afaceri totală, beneficiază și de o serie de facilități fiscale precum:

  • scutirea de la plata impozitului pe venit;
  • reducerea cotei contribuției de asigurări sociale cu 3,75 puncte procentuale;
  • exceptarea de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate.

Societățile care nu acordă salariul minim pot fi sancționate contravențional cu amendă cuprinsă între 300 și 2.000 RON (aprox. 60-400 EUR) și riscă anularea acordării facilităților fiscale.

Modificări privind registrul general de evidență a salariaților

Legea nr. 144/2022  pentru modificarea și completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii a fost publicată în  Monitorul Oficial al României nr. 502 din 23 mai 2022 și intră în vigoare la 26 mai 2022.

Registrul general de evidență a salariaților (Revisal) va cuprinde și nivelul și specialitatea studiilor absolvite.

Salariații și foștii salariați vor avea acces online la datele  din Revisal care îi privesc. Aceștia au inclusiv posibilitatea de a genera online și descărca un extras din registru, extras cu care pot dovedi vechimea în muncă și/sau în specialitate.

Guvernul României urmează să emită o hotărâre prin care va stabili metodologia pentru aplicarea noilor dispoziții. 

Reglementarea activității prestatorului casnic

Legea nr. 111/2022 privind reglementarea activității prestatorului casnic a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 402 din 27 aprilie 2022 și va intra în vigoare la 1 ianuarie 2024.

Legea reglementează modul în care persoanele fizice pot desfășura activități casnice în schimbul unei remunerații acordate sub formă de tichete de activități casnice.

Între prestatorul casnic și beneficiarul casnic se stabilește un raport juridic prin acordul de voință al părților, fără a avea o formă scrisă, în vederea prestării activităților casnice.  Prestatorul casnic nu poate fi un membru al familiei.

Valoarea unui tichet de activități casnice este de 15 lei. Acestea pot fi pe suport de hârtie sau pe suport electronic și se pot achiziționa de la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene și a municipiului București. Tichetele  nu sunt transferabile, nu pot fi utilizate pentru achiziția altor bunuri și servicii și pot fi preschimbate în bani, în termen de 12 luni de la primirea lor.

Angajatorii pot acorda angajaților proprii sub formă de primă sau bonus, în afară de salariul de bază stabilit, tichete de activități casnice, suportând valoarea nominală a acestora. Numărul și frecvența acordării tichetelor se stabilește de angajator împreună cu organizațiile sindicale sau reprezentanții angajaților.

Angajatorii care au achiziționat și acordat într-un an calendaristic cel puțin 600 de tichete pentru același angajat, pot beneficia gratuit, la cerere, de 50 de tichete în anul următor, pentru fiecare angajat pentru care au achiziționat și acordat minimul de tichete.

Tichetele de activități casnice vor beneficia și de un tratament fiscal favorabil.

Reglementarea muncii în domeniul maritim

Ordonanța de urgență nr. 50/2022 pentru reglementarea muncii în domeniul maritim (OUG 50/2022) a fost publicată în Monitorul Oficial  al României nr. 382 din 19 aprilie 2022 și a intrat în vigoare la aceeași dată.

OUG 50/2022 transpune Directiva (UE) 2018/131 a Consiliului din 23 ianuarie 2018 și are ca scop garantarea navigatorilor a dreptului la un loc de muncă sigur şi lipsit de pericole, dreptul la condiții echitabile de muncă, la protecția sănătății și protecție socială.

OUG 50/2022 se aplică tuturor navigatorilor de la bordul navelor care arborează pavilion român aflate în proprietate publică sau privată şi care desfășoară în mod obișnuit activități comerciale. OUG 50/2022 nu se aplică, printre altele, navelor militare, celor de pescuit, unităților mobile de foraj marin sau navelor care navighează în apele interioare ale României.

Recrutarea și plasarea navigatorilor se poate face doar de către agențiile de furnizare navigatori autorizate potrivit OUG 50/2022. Este interzisă solicitarea de onorarii sau cheltuieli navigatorilor pentru recrutarea, plasarea sau obținerea unui loc de muncă.

Pentru navigatorii de cetățenie română, OUG 50/2022 stabilește conținutul minim al contractului individual de muncă, indiferent de pavilionul navei. De asemenea, sunt stabilite o serie de obligații în sarcina armatorilor navelor care arborează pavilion român, printre care:

  • timpul normal de lucru pe mare și în port nu poate să depășească 8 ore/zi;
  • sporul pentru munca suplimentară nu poate fi mai mic de 125% din salariul de bază sau salariul pe oră;
  • preavizul la încetare este de minim 20 de zile lucrătoare;
  • concediu anual plătit, calculat pe baza unui minim de 2,5 zile calendaristice pe lună de angajare lucrată și, proporțional, pentru lunile lucrate incomplet.

De asemenea, OUG 50/2022 reglementează standardele minime pentru cazarea, odihna și alimentația la bordul navei, obligațiile armatorilor privind protecția sănătății și securității în muncă la bordul navei precum și măsurile în cazul decesului sau incapacității pe termen lung a navigatorilor ca urmare a unui accident de muncă, a unei boli profesionale sau a unui risc profesional.

Pentru mai multe informații, echipa Băncilă, Diaconu și Asociații SPRL vă stă la dispoziție.

 

Pregătit de:

  • Olga Malciu - Senior Associate, Băncilă, Diaconu și Asociații SPRL

Pentru informații suplimentare, persoanele de contact sunt:

  • Radu Diaconu – Avocat asociat coordonator, Băncilă, Diaconu și Asociații SPRL
  • Anca Atanasiu – Managing Associate, Băncilă, Diaconu și Asociații SPRL