Detașarea conducătorilor auto în sectorul transportului rutier

Contact local

EY Romania

13 mar. 2022
Subiect Tax Alert
Categorii Impozit companii
Jurisdicții Romania

Ordonanța nr. 12/2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul transporturilor rutiere (“OG 12/2022”) a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 98 din data de 31 ianuarie 2022, prevederile acesteia fiind în prezent în vigoare și aplicabile. 

OG 12/2022 a transpus Directiva (UE) 2020/1057, modificând sau completând mai multe acte normative în  sectorul transportului rutier, printre care și Legea nr. 16/2017 privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale (“Legea 16/2017”).

Redăm în cele ce urmează sumarul principalelor modificări aduse de OG 12/2022 Legii 16/2017.

Când sunt conducătorii auto considerați detașați?

Conducătorii auto care efectuează transport internațional sau cabotaj sunt considerați salariați detașați pe teritoriul României/de pe teritoriul României.

Care sunt excepțiile de la regula detașării?

Nu sunt considerați detașați conducătorii auto care efectuează:

 • operațiuni de transport rutier bilateral de mărfuri sau de persoane;
 • tranzit pe teritoriul unui stat membru;
 • activități suplimentare de încărcare și/sau descărcare pe lângă cea de transport bilateral;
 • etapa inițială sau finală a unei operațiuni de transport combinat.

Obligațiile întreprinderilor care detașează conducători auto în România:

 • de a comunica Inspecției Muncii o declarație de detașare cel târziu la data începerii detașării;

Declarația se completează prin intermediul unui formular standard multilingv conectat la Sistemul de informare al pieței interne (IMI), instituit prin  Regulamentul European IMI.

 • de a menține la zi declarațiile de detașare;
 • de a se asigura că șoferii dețin, pe suport hârtie sau în format electronic, o serie de documente (cum ar fi, copia declarației de detașare de mai sus, dovezi ale operațiunilor de transport, etc.) pentru a le pune la dispoziția reprezentanților Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, atunci când li se solicită;
 • de a pune la dispoziția Inspecției Muncii, la solicitarea acesteia, după terminarea detașării, documente precum: cele privind remunerația conducătorului auto aferente perioadei de detașare, contractul de muncă sau un document echivalent, fișele de prezență etc.).

Încălcarea obligațiilor menționate mai sus se sancționează cu amendă contravențională între 10.000 RON (aprox. 2.000 EUR) și 15.000 RON (aprox. 3.000 EUR).

Pentru mai multe informații, echipa Băncilă, Diaconu și Asociații SPRL vă stă la dispoziție.

 

Pregătit de:

 • Alexandra Păduraru - Senior Associate, Băncilă, Diaconu și Asociații SPRL

Pentru informații suplimentare, persoane de contact sunt:

 • Radu Diaconu – Avocat asociat coordonator, Băncilă, Diaconu și Asociații SPRL
 • Anca Atanasiu – Managing Associate, Băncilă, Diaconu și Asociații SPRL