A fost publicată Hotărârea de Guvern privind stabilirea sistemului de garanție-returnare pentru ambalajele primare nereutilizabile

Contact local

EY Romania

8 oct. 2021
Subiect Tax Alert
Categorii Impozit companii
Jurisdicții Romania

În data de 6 octombrie 2021 s-a publicat, în Monitorul Oficial nr. 955, Hotărârea nr. 1074 privind stabilirea sistemului de garanție-returnare („SGR”) pentru ambalaje primare nereutilizabile.

Hotărârea instituie regulile necesare  pentru implementarea SGR pentru ambalajele primare nereutilizabile din sticlă, plastic sau metal, cu volume cuprinse între 0,1 l și 3 l inclusiv, utilizate pentru a face disponibile pe piața națională bere, mixuri de bere, mixuri de băuturi alcoolice, cidru, alte băuturi fermentate, sucuri, nectaruri, băuturi răcoritoare, ape minerale şi ape de băut de orice fel, vinuri şi spirtoase,  aplicându-se atât produselor fabricate pe teritoriul național, cât și produselor importate sau achiziționate intracomunitar.

Din prevederile Hotărârii de Guvern menționăm următoarele:

 • administratorul  SGR este unic la nivel național și va fi constituit din structuri asociative ale producătorilor și de către statul român;
 • producătorii și comercianți care introduc pe piața națională produse ambalate menționate mai sus, au obligația de a se înregistra în SGR;
 • valoarea garanției a fost stabilită la 0,50 RON pentru fiecare ambalaj SGR. Garanția reprezintă suma plătită de către consumatorul final la momentul achiziționării unui produs în ambalaj SGR și care va fi restituită integral consumatorului final la momentul returnării ambalajului SGR în cadrul unui punct de returnare;
 • punctul de returnare a ambalajelor SGR este organizat în cadrul structurii de vânzare a comerciantului sau în imediata vecinătate a acesteia, fără depășirea unei distanțe de 150 de metri față de structura de vânzare și având cel puțin același program de funcționare ca al comerciantului;
 • comercianții care au structuri de vânzare cu o suprafață mai mică de 200 m² și care nu își organizează propriile puncte de returnare își pot îndeplini obligațiile de organizare a punctelor de returnare prin asociere cu alți comercianți care au structuri de vânzare cu o suprafață mai mică de 200 m² sau prin acord de parteneriat cu unități administrativ-teritoriale/asociații de dezvoltare
 • intercomunitară;
 • ambalajele SGR se pot returna în cadrul oricărui punct de returnare organizat pe teritoriul României, indiferent de locul din care a fost achiziționat produsul și fără a fi condiționat de prezentarea bonului fiscal în vederea recuperării garanției;
 • stocurile de ambalaje care nu respectă condițiile din această hotărâre (de ex. nu sunt marcate cu semnul SGR) pot fi comercializate cel târziu până în data de 31 decembrie 2022, dată după care comercializarea lor este interzisă pe teritoriul național;
 • SGR nu se aplică produselor exportate, comercializate în magazine tip duty-free și celor care se comercializează în mijloacele de transport internațional;
 • comercianţii care vând exclusiv prin intermediul unor platforme on-line nu au obligaţia de a organiza puncte de returnare pentru ambalajele SGR.

Hotărârea detaliază obligațiile tuturor celor implicați în acest proces: administratorul SGR, producătorii de ambalaje și comercianții, cum ar fi:

 • să gestioneze deșeurile de ambalaje returnate de către consumatorii finali;
 • să indice distinct valoarea garanţiei la raft şi pe documentele fiscale aferente produsului în ambalaj SGR;
 • să se asigure că sunt îndeplinite obiectivele de colectare prevăzute în hotărâre;
 • ținerea de evidențe;
 • plata garanției aferente produselor în ambalaje SGR introduse pe piața națională;
 • marcarea ambalajelor SGR prin aplicarea unui cod de bare care să conțină cel puțin data fabricației, numărul de lot, greutatea și volumul ambalajului, precum și identitatea producătorului.

SGR va intra în vigoare începând cu data de 1 octombrie 2022.

Procedura de înregistrare în SGR se stabilește de către administratorul SGR și se publică pe pagina proprie de internet în termen de 60 de zile de la anunțul privind desemnarea sa de către autoritatea publică centrală pentru protecția mediului. Administratorului SGR  va fi aprobat ulterior prin ordin al ministerului mediului.

Hotărârea prevede și sancțiuni, printre care menționăm: între 30.000 RON și 50.000 RON pentru toți cei implicați (producători, comercianți, administrator SGR), pentru nerespectarea obligațiilor ce le revin cu privire la gestionarea ambalajelor primare nereutilizabile.

Cum influențează cele de mai sus activitatea companiei dumneavoastră ?

Având in vedere multiplele implicații ale acestui nou act normativ, atât din punct de vedere fiscal, contabil, logistică, mediu  etc., vă recomandăm să analizați impactul acestor prevederi asupra societății dumneavoastră.

Echipa noastră dedicată Fondului pentru Mediu ar fi încântată să vă ajute în efectuarea acestei analize.

 

Pregătit de:

 • Daniela Neagoe - Senior Manager, Taxe indirecte
 • Mihai Petre - Director, Taxe indirecte

Pentru mai multe informații, persoanele de contact sunt:

 • Alex Milcev - Lider al Departamentului de Asistență fiscală și juridică
 • Georgiana Iancu, Partener - Lider al Departamentului de Taxe indirecte