Legea nr. 72/ 2022 privind anularea unor obligații fiscale și pentru modificarea unor acte normative, respectiv stabilirea tratamentului fiscal al diurnelor

Contact local

EY Romania

8 apr. 2022
Subiect Tax Alert
Categorii Impozit companii
Jurisdicții Romania

Recent în Monitorul Oficial a fost publicată Legea nr. 72/ 2022 privind anularea unor obligații fiscale și pentru modificarea unor acte normative, respectiv stabilirea tratamentului fiscal al diurnelor.

Principalele modificări aduse de prezentul act normativ sunt următoarele:

Reglementări de procedură fiscală

Sunt anulate diferențele de obligații fiscale principale și/sau accesorii, stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisă și comunicată contribuabilului, ca urmare a reîncadrării în venituri salariale a indemnizațiilor sau oricăror alte sume de aceeași natură, primite de către salariați ai angajatorilor români pe perioada delegării, detașării sau desfășurării activității pe teritoriul altei țări, aferente perioadelor fiscale cuprinse între 1 iulie 2015 și 3 aprilie 2022. Sunt anulate atât obligațiile neachitate, cât și cele stinse de către contribuabili, care li se restituie acestora, la cerere, în termenul de prescripție.

De asemenea, autoritățile fiscale nu reîncadrează în inspecții viitoare sumele de natura celor indicate mai sus și nu emit o decizie de impunere în legătură cu o astfel de reclasificare pentru perioadele cuprinse între 1 iulie 2015 și 3 aprilie 2022.

Modificări privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale

Legea nr. 72/ 2022 aduce modificări asupra tratamentului fiscal pentru indemnizațiile acordate salariaților pe perioada desfășurării activității în altă localitate, în România sau în străinătate, după cum urmează:

  • se indică în mod specific tipurile de indemnizații, respectiv indemnizația de delegare, indemnizația de detașare, inclusiv indemnizația specifică detașării transnaționale, precum și indemnizațiile primite de către salariații mobili, care sunt exceptate de la plata impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale, până la un anumit plafon;
  • se modifică plafonul neimpozabil, care va fi calculat astfel: de 2,5 ori valoarea indemnizației pentru angajații instituțiilor publice, dar nu mai mult de 3 salarii de bază pentru locul de muncă ocupat raportate la numărul de zile lucrătoare din luna respectivă și multiplicate cu numărul de zile în care activitatea s-a desfășurat în altă localitate, în țară sau în străinătate.

Același plafon neimpozabil se aplică similar și pentru indemnizațiile acordate administratorilor stabiliți conform actului constitutiv, contractului de administrare/mandat, precum și altor persoane fizice cu forme contractuale similare.

Prevederile de mai sus se aplică începând cu veniturile aferente lunii mai 2022.

De reținut

Reîncadrarea fiscală a sumelor acordate sub forma indemnizației de delegare, a indemnizației de detașare, inclusiv a indemnizației specifice detașării transnaționale, a prestației suplimentare acordate în baza clauzei de mobilitate, primite de salariați, poate fi realizată, în urma controalelor realizate de organele competente ale Inspecției Muncii, prin care se constată situațiile de delegare, detașare, detașare transnațională în care se pot afla salariații.

Inspecția Muncii, prin inspectoratele teritoriale de muncă, are obligația să confirme, în baza documentelor prezentate de către angajator, natura veniturilor acordate sub forma indemnizației de delegare, indemnizației de detașare, inclusiv a indemnizației specifice detașării transnaționale, prestației suplimentare acordate în baza clauzei de mobilitate:

  • la cererea autorităților și instituțiilor publice, precum și a oricăror alte entități;
  • din oficiu, ca urmare a acțiunilor de control proprii, caz în care, în vederea valorificării, rezultatul constatărilor se comunică organului fiscal competent din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscal.

Procedura de aplicare a prevederilor de mai sus se stabilește prin ordin comun al ministrului muncii și solidarității sociale și al ministrului finanțelor, care se emite în termen de 60 de zile de la 31 martie 2022.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm consultați Monitorul Official nr. 315 publicat pe 31 martie 2022.

Echipa EY vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare cu privire la cele menționate mai sus.

 

Pregătit de:

  • Claudia Sofianu - Lider People Advisory Services EY România& Moldova 
  • Cătălina Butan - Manager, People Advisory Services 
  • Anca Atanasiu - Managing Associate, Băncilă, Diaconu și Asociații SPRL
  • Ecaterina Boca - Senior Consultant, Departamentul de Tax Knowledge Management

Pentru detalii suplimentare, persoana de contact este:

  • Alex Milcev – Lider al Departamentului de Asistență fiscală și juridică România& Moldova