Ordin privind Procedura de restituire a impozitului pe dividende rezultat din regularizarea anuală a dividendelor distribuite parțial în cursul anului

Subiect Tax Alert
Categorii Impozit companii
Jurisdicții Romania

În Monitorul Oficial s-a publicat Ordinul privind Procedura de restituire a impozitului pe dividende rezultat din regularizarea anuală a dividendelor distribuite parțial în cursul anului.

Ordinul emis de președintele ANAF cuprinde următoarele:

  • Aprobarea Procedurii de restituie a impozitului pe dividende rezultat din regularizarea anuală a dividendelor distribuite parțial în cursul anului;
  • Aprobarea modelului Declarației de regularizare/ Cererii de restituire a impozitului pe dividende.

Inițiatorii actului normativ menționează, în Referatul de aprobare, că, potrivit art. 67 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dividendele se distribuie asociaților proporțional cu cota de participare la capitalul social vărsat, opțional trimestrial pe baza situațiilor financiare interimare și anual, după regularizarea efectuată prin situațiile financiare anuale, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel.

În situația în care din regularizarea anuală a dividendelor plătite ca urmare a distribuirii parțiale în cursul anului a acestora rezultă sume de restituit de la buget, plătitorul de dividende poate solicita restituirea acestora.

De asemenea, în situația în care plătitorul de dividende constată că sumele distribuite au fost mai mari decât dividendele datorate, acesta corectează debitele reprezentând impozit pe dividende declarate la organul fiscal central competent în administrarea obligațiilor fiscale ale acestuia, prin depunerea unei declarații rectificative în care se evidențiază suma reprezentând impozit pe dividende rezultată ca fiind plătită în plus ca urmare a regularizării anuale a dividendelor, după restituirea de către asociați/ acționari a dividendelor.

De reținut!

  • Cererea de restituire se poate depune numai după restituirea dividendelor de către acționari și în termen de 5 ani;
  • Declarația de regularizare/ cererea de restituire a impozitului pe dividende, se depune la organul fiscal competent;
  • Restituirea sumelor reprezentând impozit pe dividende cuvenite plătitorului se efectuează prin decontare bancară, în termen de  60 de zile de la data aprobării situațiilor financiare anuale;
  • Depunerea declarației de regularizare/ cerere de restituire a impozitului pe dividende se realizează numai ulterior depunerii  declarației rectificative la organul fiscal competent.

Pentru mai multe detalii vă rugăm consultați Monitorul Oficial nr. 402 publicat în data de 27 aprilie 2022.

Echipa EY vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare cu privire la cele menționate mai sus. 

 

Pregătit de:

  • Ecaterina Boca - Senior Consultant, Departamentul de Tax knowledge Management

Pentru informații suplimentare, persoana de contact este:

  • Alex Milcev – Departamentul de Asistență fiscală și juridică România& Moldova