Legea nr. 123/ 2021 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/ 2020

18 mai 2021
Subiect Tax Alert
Jurisdicții Romania

Recent, a fost publicată în Monitorul Oficial Legea nr. 123/ 2021 privind  aprobarea OUG 5/ 2020 care aduce o serie de modificări cu privire la Directiva DAC6, transpusă în România prin Codul de Procedură Fiscală.

DAC6 impune, pentru intermediari sau contribuabili, obligația de a raporta autorităților fiscale aranjamente transfrontaliere potențial agresive fiscal, identificate pe baza anumitor semne distinctive.

Conform OUG 5/ 2020, pot fi exonerați de la obligația de raportare a informațiilor cu privire la aranjamente transfrontaliere acei intermediari care dețin dovezi concludente din care să rezulte  dincolo de orice dubiu că informațiile au fost deja raportate către ANAF sau către autoritatea competentă dintr-un alt stat membru de un alt intermediar. Această exonerare de la obligația de raportare li se aplică și contribuabililor relevanți în aceleași condiții.

De asemenea, se aduc completări și modificări privind semnele distinctive din categoriile B și E prevăzute în Anexa nr. 4 la Codul de Procedură Fiscală, după cum urmează:

Categoria B - semne distinctive specifice legate de testul beneficiului principal:

  • La definirea semnului distinctiv B1 se elimină referirea la tranzacțiile transfrontaliere artificiale definite conform art. 11 alin. (3) din Codul Fiscal;
  • Semnul distinctiv B3 se aliniază cu textul Directivei DAC6 și va include „ tranzacții circulare care au ca rezultat un carusel  de fonduri (round tripping of funds) […]” față de forma anterioară, care viza „ tranzacții circulare care au ca rezultat spălarea banilor [...]”. Totodată, această formulare se aliniază și cu îndrumările din Ghidul de aplicare DAC6 emis de autoritățile fiscale române.

Categoria E - semne distinctive specifice privind prețurile de transfer:

  • Semnul E2 se completează prin mențiunea că  la definirea activelor greu de evaluat se va avea în vedere înțelesul atribuit acestei noțiuni de Liniile directoare privind preturile de transfer emise de către Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică pentru societățile multinaționale și administrațiile fiscale;
  • Semnul distinctiv E3 corectează definiția EBIT, acum făcându-se referire la profiturile anuale preconizate (în loc de venituri).

Reamintim că neîndeplinirea obligației de raportare se sancționează cu amendă contravențională până la 100.000 RON.

Pentru mai multe detalii vă rugăm consultați Monitorul Oficial nr. 476 din 07 mai 2021.

Echipa EY este disponibilă pentru detalii suplimentare referitoare la cele menționate mai sus.

 

Pregătit de:

  • Raluca Popa ― Partener Asociat, Departamentul de Asistență fiscală și juridică
  • Ecaterina Boca ― Senior Consultant, Knowledge Management Department

Pentru informații suplimentare, persoana de contact este:

  • Alex Milcev ― Tax & Law Leader Romania