Procedura privind recalcularea din oficiu, de către organul fiscal, a contribuției de asigurări sociale de sănătate

Contact local

EY Romania

17 mai 2022
Subiect Tax Alert
Categorii Impozit companii
Jurisdicții Romania

Recent,  în Monitorul Oficial s-a publicat Ordinul pentru aprobarea Procedurii privind recalcularea din oficiu de către organul fiscal a contribuției de asigurări sociale de sănătate, precum și a modelului și conținutului formularului „Referat privind recalcularea contribuției de asigurări sociale de sănătate”.

Prezentul Ordin vine cu aprobarea procedurii privind recalcularea din oficiu, de către organul fiscal, a contribuției de asigurări sociale de sănătate. Printre cele mai importante mențiuni regăsim următoarele:

  • Recalcularea contribuției de asigurări sociale de sănătate se face până la data de 31 decembrie a anului fiscal în care contribuabilul a decedat sau ori de către ori se constată îndeplinirea condițiilor pentru efectuarea recalculării, potrivit legii;
  • Recalcularea bazei de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate se face proporțional cu perioada de până acum la luna în care survine decesul după cum urmează:
    • pentru persoanele care au bifat lit. B, C sau D de la capitolul II al Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice și care au declarat contribuția calculată la o bază de calcul reprezentând echivalentul a 6 salarii de bază minime brute pe țară: Baza de calcul recalculată = (6 salarii de bază minime brute pe țară/12 luni) x Număr luni, unde Număr luni se calculează începând cu luna depunerii declarației unice estimative inclusiv până la luna în care survine decesul exclusiv;
    • pentru persoanele care au bifat lit. B de la capitolul II al Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice și care au declarat contribuția calculată la o bază de calcul în funcție de numărul de luni rămase până la termenul legal de depunere a declarației prevăzute la art. 122 din Codul fiscal, întrucât au depus declarația estimativă peste termenul legal: Baza de calcul recalculată = salariul de bază minim brut pe țară x Număr luni, unde Număr luni se calculează începând cu luna depunerii declarației unice estimative inclusiv până la luna în care survine decesul exclusiv.

Baza de calcul recalculata, precum și contribuția de asigurări sociale de sănătate aferentă se stabilesc prin „referatul privind recalcularea contribuției de asigurări sociale de sănătate”, prevăzut in anexa nr. 2 la ordin.

Procedura prevede, ca în situația în care succesiunea persoanei fizice decedate a fost acceptată de moștenitori, la solicitarea acestora, organul fiscal emite și comunică o decizie către persoanele care devin debitori, în condițiile art. 23 din Codul de procedură fiscală.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm consultanți Monitorul Oficial nr. 460 publicat în data de 9 mai 2022.

Echipa EY vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare cu privire la cele menționate mai sus

 

Pregătit de:

  • Ecaterina Boca - Senior Consultant, Departamentul de Tax Knowledge Management

Pentru informații suplimentare, persoana de contact este:

  • Alex Milcev – Lider al Departamanetului de Asistență fiscală și juridică în România & Moldova