Ordonanța de Urgență nr. 67/ 2022 vine cu beneficii pentru angajatori. Mărirea salariilor cu 200 Ron fără plata taxelor aferente

Contact local

EY Romania

25 mai 2022
Subiect Tax Alert
Categorii Impozit companii
Jurisdicții Romania

În data de 18 mai 2022 a fost publicată în Monitorul Oficial, Ordonanța de Urgență nr. 67/ 2022 privind unele măsuri fiscale, precum și pentru modificarea  și completarea art. 59 din Legea nr. 207/ 2015 privind Codul de procedură fiscală.

OUG nr. 67/ 2022 aduce următoarele modificări la nivelul codului fiscal, respectiv codului de procedură fiscală, după cum urmează:

Modificările privind Codul Fiscal

Începând cu data de 1 iunie 2022,  salariații care  desfășoară activitate în baza contractului individual de muncă, încadrați cu normă întreagă, la locul unde se află funcția de bază,  nu datorează impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii pentru suma de 200 Ron, reprezentând venituri din salarii și asimilate salariilor, în următoarele situații:

  • Angajatorii decid voluntar, oricând în perioada 1 iunie – 31 decembrie 2022, majorarea salariului lunar al angajaților remunerați cu salariul de bază lunar brut egal cu salariul minim pe economie, cu 200 Ron/lună,  Trebuie avut în vedere că salariul de bază lunar brut egal cu salariul minim pe economie, nu include sporuri sau alte adaosuri;
  • Scutirea de taxe salariale pentru suma lunară de 200 Ron se aplică și în cazul persoanelor nou-angajate în perioada iunie - decembrie 2022, dacă nivelul salarial de bază lunar brut  stabilit conform contractului individual de muncă, fără a include sporuri si alte adaosuri, este de 2.750 Ron.

Modificări privind Codul de procedură fiscală

În vederea combaterii evaziunii fiscale în contextul comerțului online, furnizorii de servicii poștale au obligativitatea să raporteze lunar organelor fiscale informații referitoare la trimiterile poștale pentru care destinatarul achită expeditorului, prin intermediul rețelei poștale, contravaloarea bunului livrat.

Informațiile  referitoare la trimiterile poştale se referă la:

  • numărul de înregistrare şi data trimiterii poştale; 
  • datele de identificare a expeditorului; 
  • numele şi prenumele în cazul persoanelor fizice şi denumirea în cazul persoanelor juridice destinatare; 
  • adresele de expediţie, respectiv livrare; 
  • contravaloarea bunului livrat.

Termenul de stocare a datelor menționate mai sus este de 5 ani de la primirea datelor de către organul fiscal central, după împlinirea termenului datele se șterg automat.

Persoanele ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate beneficiază de toate drepturile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor). " 

Pentru mai multe detalii, vă rugăm consultați Monitorul Oficial nr. 494 din 18 mai 2022.

Echipa EY este disponibilă pentru detalii suplimentare privind cele menționate mai sus.

 

Pregătit de:

  • Ecaterina Boca - Senior Consultant, Departamentul de Tax Knowledge Management

Pentru informații suplimentare, persoana de contact este:

  • Alex Milcev – Lider al departamentului de Asistență fiscală și juridică România & Moldova