Legea care aduce modificări privind impozitul redus pentru câștigurile din transferul titlurilor de valoare și din operațiuni cu instrumente financiare derivate a fost publicată în Monitorul Oficial

Contact local

EY Romania

10 iun. 2022
Subiect Tax Alert
Categorii Impozit companii
Jurisdicții Romania

Recent a fost publicată în Monitorul Oficial Legea nr. 142/ 2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/ 2015 privind Codul fiscal.

Printre cele mai relevante modificări regăsim următoarele:

Pentru transferurile de titluri de valoare și operațiunile cu instrumente financiare derivate realizate începând cu anul  2023, prin intermediari definiți potrivit legislaţiei în materie, societăţi de administrare a investițiilor, societăți de investiții autoadministrate şi administratori de fonduri de investiţii alternative, rezidenţi fiscali români sau nerezidenţi care au în România un sediu permanent ce are calitatea de intermediar, cota impozitului pentru câștigul realizat de persoanele fizice, atât pentru veniturile obţinute din România, cât şi pentru cele obţinute din străinătate, se reduce de la 10% la:

  • 3%, aplicat asupra câştigului realizat începând cu data de 1 ianuarie 2023, pentru deținerile pentru o perioadă mai mică de 365 de zile de la data dobândirii;
  • 1%, aplicat asupra câştigului determinat potrivit legii, realizat începând cu data de 1 ianuarie 2023, pentru deținerile pentru o perioadă mai mare de 365 de zile, inclusiv, de la data dobândirii.

Astfel, mai în detaliu, potrivit modificărilor aduse câștigurilor din transferul titlurilor de valoare și din operațiuni cu instrumente financiare derivate  efectuate prin entitățile mai sus menționate, impunerea se va face prin reținere la sursă de către acestea, la fiecare transfer/operațiune, după cum urmează:

1. În cazul titlurilor de valoare

•          prin aplicarea unei cote de 1% asupra fiecărui câștig din transferul titlurilor de valoare care au fost dobândite și înstrăinate într-o perioadă mai mare de 365 de zile, inclusiv, de la data dobândirii;

•          prin aplicarea unei cote de 3% asupra fiecărui câștig din transferul titlurilor de valoare care au fost dobândite și înstrăinate într-o perioadă mai mică de 365 de zile de la data dobândirii;

2. În cazul operațiunilor cu instrumente financiare derivate

  • prin aplicarea unei cote de 1% asupra fiecărui câştig din efectuarea de operaţiuni cu instrumente financiare derivate deţinute o perioadă mai mare de 365 de zile, inclusiv, de la data dobândirii;
  • prin aplicarea unei cote de 3% asupra fiecărui câştig din efectuarea de operaţiuni cu instrumente financiare derivate deţinute o perioadă mai mică de 365 de zile de la data dobândirii.

Pentru determinarea perioadei în care au fost deţinute se consideră că titlurile de valoare şi instrumentele financiare sunt înstrăinate/răscumpărate în aceeași ordine în care au fost dobândite, ex. primul intrat - primul ieşit, pe fiecare simbol.

Impozitul pe venit calculat şi reținut la sursă se declară și se virează la bugetul de stat de către entităţile mai sus menționate, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reținut şi este impozit final. 

Ca și dispoziții tranzitorii, în vederea determinării impozitului pe venit datorat în cazul transferului titlurilor de valoare/ operaţiunilor cu instrumente financiare derivate se aplică următoarele reguli:

a) pentru anul fiscal cuprins între 1 ianuarie 2022 - 31 decembrie 2022, inclusiv, se procedează după cum urmează:

  • pentru câştigurile/ pierderile aferente perioadei, obligațiile fiscale sunt cele în vigoare la data realizării câștigului/înregistrării pierderii;
  • pierderea netă obţinută din transferul titlurilor de valoare şi din operaţiuni cu instrumente financiare derivate care nu au fost efectuate prin entitățile mai sus menționate, aferentă anului fiscal 2022, respectiv perioadei cuprinse între 1 ianuarie 2022 - 31 decembrie 2022, inclusiv, se reportează și se compensează, potrivit regulilor de reportare;

b) în cazul transferului titlurilor de valoare şi operațiunilor cu instrumente financiare derivate efectuate prin entitățile mai sus menționate, dobândite anterior datei de 1 ianuarie 2023, impozitul se calculează astfel:

  • prin aplicarea unei cote de 3% asupra câștigului realizat începând cu data de 1 ianuarie 2023, pentru cele deținute o perioadă mai mică de 365 de zile de la data dobândirii;
  • prin aplicarea unei cote de 1% asupra câştigului determinat potrivit legii, realizat începând cu data de 1 ianuarie 2023, pentru cele deţinute o perioadă mai mare de 365 de zile, inclusiv, de la data dobândirii.

c) pierderile obţinute şi necompensate până la data de 1 ianuarie 2023 din transferul titlurilor de valoare şi din operaţiuni cu instrumente financiare derivate efectuate prin entitățile mai sus menționate, nu se reportează, acestea reprezentând pierderi definitive ale contribuabilului indiferent de data la care au fost înregistrate.

Pentru mai multe detalii vă rugăm consultați Monitorul Oficial nr. 502 publicat în 23 mai 2022.

Echipa EY este disponibilă pentru detalii suplimentare privind cele menționate mai sus.

 

Pregătit de:

  • Ecaterina Boca - Senior Consultant, Departamentul de Tax Knowledge Management

Pentru informații suplimentare, persoana de contact este:

  • Alex Milcev – Lider al Departamentului de Asistență fiscală și juridică România & Moldova