Procedura de obținere a numărului EORI s-a modificat

Contact local

Alex Milcev

28 aug. 2023
Subiect Tax Alert
Jurisdicții Romania

În data de 23 august 2023 s-a publicat în Monitorul Oficial nr. 763 Ordinul nr. 1760/2023 pentru aprobarea Normelor tehnice privind înregistrarea în scopuri vamale a operatorilor economici şi a altor persoane.

Printre cele mai importante prevederi ale Ordinului menționăm următoarele:

 • Operatorii economici care sunt stabiliţi în România nu mai au obligativitatea anexării anumitor documente la cererea de atribuire a numărului EORI (de exemplu certificatul de înregistrare în scopuri de TVA);
 • Autoritățile vamale vor utiliza anumite informații/date necesare analizării cererii din bazele de date online gestionate de instituții publice precum:
  • baza de date RECOM — baza de date online gestionată de Oficiul Național al Registrului Comerțului;
  • VIES — sistemul de schimb de informații cu privire la taxa pe valoarea adăugată (VAT Information Exchange System), implementat și gestionat de Comisia Europeană;
  • baza de date ANAF — Registru TVA — baza de date online gestionată de Agenția Națională de Administrare Fiscală cu privire la taxa pe valoarea adăugată;
  • baza de date Registrul Național ONG — baza de date online gestionată de Ministerul Justiției.
 • În situația în care una dintre bazele de date menționate anterior nu funcționează, autoritatea vamală solicită documentul/documentele care trebuie să însoțească cererea de la persoana care a depus cererea, prin intermediul poștei electronice sau a altor mijloace de comunicare.
 • S-a introdus noțiunea de situație excepțională prin care cererea de atribuire a numărului EORI poate fi transmisă la:

             -  biroul vamal de interior reședință de județ în cazul persoanelor stabilite în România,

sau

              -  la biroul vamal în a cărui rază de competență teritorială urmează ca solicitantul să desfășoare activitățile în cazul operatorilor economici și al altor persoane care nu sunt stabilite pe teritoriul vamal al Uniunii.

Echipa EY este disponibilă pentru detalii suplimentare privind cele menționate mai sus.

 

Pregătit de către:

 • Daniela Neagoe - Senior Manager, Taxe Indirecte
 • Mihai Petre - Director, Taxe Indirecte

Pentru informații suplimentare, persoana de contact este: 

 • Alex Milcev, Partener - Lider al Departamentului de Asistență fiscală și juridică 
 • Georgiana Iancu, Partener - Lider al Departamentului de Taxe indirecte 

Ernst & Young SRL
Clădirea Bucharest Tower Center,
etaj 22, Bd. Ion Mihalache nr. 15-17,
Sector 1, 011171, București, România
Tel: (40-21) 402 4000, Fax: (40-21) 310 7124
Email: office@ro.ey.com