Noile modificări privind Codul fiscal și Codul de procedură fiscală oficializate prin publicarea Ordonanței nr. 11/2022

Contact local

EY Romania

8 feb. 2022
Subiect Tax Alert
Categorii Impozit companii
Jurisdicții Romania

Recent în Monitorul Oficial a fost publicată Ordonanţa nr. 11/2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru modificarea unor termene.

Prin prezentul act normativ se aduc câteva modificări privind Codul fiscal, printre cele mai importante menționăm următoarele:

 • Eliminarea posibilității de reportare în următorii șapte ani/respectiv, pe o perioada de 28 de trimestre consecutive a sumelor reprezentând cheltuieli de sponsorizare și/sau mecenat, cheltuieli privind bursele private, care nu sunt scăzute din impozitul pe profit sau din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor;
 • Microîntreprinderile care efectuează sponsorizări au obligația de a depune declarația informativa privind beneficiarii sponsorizărilor, care să includă și beneficiarii sumelor reportate din trimestrele anterioare;
 • Contribuabilii care aplică prevederile articolului 40^3 (respectiv, cei care efectuează transferuri de active, de rezidență fiscală și/sau de activitate economică desfășurată printr-un sediu permanent în legătură cu care România își pierde dreptul de impozitare), au obligația de a calcula, declara și plăti trimestrial impozitul pe profit stabilit conform articolului 40^3 până la data de 25 a lunii următoare trimestrului pentru care se calculează impozitul.  Cu toate acestea, acei contribuabili nu au obligația să declare impozitul pe profit datorat și prin declarația anuală de impozit pe profit;
 • În cazul în care cel puțin unul dintre membrii grupului fiscal aplica prevederile art. 1 din OUG nr. 153/2020 privind instituirea unor masuri fiscale de stimulare a menținerii/creșterii capitalurilor proprii, persoana juridica responsabilă are obligația de a depune declarația anuală consolidata privind impozitul pe profit până la data de 25 iunie inclusiv a anului următor (respectiv, până la data de 25 a celei de-a șasea luni inclusiv de la închiderea anului fiscal modificat), pe perioada aplicării prevederilor respective.

Modificările menționate anterior intră în vigoare începând cu 3 februarie 2022.

Modificări privind Codul de procedură fiscală

 • Condițiile de accesare a eșalonării la plată devin mai  flexibile prin crearea posibilității depunerii cererii de eșalonare și de către debitorii aflați în insolvență, condiția fiind ca până la data emiterii deciziei de eșalonare aceștia să iasă din procedura de insolvență. De asemenea, se elimina condiția ca debitorului să nu i se fi stabilit răspunderea potrivit legislației privind insolvența și/sau răspunderea solidară;
 • Reglementarea modalității de restituire a impozitului pe dividende în cazul în care din regularizarea anuală a dividendelor distribuite parțial în cursul anului, potrivit art. 67 din Legea societăților nr. 31/ 1990, republicată, rezultă sume de restituit de la buget;
 • Contribuabilii/plătitorii care pun la dispoziție o interfață electronică prin care se facilitează tranzacțiile comerciale online vor fi obligați să furnizeze periodic organului fiscal central informații referitoare la tranzacțiile desfășurate prin intermediul acesteia (prin completarea unei declarații pe propria răspundere);
 • Referitor la secretul fiscal, organul fiscal va putea transmite informațiile pe care le deține și instituțiilor publice (înainte era vorba numai de autorități publice) precum și instituțiilor de interes public;
 • Extinderea termenului pentru soluționarea cererii de emitere a soluției fiscale individuale de la 3 luni la 6 luni;
 • Inspecția fiscală poate fi realizată de către aceeași echipă de inspecție care a încheiat un act desființat în procedura de soluționare a contestațiilor dacă, din motive obiective, nu există posibilitatea refacerii de către o altă echipă de inspecție;
 • Se elimină obligațiile declarative pentru entitățile care au înscrisă în registrul comerțului mențiunea privind inactivitatea temporară sau au suspendată activitatea, pe perioada inactivității sau a suspendării activității sau la împlinirea unui termen de 3 ani de la începutul acestora.

Alte modificări

Contribuabilii plătitori de impozitul specific unor activități nu vor datora impozitul specific în anul 2022, pentru o perioadă de 180 de zile calculată de la data intrării în vigoare a Ordonanței.

În acest sens, Ordonanța prevede recalcularea impozitului specific aferent anului 2022, prin împărțirea impozitului specific anual la 365 de zile calendaristice și înmulțirea valorii rezultate cu diferența dintre numărul de 365 de zile calendaristice și numărul de 180 de zile calendaristice.

De reținut

 • Începând cu 1 ianuarie 2022, contribuabilul are obligația de a depune fișierul standard de control, a cărei încălcare poate atrage răspunderea contravențională;
 • Începând cu 1 ianuarie 2022, devine obligatorie înrolarea în SPV, pentru toate persoanele juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică, precum și pentru toate persoanele fizice care desfășoară o profesie liberală sau exercită o activitate economică în mod independent;
 • Începând cu 1 februarie 2022, intră în vigoare noile prevederi referitoare la rambursarea TVA, în sensul că:
  • Se prelungește procedura de rambursare a TVA sub rezerva unui control ulterior în baza procedurii deja existente (contribuabili mari și mijlocii, contribuabili mici);
  • Se clarifică cazurile în care autoritățile pot refuza rambursarea cu control ulterior din cauza riscului unei rambursări necuvenite de TVA, cum ar fi:
   • Informații primite de la alte autorități sau existența unor elemente constitutive ale unor infracțiuni;
   • Inspecții fiscale care au stabilit diferențe mai mari de 10% din suma rambursată (în cuantum de cel puțin 50.000 Ron pentru fiecare decont de TVA care a făcut obiectul inspecției fiscale ulterioare);
   • Există neconcordanțe semnificative, verificate şi confirmate de organul fiscal, între informațiile raportate prin declarațiile 390 și 394.

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm, consultați  Monitorul Oficial nr. 97 din 31 ianuarie 2022.

Echipa EY este disponibilă pentru detalii suplimentare privind cele menționate mai sus.

 

Pregătit de:

 • Alex Slujitoru – Director, Băncilă, Diaconu și Asociații SPRL
 • Amelia Toader - Manager, Taxe directe
 • Ecaterina Boca - Senior Consultant, Departamentul de Tax Knowledge Management

Pentru informații suplimentare, persoana de contact este:

 • Alex Milcev – Lider al Departamentului de Asistență fiscală și juridică