A fost publicată Nomenclatura Combinată a Uniunii Europene aplicabilă în 2022

2 nov. 2021
Subiect Tax Alert
Jurisdicții European Union

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/1832 al Comisiei de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun

Nomenclatura Combinată 2022

O nouă versiune a Nomenclaturii Combinate (CN) a fost publicată de către Comisia Europeană pe 29 octombrie 2021 în Jurnalul Oficial L385 și va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2022.

Care sunt principalele modificări?

CN constituie baza pentru declararea mărfurilor în vamă și este, de asemenea, utilizată în scop de accize, TVA, Intrastat. CN stabilește codul tarifar și rata taxelor vamale care se aplică unui anumit produs.

În versiunea CN din 1 ianuarie 2022, au fost introduse noi coduri tarifare. De asemenea, s-a modificat și clasificarea anumitor substanțe din lista denumirilor comune ale substanțelor farmaceutice (din anexele acestui Regulament).

Printre noile coduri tarifare introduse enumerăm:

Categoria de bunuri  Coduri tarifare

Ulei de măsline virgin

1509 30 00

Produse destinate inhalării fără ardere, care conțin tutun sau tutun reconstituit

2404 11 00

Brichete din lemn

4401 32 00

Telefoane inteligente

8517 13 00

Celule fotovoltaice neasamblate în module sau nemontate în panouri

8541 42 00

Celule fotovoltaice asamblate în module sau montate în panouri 

8541 43 00

Țigări electronice și alte dispozitive de vaporizare electrice personale similare

8543 40 00

Ce înseamnă acest lucru pentru dumneavoastră?

Începând cu 1 ianuarie 2022, vor fi utilizate codurile tarifare noi sau cele modificate. În consecință, ar trebui analizat în ce măsură declarațiile vamale și autorizațiile deținute (de ex. regimuri vamale speciale, accize), declarațiile Intrastat și, de asemenea, operațiunile care implică tranzacțiile cu Regatul Unit sunt influențate de CN 2022.

Aceste noi coduri vor prezenta impact și pentru completarea declarației SAF-T.

 

Pregătit de:

  • Daniela Neagoe - Senior Manager, Taxe indirecte
  • Mihai Petre - Director, Taxe indirecte

Pentru informații suplimentare, persoanele de contact sunt:

  • Alex Milcev - Lider al Departamentului de Asistență fiscală și juridică 
  • Georgiana Iancu, Partner - Lider al Departamentului de Taxe indirecte