ANAF a stabilit lista marilor contribuabili, urmând să fie valabilă începând cu 1 ianuarie 2022

Contact local

EY Romania

10 nov. 2021
Subiect Tax Alert
Categorii Impozit companii
Jurisdicții Romania

Recent, pe pagina oficială a Agenției Naționale de Administrare Fiscală a fost publicată Lista nominala a marilor contribuabili care vor fi administrați de către Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili începând cu data de 1 ianuarie 2022 conform criteriilor de selecție prevăzute de Ordinul Președintelui ANAF nr. 1782 din 4 noiembrie 2021.

Înainte de publicarea listei marilor contribuabili, ANAF a publicat Ordinul nr. 1721/2021 care stabilește noi criterii  în baza cărora se face încadrarea în categoria marilor contribuabili, regulile din Ordinul nr. ANAF 3609/2016 fiind abrogate.

Conform noii liste, Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili va avea sub administrare  un număr de 3.364 de mari contribuabili, în creștere de la 2.940 de mari contribuabili existenți la data de 1 ianuarie 2017.  Astfel, noua listă conține cu 424 mai mulți mari contribuabili.

Principalele obligații suplimentare

Pentru noii mari contribuabili trebuie menționat că noul statut aduce două mari obligații suplimentare.

În primul rând, marii contribuabili au obligația să întocmească anual, până la termenul de declarare și plată a impozitului pe profitul anului anterior, dosarul prețurilor de transfer. Conform Ordinului ANAF  nr. 442/2016, societățile care desfășoară tranzacții cu persoane afiliate cu o valoare totală anuală mai mare sau egală cu oricare dintre pragurile de mai jos (calculate la cursul de schimb valabil pentru ultima zi a anului fiscal):

  • 200.000 EUR, în cazul dobânzilor încasate / plătite pentru serviciile financiare;
  • 250.000 EUR, în cazul tranzacțiilor privind prestările de servicii primite / prestate;
  • 350.000 EUR, în cazul tranzacțiilor privind achiziții / vânzări de bunuri corporale sau necorporale.

În al doilea rând, noua obligație stabilită pentru marii contribuabili, care se va aplica efectiv de la 1 ianuarie 2022 – este reprezentată de raportarea fișierului standard de control fiscal (SAF-T) - Declarația 406.

În același timp, pentru marii contribuabili există o serie de termene procedurale ce sunt diferite de cele aplicabile contribuabililor mici și mijlocii precum durata inspecției fiscale, termenul de formulare a punctului de vedere față de proiectul de raport de inspecție fiscală, ș.a.

Pentru mai multe detalii vă rugăm consultați Ordinul nr.1782/2021 pentru aprobarea numărului de contribuabili mari și a Listei marilor contribuabili.

Pentru mai multe detalii cu privire la noile criterii, vă rugăm să consultați Ordinul nr. 1721/2021.

Pentru mai multe detalii cu privire la fișierul SAF-T, vă rugăm sa consultați documentația SAF-T disponibilă pe site-ul ANAF.

Echipa EY este disponibilă pentru detalii suplimentare privind cele menționate mai sus. 

 

Pregătit de:

  • Bogdan Papavă - Manager, Taxe indirecte
  • Ecaterina Boca - Senior Consultant, Departamentul de Knowledge Management

Pentru informații suplimentare, persoanele de contact sunt:

  • Alex Milcev - Lider al Departamentului de Asistență fiscală și juridică
  • Emanuel Băncilă - Partener, Băncilă, Diaconu și Asociații SPR