Obligații în domeniul prețurilor de transfer în urma publicării Ordinului nr. 1783/2021 privind marii contribuabili

12 nov. 2021
Subiect Tax Alert
Jurisdicții Romania

Contribuabililor clasificați în categoria marilor contribuabili începând cu 1 ianuarie 2022 li se aplică cerințe specifice în ce privește pregătirea dosarului de prețuri de transfer.

Pregătire anuală obligatorie a dosarului preţurilor de transfer de către anumiţi mari contribuabili

Marii contribuabili care desfăşoară tranzacţii cu persoane afiliate a căror valoare totală anuală este peste anumite praguri de  semnificaţie au obligaţia întocmirii anuale a dosarului preţurilor de transfer până la termenul legal de depunere a declaraţiilor anuale privind impozitul pe profit.

Dosarul preţurilor de transfer poate fi solicitat nu doar în cadrul unei inspecţii  fiscale ci şi în afara unei astfel de inspecţii pentru tranzacţiile derulate începând cu anul in care au devenit mari contribuabili.

Pragurile de semnificaţie considerate pentru pregătirea  anuală obligatorie a dosarului (aplicabile pentru valoarea  totală anuală obţinută prin însumarea valorii tranzacţiilor cu  toate persoanele afiliate, pe flux de tranzacţie, exclusiv TVA) sunt:

  • 200.000 euro pentru dobânzi aferente serviciilor financiare;
  • 250.000 euro pentru prestări de servicii;
  • 350.000 euro pentru achiziții/vânzări de bunuri corporale sau necorporale.

Dosarul preţurilor de transfer se pune la dispoziția autorităților fiscale în termen de 10 zile de la data solicitării, însă nu mai devreme de 10 zile de la termenul stabilit pentru întocmirea sa.         

Pregătirea dosarului prețurilor de transfer în alte situații decât cele de mai sus

Marii contribuabili care nu depăşesc pragurile de semnificaţie menţionate mai sus au obligaţia întocmirii si prezentării dosarului preţurilor de transfer numai la solicitarea autorităţilor fiscale în cadrul unei inspecţii fiscale – în situaţia depăşirii oricăruia dintre următoarele praguri de semnificaţie (aplicabile pentru valoarea totală anuală obţinută prin însumarea valorii truanzacţiilor cu toate persoanele afiliate, pe flux de tranzacţie, exclusiv TVA):

  • 50.000 euro pentru dobânzi aferente serviciilor financiare;
  • 50.000 euro pentru prestări de servicii;
  • 100.000 euro pentru achiziţii/vânzări de bunuri corporale sau necorporale.

Termenul de prezentare a dosarului este stabilit de autorități între 30 şi 60 de zile (contribuabilul având posibilitatea de a solicita o singură prelungire de cel mult 30 de zile)

Dosarul preţurilor de transfer nu se solicită pentru tranzacțiile acoperite de un Acord de Preț în Avans (APA) sau cele pentru care autoritățile au emis o Decizie de ajustare/estimare a venitului sau cheltuielii uneia dintre persoanele afiliate, potrivit Codului de procedură fiscală.

Echipa EY este disponibilă pentru detalii suplimentare privind cele menționate mai sus.

 

Pregătit de:

  • Gabriela Băncescu - Director, Prețuri de Transfer

Pentru informații suplimentare, persoanele de contact sunt:

  • Alex Milcev - Lider al Departamentului de Asistență fiscală și juridică
  • Adrian Rus - Partener, Lider al Departamentului de Prețuri de Transfer