Sistemul național privind factura electronică RO e-Factură este operațional începând cu luna noiembrie 2021

Contact local

EY Romania

10 nov. 2021
Subiect Tax Alert
Categorii Impozit companii
Jurisdicții Romania

La începutul lunii octombrie în Monitorul Oficial a fost publicată Ordonanţa nr. 120/2021 privind administrarea, funcţionarea şi implementarea sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura şi factura electronică în România.

Procedura de utilizare și funcționare a sistemului național privind factura electronică RO e-Factura a fost aprobată prin Ordinul nr. 1713 / 2021 al ANAF pentru aprobarea Procedurii privind organizarea și înscrierea în cadrul Registrului RO e-Factura, precum și a modelului, conținutului și instrucțiunilor de completare ale formularului (084) „Cerere privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura/renunțarea la cererea privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura”, publicat în data 1 noiembrie 2021.

Actul normativ face distincţie între facturarea electronică în domeniul achiziţiilor publice (relaţia B2G) şi facturarea electronică în relaţia comercială B2B.

Astfel, în cazul existenţei unei relaţii comerciale B2G, operatorul economic poate opta pentru utilizarea sistemului național privind factura electronică RO e-Factura. Ulterior, acesta are obligația de a emite doar facturi electronice și de a utiliza acest sistem pentru transmiterea facturilor către toate autorităţile contractante, cu excepția facturilor electronice aferente contractelor clasificate sau supuse unor măsuri speciale de securitate pentru protejarea unor interese esențiale de securitate ale statului.

Firmele care optează pentru utilizarea facturilor electronice în relaţia cu alte firme (B2B) au obligaţia suplimentară de a se înscrie în Registrul RO e-Factura, începând cu data de 1 a lunii următoare exercitării opțiunii, dobândind şi calitatea de destinatari. Acest registru este public şi se afişează pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Operatorii economici nerezidenți pot opta şi ei pentru utilizarea sistemului național privind factura electronică RO e-Factura în relația comercială B2B sau B2G, potrivit procedurii stabilite prin ordinul președintelui ANAF.

De asemenea, ordonanța reglementează aspecte precum: elementele principale ale facturii electronice, modalitatea de comunicare a obiecțiilor destinatarului, metoda de prelucrare și gestionare a facturii electronice.

Conform noului Ordin, înscrierea în Registrul RO e-Factura se face prin transmiterea formularului (084) „Cerere privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura/renunțarea la cererea privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura”, având bifată secțiunea III. Formularul trebuie transmis în format electronic, potrivit legii.

Operatorii economici pot renunța la cererea de înregistrare în Registrul RO e-Factura până la data înscrierii acestora în Registrul RO e-Factura, respectiv până la data de 1 a lunii următoare transmiterii cererii de înregistrare, prin transmiterea unui nou formular (084), având bifată secțiunea IV „Renunțare la cererea privind înregistrarea în Registrul operatorilor care au optat pentru utilizarea sistemului național privind factura electronică (Registrul RO e-Factura)” și completată cu numărul și data înregistrării formularului inițial (084) prin care operatorul economic a solicitat înregistrarea în Registrul RO e-Factura.

De reținut!

În vederea utilizării sistemului național privind factura electronică RO e-Factura, atât emitentul, cât și destinatarul trebuie să fie înregistrați în Registrul RO e-Factura.

Operatorul economic care a optat pentru utilizarea sistemului național privind factura electronică RO e-Factura este înscris în Registrul RO e-Factura începând cu data de 1 a lunii următoare transmiterii formularului (084).

În momentul înscrierii, emitentul dobândește și calitatea de destinatar.

Operatorii economici pot renunța la cererea de înregistrare în Registrul RO e-Factura până la data înscrierii acestora în Registrul RO e-Factura, respectiv până la data de 1 a lunii următoare transmiterii cererii de înregistrare.

Pentru mai multe detalii consultați Ordonanța nr. 120/2021 publicată în Monitorul Oficial nr. 960 din 4 octombrie, respectiv Ordinul nr. 1713/2021 publicat în Monitorul Oficial nr. 1040 din 1 noiembrie 2021.

Echipa EY este disponibilă pentru detalii suplimentare privind cele menționate mai sus.

 

Pregătit de:

  • Ecaterina Boca - Consultant Senior, Departamentul de Knowledge Management 

Pentru informații suplimentare, persoanele de contact sunt:

  • Alex Milcev - Lider al Departamentului de Asistență fiscală și juridică
  • Georgiana Iancu, Partener - Lider al Departamentul taxe indirecte