Ordonanța de urgență privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și stabilirea unor măsuri de sprijin și asistență umanitară

Contact local

EY Romania

14 mar. 2022
Subiect Tax Alert
Categorii Impozit companii
Jurisdicții Romania

Având în vedere criza actuală existentă la granița României cu Ucraina generată de conflictul militar care se desfășoară pe teritoriul Ucrainei a fost publicată Ordonanța de urgență nr. 20 prin care au fost introduse o serie de măsuri în vederea flexibilizării accesului lucrătorilor ucraineni pe piața muncii din România.

OUG nr. 20/ 2022 a fost adoptată că  urmare a implementării Deciziei Consiliului European nr. 2022/382 de constatare a existenței unui aflux masiv de persoane strămutate din Ucraina, în înțelesul articolului 5 din Directiva 2001/55/CE și având drept efect introducerea unei protecții temporare.

În acest sens Ordonanța de Urgență prevede următoarele beneficii pentru cetățenii străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat:

 • Dreptul la muncă fără aviz și viză pentru cetățenii ucraineni;
 • Dreptul de a primi asistență medicală și tratament corespunzător gratuit, respectiv dreptul de a fi incluși în programele naționale de sănătate;
 • Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului pot angaja fără concurs în serviciile sociale destinate minorilor neînsoțiți, pe o perioadă determinată, care nu poate depăși 3 ani;
 • Persoanele fizice care găzduiesc cetățeni străini sau apatrizi aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, beneficiază de decontarea din bugetul inspectoratelor județene pentru situații de Urgență/ Inspectoratului pentru Situații de Urgență București - Ilfov a cheltuielilor cu hrana în valoare de 20 Ron/zi/persoană găzduită. Mecanismul de decontare se stabilește prin hotărâre a Guvernului;
 • Pentru cetățenii străini sau apatrizii aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, cazați în spațiile unităților de învățământ preuniversitar de stat și private și instituțiilor de învățământ universitar de stat și private se acordă cheltuieli de masă și cazare în limita a 50 Ron/persoană/zi pentru cazare și 20 Ron/persoană/zi pentru masă, pe o perioadă de până la 90 de zile;
 • Persoanele care intră din Ucraina în România sunt exceptate de la completarea formularelor digitale de intrare în România;
 • Dreptul la alocarea unor alimente de bază tuturor copiilor din învățământul primar și gimnazial acordate prin programele sociale aflate în derulare;
 • Pentru cetățenii care provin din zona de conflict și dețin documente care să probeze calificarea  profesională pentru profesii de medic, medic dentist, farmacist, asistent medical generalist etc. li se recunoaște diplomele, respectiv calificările profesionale;

De reținut

Cetățenii ucraineni intrați legal pe teritoriul României și care nu solicită o formă protecție sau azil în România, pot fi încadrați  în muncă fără avizul de angajare, si pot solicita prelungirea dreptului de ședere în Romania, fără obligativitatea obținerii unei vize de lungă ședere pentru angajare în muncă.

Încadrarea în muncă a cetățenilor ucraineni, care provin din zona de conflict armat din Ucraina, care nu dețin documente care să probeze calificarea profesională sau experiența în activitate necesare ocupării unui loc de muncă, se poate realiza, pentru o perioadă de 12 luni cu posibilitatea de prelungire cu perioade de 6 luni, pentru maximum un an, în baza declarației pe propria răspundere a acestora că îndeplinesc condițiile de calificare profesională și experiență în activitate necesare ocupării locului de muncă pe care urmează să fie încadrați și nu au antecedente penale care să fie incompatibile cu activitatea pe care o desfășoară sau urmează să o desfășoare pe teritoriul României. Procedura de încadrare în muncă în astfel de cazuri va fi aprobată de ministrul muncii și solidarității sociale, în termen de 5 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe.

De asemenea, cetățenii ucraineni vor avea acces la sistemul asigurărilor pentru șomaj, la măsurile de prevenire a șomajului și la măsurile pentru stimularea ocupării forței de muncă, acordate în urma înregistrării la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, în condițiile stabilite pentru cetățenii români.

Măsuri fiscale introduse în contextul militar din Ucraina

1. campanie de donare: pe perioada 8 martie 2022 – 31 decembrie 2022, persoanele fizice şi persoanele juridice, pot dona sume de bani care se colectează de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSG) într-un cont distinct de disponibil în RON deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, pentru acordarea de sprijin şi asistenţă umanitară cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina. Sumele reprezentând aceste donațiile în bani către IGSG, se deduc la calculul rezultatului fiscal/scad din baza impozabilă.

2. pentru cheltuielile cu bunurile acordate şi serviciile prestate în baza solicitării Departamentului pentru Situații de Urgenţă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (bunuri sau servicii distribuite direct de către acesta sau prin intermediul organizaţiilor neguvernamentale care şi-au exprimat intenţia), destinate persoanelor afectate de conflictul armat din Ucraina, se aplică următoarele reguli fiscale:

2.1. pentru plătitorii de impozit pe profit:

 • Deducere limitată la calculul rezultatului fiscal; contribuabilii care efectuează aceste cheltuieli le însumează cu cheltuielile sociale şi le deduc în limita cotei de până la 5% aplicate asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului;
 • Nededucere la calculul rezultatului fiscal; contribuabilii care efectuează aceste cheltuieli le însumează cu cele pentru sponsorizări și scad valoarea însumată din impozitul pe profit datorat, în limita prevăzută de Codul fiscal (i.e., minimul dintre 20% din impozitul pe profit datorat, respectiv 0,75% din cifra de afaceri).

2.2. pentru plătitorii de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, aceste cheltuieli se însumează cu cele pentru sponsorizări, iar valoarea însumată a acestora se scade din impozitul datorat, în limita prevăzută de Codul fiscal (i.e., 20% din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor)

3. cheltuielile privind bunurile, mijloacele financiare şi serviciile acordate UNICEF și altor organizații internaționale care îşi desfășoară activitatea potrivit prevederilor unor acorduri speciale la care România este parte, se însumează cu cele pentru sponsorizări, iar valoarea însumată se scade din impozitul pe profit/pe veniturile microîntreprinderilor datorat, în limitele prevăzute de Codul fiscal (prevăzute anterior).

4. Din perspectivă TVA, bunurile acordate gratuit / serviciile prestate gratuit în scop umanitar către persoanele afectate de conflictul armat din Ucraina sunt asimilate bunurilor livrate / serviciilor prestate cu titlu gratuit în cadrul acțiunilor de sponsorizare sau de mecenat.

Această prevedere se aplică pe perioada 8 martie 2022 – 31 decembrie 2022.

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm, consultați Monitorul Oficial nr. 231 din 08 martie 2022.

Echipa EY este disponibila pentru detalii suplimentare privind cele menționate mai sus.

 

Pregătit de:

 • Corina Mîndoiu - Partener Asociat, Impozit pe venit și contribuții sociale 
 • Iulian Pasniciuc - Senior Manager, Impozit pe venit și contribuții sociale 
 • Cristina Clujescu - Senior Manager, Taxe Directe
 • Georgiana Pustin - Manager, Taxe Indirecte

Pentru mai multe detalii, persoana de contact este:

 • Alex Milcev – Lider al Departamentului de Asistență fiscală și juridică România & Moldova