10 min. de citit 13 nov. 2019
Scuterele așteaptă la semafor în Bangkok

Cinci tendințe principale privind TVA și modul în care le puteți aborda

Autori
Geert Vandenplas

EY Global Indirect Tax Compliance & Reporting Leader

Passionate about building a better working world. Husband. Father of two girls. Beekeeper.

Gino Dossche

EY Americas VAT Compliance Leader and US Consumption Tax Leader

Indirect Tax Partner. Passionate about leading teams. Helps companies navigate change. Frequent traveler. Innovator. Former European Archery Champion. Husband. Father of boys. New Yorker. Belgian.

10 min. de citit 13 nov. 2019
Teme conexe Tax

Companiile au nevoie de un plan mai bun pentru a face față forțelor care aduc schimbarea în domeniul impozitării indirecte.

În fața presiunilor bugetare cronice, guvernele din întreaga lume caută noi surse de venit. Pe măsură ce majorarea cotelor de impozit pe venit - metoda tradițională pentru creșterea încasărilor către buget - își pierde din actualitate, taxa pe valoarea adăugată (TVA) devine instrumentul cel mai căutat. Companiile globale trebuie să își reevalueze abordările fundamentale în ceea ce privește respectarea legislației în materie de TVA ca rezultat.

Poate fi ușor de uitat că regimurile naționale privind TVA sunt actori relativ nou apărute pe scena fiscalității globale. TVA, în forma actuală, a fost introdusă oficial abia la începutul anilor 1950, deși ideea impozitării bazate pe consum a apărut simultan în Germania și Franța, în timpul Primului Război Mondial. Deși Statele Unite opun o rezistență demnă de remarcat - cel puțin pentru moment - o parte din veniturile a peste 160 de țări provin din TVA.

Țările membre ale Consiliului de Cooperare al Golfului, de exemplu, se află în prezent în diferite etape ale planificării sau instituirii TVA: Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite au implementat regimul în 2018, Bahrain în 2019, se preconizează că Oman și Qatar îl vor introduce în 2020, iar Kuweit se va alătura vecinilor săi cel mai probabil în 2021.

(Chapter breaker)
1

Capitolul 1

Înțelegerea tendințelor TVA

Pe măsură ce regimul TVA se răspândește, este vital să înțelegem volatilitatea cotei, problemele generate de fraude și cerințele raportării digitale.

1. TVA crește ca popularitate și importanță

Ca procent din fiscalitatea globală, TVA a crescut constant în importanță, de la mai puțin de 5% în anii 1960 la un maxim de aproape 20,2% în 2016<sup>1</sup>, potrivit datelor Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). Între timp, TVA s-a stabilizat - în mare parte ca urmare a crizei financiare globale de la începutul acestui deceniu. În esență, expansiunea s-a datorat țărilor care au dorit să scadă cotele de impozit pe profit, ce servesc drept mijloc de atragere și reținere a companiilor.

„Pentru a-și susține trezoreriile, majoritatea țărilor s-au bazat, în cea mai mare parte a istoriei lor, pe impozitul pe venit”, afirmă Gino Dossche, Directorul EY pe probleme de conformitate și raportare a impozitelor indirecte pentru regiunea celor două Americi. „Prin introducerea TVA, creșterea cotelor de TVA sau punerea în aplicare a unor măsuri de lărgire a bazelor, acestea pot reduce cotele impozitului pe profit, sau cel puțin pot evita creșterea acestora, fără o pierdere netă a veniturilor fiscale.”

Ca procent din fiscalitatea globală, TVA a crescut constant în importanță, de la mai puțin de 5% în anii 1960 la un maxim de aproape 20,2% în 2016.

2. Țările impun limitele cu privire la modul de creștere a cotelor de TVA

Pe lângă popularitatea în creștere a TVA, un număr tot mai mare de jurisdicții care au implementat aceste tipuri de taxe își majorează cotele. Cotele de TVA la nivel mondial au început să crească în urma crizei financiare, potrivit OCDE, atingând o medie de 19,3% în 2015 2. Ulterior, acestea s-au stabilizat, deși OCDE afirmă că, în prezent, 10 țări au cote peste 22%, în creștere față de cele patru din 2008.

>„Ori de câte ori este introdusă TVA, există întotdeauna riscul ca aceasta să crească, indiferent de cota inițială”, declară Geert Vandenplas, Directorul EY pe probleme de conformitate și raportare a impozitelor indirecte la nivel global.

Ungaria, de exemplu, și-a majorat cota până la 27% în 2012, aceasta devenind cea mai mare cotă din UE și una dintre cele mai ridicate la nivel global. În practică, majoritatea jurisdicțiilor consideră 20% drept limita maximă aplicabilă, din cauza riscului de fraudă și a caracterului regresiv perceput al TVA. „Valorile mai mari ale TVA pot determina creșterea costurilor pentru prea mulți membri ai societății”, afirmă Vandenplas.

3. Normele și cotele de TVA intră într-o perioadă de volatilitate

Normele fiscale din întreaga lume sunt interconectate și TVA nu face excepție. În țările în care este deja implementată, de exemplu, autoritățile fiscale fac tot ce pot pentru a obține venituri prin lărgirea bazei. „Mai exact, caută bunuri și servicii care pot avea o cotă mai mică decât cea standard și pentru care TVA poate fi majorată”, explică Dossche. Lista de articole impozitate în mod normal cu zero sau scutite de impozit include ziare și publicații periodice, servicii financiare, imobiliare, medicamente, produse alimentare și băuturi (nealcoolice) și transporturi.

În plus, tot mai multe jurisdicții își îndreaptă atenția către o nouă sursă de venituri: vânzările transfrontaliere aferente comerțului electronic. „O problemă de actualitate este tendința de actualizare a legii și politicii TVA pentru a face față noii lumi tehnologice”, afirmă Aaron Bromley, Directorul EY pe probleme de conformitate și raportare a impozitelor indirecte pentru regiunea Asia-Pacific.

Cote de TVA

19,30%

Cota medie de TVA la nivel mondial în 2015, cifră care de atunci a rămas constantă.

„În regiunea Asia-Pacific, autoritățile analizează mai atent serviciile digitale de tip „business-to-consumer” (B2C) prestate de furnizorii de servicii externi, precum și importul de bunuri cu valoare redusă. Acestea din urmă sunt de obicei comandate online, prin intermediul platformelor online, și este posibil să nu fi fost supuse TVA la import din cauza pragurilor relevante. În multe cazuri, tranzacțiile B2C au trecut neobservate, deoarece legislația impozitează aceste tranzacții doar printr-o „taxare inversă”. Potrivit declarației lui Bromley, anumite reguli și modificări privind cota, pentru ambele situații, sunt în lucru sau iminente în China, Malaysia și Singapore, printre altele.

4. Frauda în materie de TVA continuă în forță

Pe măsură ce țările apelează din ce în ce mai des la TVA pentru a obține o parte tot mai mare din veniturile lor fiscale, frauda în materie de TVA - atunci când o companie înaintează o cerere de rambursare a TVA care nu a fost niciodată plătită sau nu plătește TVA colectată de la clienții săi, către guvernul țării-gazdă - este tot mai des adusă în lumina reflectoarelor.

Problema este des întâlnită în rândul țărilor în curs de dezvoltare. Comisia economică a ONU pentru America Latină și Caraibe (ECLAC) afirmă 3 că evaziunea legată de TVA a crescut substanțial în America Latină, reprezentând 120 de miliarde de dolari SUA de venituri necolectate doar în 2015.

În țările mai dezvoltate s-a înregistrat un oarecare succes în reducerea fraudei în materie de TVA. Comisia Europeană, de exemplu, estimează că a redus deficitul de TVA - diferența dintre veniturile preconizate din TVA și sumele colectate efectiv - de la 161 de miliarde de dolari SUA, în 2016, la 150 de miliarde de dolari SUA, în 2017.

În consecință, guvernele dedică mai mult timp și efort pentru reducerea fraudei în materie de TVA prin revizuirea propriilor sistemelor. La rândul său, acest lucru forțează companiile să țină pasul cu sistemele în continuă schimbare ale autorităților fiscale și cu cele mai noi tehnologii.

5. Creșterea cerințelor de raportare digitală și de conformitate

TVA „devine digitală”, ca răspuns la creșterea fraudei în acest domeniu, dar și ca rezultat al creșterii economiei digitale și al dorinței generale a autorităților fiscale de a-și reduce costurile de exploatare și de a-și îmbunătăți eficiența.

Inițial, respectarea legislației în materie de TVA era o problemă relativ ușor de gestionat. „Depunerea formularelor de TVA era mereu o simplă formalitate, niciodată extrem de detaliată”, afirmă Dossche. „Situațiile financiare ale companiei puteau fi întocmite în prima săptămână a lunii următoare, cu o perioadă ulterioară de 10-20 zile pentru realizarea oricăror corecții, înainte de depunerea formularelor de TVA.”

Dar situația s-a schimbat: „Ceea ce vedem acum - și acest lucru se va accentua - este trecerea la raportarea complet digitală a TVA, în timp real”, afirmă Vandenplas. „Nu veți mai avea timp să faceți corecții înainte de a depune aceste rapoarte digitale. Fiecare țară va avea propriile reguli de soluționare a erorilor sau actualizărilor - amenzile și deciziile de impunere pentru demersurile greșite vor fi probabil mai frecvente."

Ceea ce vedem acum - și acest lucru se va accentua - este trecerea la raportarea complet digitală a TVA, în timp real.

Raportarea digitală a TVA a pornit inițial din America Latină, ca răspuns la fraudă. Brazilia a fost prima țară care a introdus noi măsuri, în 2008, impunând corporațiilor să raporteze digital tranzacțiile supuse TVA. Orice vânzare la nivel de grup, B2B sau B2C trebuie să fie însoțită de o factură digitală, fapt care îmbunătățește considerabil capacitatea autorității fiscale braziliene de a monitoriza tranzacțiile.

Măsuri similare au fost implementate în Mexic, unde s-a introdus protocolul „facturii electronice” pentru toate facturile emise începând cu 2011. Recent, începând cu anul 2016 și urmând ca procedura să fie complet implementată în ianuarie 2020, Polonia a introdus un regim electronic de TVA cu un formular cheie care trebuie depus lunar - și cu alte șase care trebuie „pregătite” pentru situația în care sunt solicitate de autorități.

În prezent, Marea Britanie intră în zona depunerii digitale a formularelor de TVA. Digitalizarea impozitelor  este programul amplu desfășurat de Oficiul pentru Venituri și Vamă (HMRC) pentru digitalizarea întregii administrații fiscale. Începând din  aprilie 2019 4, companiile cu vânzări de minimum 105.000 de dolari SUA trebuie să mențină și să depună în format digital formularele de TVA din Marea Britanie.

În regiunea Asia-Pacific, doar câteva țări, cum ar fi Coreea de Sud și Indonezia, impun raportarea digitală la nivel de tranzacție, dar această situație urmează să se schimbe. „Deocamdată, majoritatea țărilor doar oferă posibilitatea depunerii electronice a declarațiilor generale de TVA - în puține cazuri este și obligatoriu”, afirmă Bromley. „Cu toate acestea, raportarea digitală este o tendință care va accelera în viitorul apropiat.”

(Chapter breaker)
2

Capitolul 2

Oportunitatea legată de TVA

Deși companiile trebuie să urmărească îndeaproape modificările legate de TVA, această situație oferă oportunitatea de a regândi planificarea fiscală și modalitatea de respectare a legislației fiscale.

Rezultatul net al acestor tendințe este o listă tot mai mare de provocări cărora companiile trebuie să le facă față. Pentru multe dintre acestea, structurile organizaționale moștenite reprezintă un obstacol. Lipsa unor standarde armonizate la nivel mondial a determinat numeroase companii multinaționale să adopte o abordare descentralizată în materie de fiscalitate, în general, și în materie de TVA, în special.

Sarcina de a gestiona TVA este adesea delegată către departamentul financiar local. „Faptul că declarațiile sunt întocmite de personalul intern, care deseori nu are experiență în domeniul fiscal și în materie de TVA, lipsa unui proces standard și vizibilitatea de obicei redusă din perspectiva regională sau globală pot duce la creșterea costurilor și riscurilor”, declară Bromley.

Proliferarea soluțiilor punctuale reprezintă un risc în creștere pentru companii, odată cu dezvoltarea cerințelor tehnologice. În graba lor de a asigura respectarea unui nou regim digital în materie de TVA, departamentele fiscale sau comerciale locale pot omite soluții strategice și pot fi mai tentate să apeleze la furnizori locali. „Acest lucru este ineficient și, din cauza dificultăților din procedura de due diligence, expune compania și departamentul fiscal la riscurile furnizorilor”, afirmă Bromley.

Trecerea la impozitele pe consum oferă companiilor o oportunitate convingătoare de a-și regândi fundamental abordarea globală privind planificarea fiscală și modalitatea de respectare a legislației fiscale.

De asemenea, întreprinderile se confruntă cu provocarea continuă de a găsi persoanele potrivite pentru implementarea eficientă a proceselor aferente TVA la nivel mondial. „Având în vedere numărul și frecvența schimbărilor, aveți nevoie de un personal fiscal care să înțeleagă mediul local și să țină pasul cu acesta”, afirmă Vandenplas. Concomitent, acesta trebuie să poată lucra și cu o perspectivă globală, în special în vederea reducerii riscurilor fiscale și a costurilor de conformitate, și să colaboreze în vederea armonizării proceselor la nivelul unei rețele globale. „Profesioniștii cu experiență în acest domeniu sunt din ce în ce mai costisitori și mai greu de recrutat și de reținut”, declară Vandenplas.

Valorificarea oportunității

Trecerea administrațiilor fiscale la impozitele pe consum oferă companiilor o oportunitate convingătoare de a-și regândi fundamental abordarea globală privind planificarea fiscală și modalitatea de respectare a legislației fiscale. Obiectivul final ar trebui să fie crearea unui grad mai mare de standardizare la nivelul operațiunilor globale, reducând numărul de ajustări necesare la nivel local. În acest fel, expertiza este concentrată și valorificată, în timp ce fluxurile de lucru și conformitatea sunt optimizate.

Un aspect esențial este capacitatea unei companii de a ține pasul cu cerințele de raportare în timp real. „Investiția în tehnologia necesară poate fi prea mare pentru o singură entitate sau chiar un grup de companii”, afirmă Vandenplas. „De exemplu, dacă utilizați o tehnologie construită pentru a deservi mai multe companii, este posibil să beneficiați de cele mai noi și cele mai bune instrumente tehnologice și informații, care la rândul lor pot reduce costurile și riscurile de depășire a termenelor de îndeplinire a obligațiilor și de omitere a informațiilor cheie.”

Utilizarea opțiunilor de externalizare și colaborare (externalizare și internalizare) în respectarea legislației globale în materie de TVA câștigă din ce în ce mai multă încredere. „Aveți nevoie de expertiza potrivită la locul potrivit. În plus, trebuie să fiți mereu la curent cu evoluțiile și schimbările din fiecare țară ”, afirmă Vandenplas. „Acestea sunt condiții ideale pentru un model de externalizare sau colaborare, cu care puteți obține economii de costuri și colabora cu un furnizor cu experiență similară pe alte piețe și care poate introduce practici de top.”

  • Măsuri ce trebuie luate în prezent

    Pentru a răspunde tendințelor globale privind TVA, luați în considerare acești pași.

    1. Reevaluați departamentul fiscal și stabiliți dacă sunt dedicate suficiente resurse gestionării TVA.

    2. Treceți în revistă modificările privind TVA la nivel global pentru a înțelege jurisdicțiile, regulile, modificările viitoare, riscurile, expunerile și răspunderea pentru conformitate.

    3. Evaluați posibilitățile organizației dumneavoastră de a face investițiile necesare în consultanță și tehnologie fiscală la nivel local, apoi comparați-le cu modelele de externalizare și colaborare.

Rezumat

Peste 160 de jurisdicții colectează în prezent venituri din TVA, reprezentând aproximativ 20% din fiscalitatea globală. Bunurile și serviciile care fac obiectul TVA, inclusiv comerțul electronic transfrontalier, sunt, de asemenea, în creștere - la fel ca raportarea TVA în timp real. Cu toate acestea, sarcina incontestabilă a respectării legislației în materie de TVA poate fi transformată într-o oportunitate pentru companiile care creează un grad mai mare de standardizare pentru propriile operațiuni globale. Multe utilizează opțiuni de externalizare și colaborare pentru a rezolva această problemă.

Despre articol

Autori
Geert Vandenplas

EY Global Indirect Tax Compliance & Reporting Leader

Passionate about building a better working world. Husband. Father of two girls. Beekeeper.

Gino Dossche

EY Americas VAT Compliance Leader and US Consumption Tax Leader

Indirect Tax Partner. Passionate about leading teams. Helps companies navigate change. Frequent traveler. Innovator. Former European Archery Champion. Husband. Father of boys. New Yorker. Belgian.

Related topics Tax