Vårt syfte: bidra till att affärsvärld och arbetsliv fungerar bättre

  • Share

EY är ett världsledande företag inom revision, redovisning, skatt, transaktioner och rådgivning. Våra tjänster och insikter hjälper till att skapa förtroende och hållbar tillväxt på finansmarknader och i ekonomier världen över.

För att hålla våra löften till våra intressenter utvecklar vi ledare och medarbetare som arbetar i team över gränserna. Vi vill att allt vi gör ska bidra till att affärsvärlden och arbetslivet fungerar bättre – för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i.

Businesspeople at conference

Vi tänker globalt
Ingen annan tjänsteleverantör är så globalt integrerad som EY. Integrationen omfattar vårt sätt att arbeta och vår struktur. Läs mer om varför detta är viktigt.

Man talking to car salesman

Genom att hjälpa entreprenörer frigör vi deras innovationsförmåga
Vi hjälper entreprenörer i såväl tillväxtländer som industriländer i hela världen. På så sätt stimulerar vi tillväxten och bidrar till ett innovationsvänligt klimat. Samtidigt är detta en garanti för att vi får arbeta med morgondagens ledande företag – och det redan i dag.

Woman instructing two men on a computer Våra medarbetare  
Genom utbildning, coachning och praktisk erfarenhet hjälper vi varje medarbetare att utvecklas i önskad riktning. På EY ser vi vidareutbildning som en viktig pusselbit för att skapa trivsel och motivation.