Hållbarhet på EY – förtroende vårt viktigaste bidrag

  • Share

En väl fungerande samhällsekonomi bygger på att aktörer känner förtroende för varandra. Förtroende skapar förutsättningar för tillväxt och en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Förtroende är också centralt för oss på EY. De revisionstjänster vi erbjuder bidrar till att den ekonomiska information som företag, organisationer och myndigheter lämnar är kvalitetssäkrad och granskad. Vi erbjuder också konsulttjänster som hjälper våra kunder att utveckla och effektivisera sina verksamheter. På så sätt skapar vi förutsättningar för ett långsiktigt hållbart företagande.

Våra initiativ inom hållbarhet koordineras delvis genom vår globala organisation. Vi har valt att inrikta vårt hållbarhetsarbete i följande områden – utbildning, entreprenörskap, miljöfrågor och samhällsengagemang. Inom dessa områden kan våra medarbetare kombinera sin kompetens med ett personligt engagemang. Läs mer nedan.


Education - Girl writing on the board

Utbildning

Vi stödjer en rad högskole- och gymnasieutbildningar genom att våra medarbetare fungerar som föreläsare och lärare.

Careers

Entreprenörskap

Vi vill aktivt stödja entreprenörskap och uppmärksamma entreprenörer i deras arbete för ekonomisk tillväxt, välfärd och ökad sysselsättning.

Leaves

Hållbar miljö

Vi strävar efter att minska vår påverkan på miljön inom så många områden som möjligt. EY har en miljöpolicy och verkar för ett aktivt miljöarbete som ska vara konkret med handlingsplaner samt tydliga och mätbara mål.

Samhällsengagemang

Samhällsengagemang

Genom vårt samhällsengagemang stödjer vi på olika sätt flera aktörer i samhället.