EY/Ethics Hotline

  • Share

Innan du kontaktar vår ethics hotline vill vi gärna att du funderar på om du inte kan ta upp saken direkt med någon på EY.

Om du inte känner dig bekväm med att göra det, eller om du inte vet vem du ska kontakta, kan du göra din anmälan på denna webbplats eller genom att ringa ditt lokala ethics hotline.

Din webbaserade anmälan kommer först att sändas till EthicsPoint, en oberoende tredjepart. EthicsPoint kommer därefter vidarebefordra din anmälan till en någon på vår Quality and risk management-avdelning eller till någon av EY:s egna jurister som i sin tur gör en granskning och utredning av din anmälan. Samtal till vår ethics hotline kommer att besvaras av medarbetare på EthicsPoint eller på vår ethics hotline, beroende på vilket land du ringer i från.

Läs om våra värderingar.