Vi tänker globalt

  • Share

Globaliseringen har förändrat vår värld. När handel, teknik och investeringar knyter ihop länder och företag i hela världen öppnar sig nya möjligheter. Människor, varor och idéer rör sig snabbare än någonsin vilket krymper både tid och rum.

Vi på EY har länge varit övertygade om att globaliseringen hör till vår tids ödesfrågor. Därför har vi förändrat vår organisation, så att vi håller jämna steg med de nya behov som växer fram hos kunder och medarbetare.

Our Locations

Våra kunder behöver integrerade, globala tjänster som håller samma höga kvalitet oavsett var i världen deras verksamhet finns. Våra medarbetare vill göra karriär i en organisation som har ett globalt synsätt och som präglas av delaktighet.

Vår globala struktur
EY har en global ledning som fastställer den strategi och dagordning som hela organisationen ska följa. Organisationen är indelat i fyra geografiska areor: Americas, Asia-Pacific, EMEIA (Europa, Mellanöstern, Indien och Afrika) och Japan. Dessa areor är i sin tur indelade i 28 regioner.

Tack vare denna struktur kan vi fatta snabba beslut, ha en enhetlig strategi och leverera tjänster av samma höga kvalitet i hela världen. Genom att vara globalt integrerade kan vi reagera snabbare än våra konkurrenter, mobilisera rätt medarbetare och sätta samman team. EY är mer än summan av en rad parallella verksamheter i olika länder. Vi är ett globalt företag som svetsas samman av våra arbetsmetoder.

Vi främjar mångfald och delaktighet
EY är det mest globalt integrerade företaget i sin bransch. Därför uppmuntrar vi våra medarbetare att tänka globalt. Ett arbetsklimat som bejakar mångfald och delaktighet är A och O för att vi ska kunna ha ett globalt synsätt.