Vår globala ledning

 • Share

EY har en tydlig global ledning som fastställer den globala strategi och dagordning som hela organisationen ska följa.

För att vi ska kunna leverera resultat så effektivt som möjligt utgörs vår juridiska struktur av 28 affärsenheter, vilka vi kallar regioner, som personal- och omsättningsmässigt är ungefär lika stora. I regel har vi valt att låta dessa affärsenheter omfatta flera länder. Varje affärsenhet tillhör någon av följande fyra geografiska areor:

 • Amerika
 • Asien/Stilla havet
 • Europa, Mellanöstern, Indien och Afrika
 • Japan

Ledningen för varje affärsenhet samarbetar direkt med areacheferna och den globala ledningen för att leverera tjänster av högsta kvalitet. Tack vare denna rationella struktur fattar vi snabba beslut. Den garanterar också att vi har en enhetlig strategi och kan leverera tjänster av samma höga kvalitet i hela världen – oavsett var våra kunder är verksamma.

Global ledning
I EY:s globala ledning samlas våra tre dimensioner:

 • Funktioner
 • Tjänster
 • Geografiska områden

EY:s styrelseordförande och verkställande direktör är gruppens ordförande. Vidare ingår:

 • COO
 • Managing partners för våra fyra areor
 • Våra globala funktionschefer, det vill säga de managing partners som ansvarar för HR, marknader, kvalitets- och riskhantering samt operativa och finansiella frågor
 • Våra globala affärsområdeschefer för revision, rådgivning, skatt och transaktioner
 • En företrädare för den del av vår verksamhet som avser tillväxtmarknader