Våra medarbetare

  • Share

Vår framgång vilar på kompetensen och kunskapen hos våra medarbetare. EY:s mål är att attrahera medarbetare med olika bakgrund och ge dem förutsättningar att prestera på topp. Det skapar fördelar för alla. Våra kunder får tillgång till de bästa teamen som erbjuder högsta möjliga service och kvalitet. Våra medarbetare får möjlighet till en yrkesmässig och personlig utveckling som utgör en stabil grund för fortsatt karriärutveckling.

Vi är stolta över vår företagskultur som kännetecknas av:

  • Delaktighet
    Delaktighet innebär att vi tar vara på våra medarbetares åsikter och idéer. Det hjälper oss att attrahera och behålla de bästa medarbetarna, liksom att hitta bra lösningar för våra kunder och vår organisation.

  • Utveckling
    Genom utbildning, coachning och praktisk erfarenhet hjälper vi varje medarbetare att utvecklas i önskad riktning. På EY ser vi vidareutbildning som en viktig pusselbit för att skapa trivsel och motivation. Och skälet till det är mycket enkelt. Om våra medarbetare trivs och känner sig motiverade på arbetet gör de också ett bra arbete åt våra kunder.

  • Engagemang
    Att våra medarbetare känner sig engagerade är avgörande för EY:s framgångar på marknaden. Företagskulturen bygger på medarbetarnas engagemang och i vår organisation finns det stort utrymme att påverka såväl företagets som sin egen utveckling.

Läs mer om hur vi bidrar till att affärsvärlden och arbetslivet fungerar bättre.