EY:s historik

  • Share

Arthur Young föddes 1863 i Glasgow i Skottland. Han tog sin examen i juridik men blev intresserad av bank- och investmentbranschen. År 1890 flyttade Young till USA för att satsa på en karriär inom revision. År 1906 grundade han tillsammans med sin bror Stanley revisionsbyrån Arthur Young & Company.

Alvin C Ernst föddes 1881 i Cleveland i USA. Efter studenten började han att arbeta som bokhållare. År 1903 grundade han – också tillsammans med sin bror – Ernst & Ernst, en liten revisionsfirma.

Photo: Arthur Young
Photo: AC Ernst
Arthur Young 1863–1948
Alwin C Ernst 1881–1948

Young och Ernst var bägge pionjärer och förstod vikten av att tillhandahålla kvalitet i sitt arbete. Ernst lanserade en nyskapande idé: revisorernas information skulle användas som grund för affärsbeslut och för att bidra till kundföretagens utveckling. Han inspirerade sina medarbetare till att ge kunderna mer service. Young utmärkte sig lika mycket som affärsrådgivare som revisor.

Både Young och Ernst förstod värdet i att ha bra medarbetare. År 1920 redogjordes det i Ernst & Ernsts verksamhetsfilosofi att ”Ernst & Ernsts framgångar beror helt på karaktären, förmågan och fliten hos de män och kvinnor som utgör företaget”. Young var dessutom banbrytande inom karriärutveckling. År 1920 skapade han en skola för internutbildning och på 1930-talet var firman först med att rekrytera direkt från universitetsområdena.

Bägge företag var också snabba med att kliva in på världsmarknaden. Så tidigt som 1924 allierade de sig med varsin framstående brittiska firma: Young med Broads Paterson & Co, och Ernst med Whinney Smith & Whinney. Dessa förbund var de första i raden av många allianser för båda företagen. Man började öppna kontor runt om i världen för att bättre kunna hjälpa sina internationella kunder.

Young och Ernst träffades aldrig. De avled båda 1948, bara dagar efter varandra. Men deras filosofier levde vidare och förenades 1989 i och med att deras bägge företag gick samman och blev EY. Det nya företaget utmärkte sig snabbt med en rask globalisering, utvecklandet av nya affärstekniker och en konstant affärsutveckling.

Alwin Ernst och Arthur Young skulle säkert vara stolta över resultatet: ett globalt företag där medarbetare i olika länder för vidare deras ideal och bidrar till att affärsvärlden och arbetslivet fungerar bättre.