Våra värderingar

  • Share

Vi står för integritet, respekt och laganda.

Vi är engagerade, vågar ta ledningen och visa vägen framåt.

Vi bygger relationer på professionell grund.

Genom att leva upp till våra värderingar varje dag, i varje uppdrag, ger vi våra medarbetare, våra kunder och marknaden trygghet – tryggheten att vi alltid agerar i enlighet med våra högt ställda krav och aldrig gör avkall på kvaliteten i våra uppdrag. Det är utmärkande för EY.

Vid sidan av våra medarbetares engagemang och kompetens är det våra gemensamma värderingar som skapar framgång på marknaden. Värderingarna vägleder oss i det dagliga arbetet och skapar samsyn kring viktiga frågor som kvalitet och integritet. Våra värderingar knyter samman 190 000 medarbetare i 150 länder till ett företag.