Advisory services

EY - Careers
 • Share


Hjälp kunder hantera risker och utveckla sin verksamhet

Karriär

Dagens affärsklimat präglas av nya utmaningar, stor osäkerhet och ökad konkurrens. För att behålla sin konkurrenskraft måste företag och organisationer utveckla sin verksamhet och hantera risker på ett effektivt sätt.

Hos oss gör du viktiga insatser för våra kunder samtidigt som du utvecklar din egen karrriär. Vårt integrerade arbetssätt innebär att du arbetar med uppdrag inom en mängd branscher.

 

Vi letar efter medarbetare med erfarenhet av:

 • Customer
 • Finance
 • Internal audit
 • IT advisory
 • IT risk and assurance
 • People Advisory Services 
 • Program management
 • Risk management
 • Supply chain

Inom Advisory services kan du arbeta inom olika tjänsteområden. Klicka på flikarna ovan för att ta reda på mer.

 

 


Var med och utveckla världens ledande företag

Karriär

Som rådgivare inom Performance improvement hjälper du många av världens ledande företag att förbättra och utveckla sin verksamhet i en miljö präglad av ständig förändring. Du arbetar nära andra tjänsteområden i vår organisation – framför allt Risk.

Du blir en del av ett team med olika kompetenser och bidrar med ditt synsätt på de utmaningar som teamet ställs inför.

Du har möjlighet att stärka din kompetens inom något av följande områden:

 • Finance
 • Customer
 • Supply chain
 • IT Advisory
 • People Advisory Services 
 • Strategic direction
 • Program management

 

Du förverkligar dina yrkesmässiga och personliga mål samtidigt som du hjälper våra kunder att nå sina mål.

 

 


Hjälp våra kunder identifiera och hantera risker

Karriär på EY

En effektiv riskhantering skyddar en verksamhet och bidrar till att upprätthålla ett gott resultat. Det gäller att förstå organisationens risker och utveckla en plan för riskhanteringen. 

Du arbetar med företag inom privat och offentlig sektor och hjälper dem att utveckla en helhetssyn på sin riskhantering.

Du hjälper företag över hela världen att hantera sina riskfunktioner samtidigt som du blir specialist på området och utvecklar din karriär.

 


Hjälp våra kunder att förstå riskerna – och fördelarna – med teknologi

 

  Careers

IT risk & assurance (ITRA)
It är en faktor som påverkar ett företags möjlighet till framgång. Inom IT risk and assurance hjälper du kunden med rådgivning kring it-risker inom ramen för bland annat outsourcing, förändringsprojekt och finansiella processer. Du arbetar nära kunden och ser till att hanteringen av it-riskerna är i linje med företagets affärsstrategi och att de viktigaste it-riskerna är identifierade och effektivt hanterade.

  Careers

People Advisory Services
Våra kunder får bland annat hjälp med att mäta och följa upp personalens prestationer, hitta efterträdare till nyckelpersoner, strukturera organisationer samt definiera roller och ansvar. Våra medarbetare stödjer HR-funktionen och hjälper kunden att skapa ett starkt arbetsgivarvarumärke.

  Careers

Program management
Våra specialister på programhantering använder sin kunskap och erfarenhet för att hjälpa kunder att utvärdera och hantera storskaliga program. Vi fokuserar på att leverera projekt punktligt, inom budget och i linje med önskad kvalitetsnivå.

  Careers

Strategiutveckling
Våra specialister på strategiutveckling förstår hur en affärsverksamhet fungerar. De stödjer kunden med att definiera och utveckla en strategisk vision. De fokuserar på att omvandla företagsstrategier till operativa strategier – för en hel organisation eller vissa funktioner inom den.