Assurance

EY - Careers
  • Share


Bredda din erfarenhet inom Assurance

Karriär

Aldrig tidigare har oberoende granskningar av finansiell information varit så viktiga för världens kapitalmarknader som nu. Din uppgift är att hjälpa våra kunder att uppfylla kraven på finansiell rapportering med hög kvalitet. Du identifierar även möjligheter och risker när det gäller hanteringen av företagets ekonomi och verksamhet.

Hos oss får du värdefull erfarenhet och bygger vidare på din karriär. Om du har erfarenhet inom något av följande områden vill vi mycket gärna att du kontaktar oss.

  • Revision och redovisning
  • Utredning av bedrägerier och ekonomiska oegentligheter


Visa en korrekt bild av ett företag

Karriär

Du verifierar att kunderna ger en korrekt bild av sin finansiella ställning. Tillsammans med ditt team hjälper du våra kunder att uppfylla allt mer komplicerade och omfattande krav vad gäller finansiell rapportering, Du identifierar även verksamhetens möjligheter och risker.

Variationen och omfattningen på våra kunders verksamheter ger dig kännedom om många olika branscher.


Anta en hållbar roll

Karriär

I dag förväntas företag redogöra för hur de hanterar frågor kring miljö, etik och socialt ansvar. Du kan arbeta i vårt hållbarhetsteam som hjälper företag med olika tjänster, exempelvis verifiering av hållbarhetsredovisning, rådgivning vid upprättande av hållbarhetsredovisning enligt Global Reporting Initiative, rådgivning i samband med transaktioner och utsläppsrätter samt rådgivning inom hållbarhetsfrågor.


Följ med i utvecklingen

Karriär

Redovisningsområdet har utvecklats och många företag står inför komplicerade förändringar som bland annat inkluderar konverteringar till IFRS, förvärv, fusioner och börsintroduktioner. När du arbetar med rådgivning i samband med redovisningstekniska frågor hanterar du alla dessa utmaningar. Du ska till exempel kunna stödja kunder vid en konvertering från GAAP till IFRS och hjälpa till med en due diligence vid en företagstransaktion.


Förstå och utred bedrägerier och andra ekonomiska oegentligheter

Karriär

Våra konsulter inom området Fraud investigation and dispute services har specialiserat sig på att förebygga och utreda ekonomiska oegentligheter. Du utvärderar och förbättrar företagets interna kontroll samt genomför riskanalyser med fokus på oegentligheter som mutor, bedrägerier och förskingring. Området omfattar även regelefterlevnad och rådgivning vid finansiella tvister.


Kvalificerade konsulter till Insourcing Services

Karriär

Vi på Insourcing services hjälper våra kunder med tillfällig resursförstärkning vid omorganisationer, föräldraledigheter, systembyten, fusioner och företagsetableringar.

Vi söker dig som vill ha ett omväxlande arbete som kräver engagemang och ansvarstagande.  Hos oss får du värdefull erfarenhet och bygger vidare på din karriär.