Att arbeta på EY

What does working at EY feel like?
  • Share


Att arbeta hos oss

Karriär på EY

På EY är arbetet fyllt av utmaningar. När du väljer att börja hos oss väljer du en arbetsgivare som hjälper dig att utvecklas och som ger dig möjlighet att nå dina mål. Vi är stolta över att ha en företagskultur som sätter våra medarbetares utveckling främst och som inspirerar dem att göra sitt yttersta. Att vi har olika bakgrund och synsätt är mycket viktigt för vår framgång. Det berikar den rådgivning vi ger våra kunder och hjälper oss att utvecklas som individer.


I team är mångfald en tillgång

Karriär på EY

Integritet, respekt och laganda är ledord som styr vårt sätt att arbeta tillsammans. Genom att uppskatta och ta vara på varandras olikheter kan vi se saker ur nya perspektiv, dra nytta av olika åsikter och ge bättre råd och stöd till våra kunder.


Du får hjälp att utvecklas

Karriär på EY

På EY får du den praktiska erfarenhet, utbildning och coaching du behöver för att ta ett steg till i karriären. Du har själv ansvar för din karriärutveckling, men vi ser till att du får det stöd och de verktyg du behöver för att lyckas.

Läs mer om hur du vidareutvecklar din karriär hos oss.


Ditt engagemang är viktigt för oss

Karriär på EY

Som medarbetare på EY är du en del av en global organisation med möjlighet att påverka. Ditt engagemang är viktigt för oss och påverkar allt från uppdrag, kundrelationer, kollegor och alumner till vårt gemensamma engagemang för samhällsfrågor.

 

 

  Careers

Corporate responsibility för EY
För EY handlar corporate responsibility om att ta ansvar för de samhällsfrågor som vi kan påverka. Det arbete vi utför bidrar till att skapa förtroende för ett stabilt näringsliv. Genom våra revisionstjänster medverkar vi till att den ekonomiska information som företag, organisationer och myndigheter lämnar är kvalitetssäkrad och granskad. Vi erbjuder även andra tjänster som bidrar till ett mer effektivt och väl fungerande samhälle, till exempel redovisningstjänster samt rådgivning inom områden som skatt, transaktioner, hållbarhetsfrågor och verksamhetsutveckling.

Våra initiativ inom corporate responsibility är inriktade på utbildning, entreprenörskap, miljöfrågor och samhällsengagemang. Inom dessa områden kan våra medarbetare kombinera sin yrkeskompetens med ett personligt engagemang.

  Careers

Alumniverksamhet
Under din tid på EY utvecklar du inte bara din kompetens och skaffar dig massor av erfarenhet. Du får också viktiga relationer och nya vänner som är värdefulla under hela ditt arbetsliv.
Som alumn kan du nätverka med dina före detta arbetskamrater. Oavsett vilken riktning din karriär tar kommer du att ha nytta av ditt nätverk inom EY. Om du utforskar andra arbetsgivare hoppas vi att du – liksom många andra – återvänder till oss med värdefulla erfarenheter och nya perspektiv som berikar vår organisation.